Czym wyróżniają się kredytobiorcy z 5 „gwiazdkami BIK”?

Kilka milionów osób ma 5 gwiazdek BIK

 

W ostatnim artykule opisywałam czym są „gwiazdki BIK” i jak je interpretować. Dzisiaj podam trochę informacji na temat osób, które mogą pochwalić się posiadaniem w BIK „5 gwiazdek”, czyli oceną scoringową BIK wyższą niż 543 punkty. W większości informacje te zebrałam z różnych publikacji BIK. Czasami dokonałam własnych szacunków.

Przypomnę, że BIK udostępnia konsumentom ich scoring kredytowy i związane z nim „gwiazdki” tylko w raportach płatnych – Profil Kredytowy Plus oraz BIK Pass.

Oznacza to, że pobierając swój bezpłatny raport z BIK tj. udostępniany w trybie art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych, nie zobaczysz w nim swojego scoringu kredytowego.

Trzeba też pamiętać, że BIK dodaje graficzną interpretację w postaci „gwiazdek” do oceny scoringowej naliczonej na podstawie modelu BIKSco CreditRisk. Model ten ma zakres od 192 do 631 punktów.

———————————————————————————————————————

Uwaga!

Od 21.12.2017 roku BIK wycofuje się systematycznie ze sprzedawanych konsumentom raportów Profil Kredytowy Plus oraz BIK Pass. W zamian sprzedaje nam Raport BIK. O szczegółach tej zmiany pisałam w BIK zmienia ofertę dla konsumentów – nowy Raport BIK.

W Raporcie BIK udostępniana jest nowa ocena punktowa. Ocena ta jest przetworzeniem scoringu BIKSco CreditRisk 3 (jest to nowsza wersja modelu BIKSco CreditRisk). O nowej ocenie punktowej BIK dla konsumentów pisałam w 8 ważnych informacji potrzebnych do zrozumienia nowej oceny punktowej, którą BIK sprzedaje konsumentom

Wycofywane raporty będą dostępne jeszcze tylko w okresie przejściowym i tylko dla części konsumentów.

Ponieważ oba modele oceniają ten sam zakres historii kredytowej, a zachowania kredytowe świadczące o wysokiej wiarygodności kredytowej nie zmieniają się istotnie w czasie, to należy traktować poniższy opis jako prawdziwy dla wszystkich osób, które mają wysoki „scoring BIK” niezależnie od tego, na podstawie którego modelu BIK został on naliczony.

———————————————————————————————————————-

„Gwiazdki” są przypisywane do oceny scoringowej zgodnie z poniższą regułą:

1 * oznacza od 192 do 279 punktów

2 ** oznaczają od 280 do 367 punktów

3 *** oznaczają od 368 do 455 punktów

4 **** oznaczają od 456 do 543 punktów

5 ***** oznacza od 544 do 631 punktów

Zatem im więcej „gwiazdek” tym wyższy scoring BIK, a tym samym wyższa wiarygodność kredytowa.

544 punkty, które już uprawniają do uzyskania 5 „gwiazdek BIK”, to dość wysoka ocena scoringowa. I świadczy ona o niskim ryzyku pojawienia się poważnych problemów ze spłatą kredytu.

Wobec tego można przyjąć, że kredytobiorcy z 5 „gwiazdkami” to osoby z bardzo dobrymi zwyczajami kredytowymi. I jeśli posiadają one dochody gwarantujące – w ocenie banku – spłatę kredytu, to nie mają one problemów z uzyskaniem finansowania w banku. Czasami także mogą liczyć na specjalne oferty dla klientów o bardzo niskim ryzyku kredytowym.

Jak interpretować „scoring BIK” opisałam szczegółowo w 5 wskazówek jak interpretować „scoring BIK”.

 

Jak wielu jest kredytobiorców z 5 „gwiazdkami BIK”?

 

Wg danych BIK, w Polsce jest aktualnie 15,1 mln osób, które posiadają co najmniej jeden czynny kredyt. 85% z nich spełnia warunki do uzyskania „scoringu BIK”. To oznacza, że dla 12,8 mln osób – aktualnych kredytobiorców może być naliczona ocena scoringowa BIK.

Pozostałe 2,3 mln osób posiadających co najmniej jeden czynny kredyt, „scoringu BIK” nie otrzyma. Najbardziej prawdopodobne przyczyny tej sytuacji to: zbyt krótka historia kredytowa (osoba ma kredyt, który został niedawno otwarty) lub występowanie dużych opóźnień (powyżej 90 dni) w spłacie kredytu.

Patrząc na poniższy rozkład kredytobiorców wg liczby posiadanych „gwiazdek BIK” widać, że najwięcej osób ma interesujące nas 5 „gwiazdek”. Jest ich 6,9 mln, co stanowi nieco ponad połowę wszystkich kredytobiorców, którzy aktualnie posiadają co najmniej jeden czynny kredyt i spełniają warunki uzyskania „scoringu BIK”.

Drugą pod względem liczebności grupą są kredytobiorcy z czterema gwiazdkami – jest ich niewiele ponad 5 mln (ok. 40%). Trzy gwiazdki ma ok. 800 tys. osób (ok. 6%), dwie – nieco poniżej 100 tys. (ok. 0,6%) i jedną – tylko ok. 20 tys. aktualnych kredytobiorców (poniżej 0,5%).

Źródło: BIK

Zatem prawie połowa (46%) wszystkich osób mających aktualnie jakikolwiek kredyt, może pochwalić się posiadaniem 5 „gwiazdek BIK”. Jeśli ograniczymy tą grupę tylko do osób spełniających kryterium uzyskania oceny scoringowej BIK, to 5 „gwiazdek” posiada 53% kredytobiorców. Jakkolwiek by nie patrzeć, jest to po prostu bardzo liczna grupa osób.

 

Jakie zachowania kredytowe mają osoby posiadające 5 „gwiazdek BIK”?

 

Biorąc pod uwagę, że solidność w spłacaniu kredytów jest zachowaniem, które model BIK wynagradza najbardziej (punktacja za ten element stanowi aż 76% oceny scoringowej), to nie powinno być zaskoczeniem, że kredytobiorcy „pięciogwiazdkowi” zawsze terminowo spłacają swoje zobowiązania wobec banków. Dlatego wśród nich nie spotkamy osób, które pozwoliły sobie choćby na małe opóźnienia w płaceniu rat kredytu.

Kolejna rzecz, która wyróżnia osoby o bardzo wysokiej wiarygodności kredytowej, to ich niska aktywność kredytowa. Wyraża się ona przede wszystkim niewielką liczbą jednocześnie czynnych kredytów. Średnio każda osoba z tej grupy spłaca 1,3 kredytu. Dla porównania podam, że osoby z mniejszą liczbą gwiazdek posiadają średnio aż 2,4 kredytu.

Ta mniejsza liczba posiadanych kredytów wpływa na to, że osoby z 5 „gwiazdkami” wyraźnie częściej korzystają z usług kredytowych tylko jednego banku. Aż 76% z nich ma kredyty tylko w jednym banku. Natomiast tylko 4% korzysta z oferty kredytowej co najmniej 3 banków. Dla porównania, aż 21% osób z oceną scoringową niższą niż 544 punkty zaciągnęło kredyty w co najmniej 3 bankach.

Zatem ta mniejsza aktywność kredytowa osób „pięciogwiazdkowych” wyraża się zarówno mniejszą liczbą posiadanych kredytów, jak i większą lojalnością wobec banku. Z kolei osoby z mniejszą liczbą „gwiazdek” charakteryzują się wyższą aktywnością kredytową i niższą lojalnością.

„Pięciogwiazdkowi” kredytobiorcy posiadają mało kredytów, ale na wyższe kwoty. Średnio do spłaty na każdego takiego kredytobiorcę przypada 39 tys. zł. Osoby z czterema bądź mniejszą liczbą gwiazdek, mają średnio do spłaty 35,4 tys. zł, a więc o 10% mniej.

Można z tego wywnioskować, że dla oceny scoringowej większe znaczenia ma to, ile mamy czynnych kredytów niż kwoty tych kredytów.

Osoby z pięcioma gwiazdkami najczęściej posiadają kredyty odnawialne. Aż 67% z nich ma taki produkt. Z innych rodzajów kredytów korzystają wyraźnie rzadziej – 33% osób ma kredyt mieszkaniowy, 28% jest właścicielem karty kredytowej, a tylko 22% obecnie spłaca kredyt konsumpcyjny.

Ten ranking popularności produktów kredytowych z jakich korzystają osoby najbardziej wiarygodne kredytowo jest wyraźnie inny niż w przypadku osób z punktacją niższą niż 544. Grupa kredytobiorców o niższym scoringu BIK preferuje przede wszystkim kredyty konsumpcyjne – aż 72% z nich aktualnie spłaca taki kredyt. Rzadziej są posiadaczami kredytów odnawialnych – 36% osób oraz kart kredytowych – 33%. Najrzadziej zaciągają kredyty mieszkaniowe – tylko 15% posiada taki kredyt.

Można zatem wskazać pewien układ produktów kredytowych, który jest charakterystyczny dla każdej z tych grup. Klienci z 5 „gwiazdkami” preferują limity kredytowe, następnie kredyty mieszkaniowe i na końcu kredyty konsumpcyjne. Natomiast kredytobiorcy z mniejszą liczbą „gwiazdek BIK” wybierają przede wszystkim kredyty konsumpcyjne, następnie limity kredytowe i na końcu kredyty mieszkaniowe.

Warto też spojrzeć odrębnie na limity kredytowe i skomentować poziom ich wykorzystania przez te dwie grupy kredytobiorców. Przypomnę, że jest to obszar zachowań kredytowych, który jest oceniany przez model scoringowy BIK.

Osoby posiadające 5 „gwiazdek” wykorzystują limity kredytowe (kredyt odnawialny, karta kredytowa) w wyraźnie mniejszym stopniu niż osoby z mniejszą liczbą „gwiazdek”.

Z danych BIK wynika, że 56% „pięciogwiazdkowych” właścicieli kredytów odnawialnych wykorzystuje mniej niż 20% dostępnego limitu. W przypadku posiadaczy kart kredytowych – 38% nie przekracza tego poziomu. Z tego też wynika, że jeśli wykorzystują limit w większym stopniu, to raczej dotyczy to kart kredytowych niż kredytów odnawialnych.

Z kolei osoby posiadające scoring niższy niż 544 punkty, korzystają dość intensywnie z dostępnych limitów zarówno w ramach kredytu odnawialnego, jak i karty kredytowej. Aż 66% właścicieli tych produktów wykorzystuje co najmniej 50% dostępnego limitu. I to ma odbicie w ich niższej punktacji scoringowej.

 

Kim są kredytobiorcy z 5 „gwiazdkami”?

 

Częściej 5 „gwiazdek” otrzymują kobiety (54%) niż mężczyźni (46%). Są to najczęściej osoby w wieku 35-44 lat, mieszkające w gminach o wielkości 10-25 tys. mieszkańców.

Te cechy pięciogwiazdkowych kredytobiorców nie wyróżniają ich spośród wszystkich kredytobiorców w Polsce, gdzie również nieco więcej jest kobiet niż mężczyzn, dominują osoby w wieku 35-44 lat, mieszkające w gminach o wielkości 10-25 tys. mieszkańców.

 

Profil kredytowy osoby z 5 „gwiazdkami BIK”

 

Z przedstawionych przez BIK danych można określić zachowania kredytowe, które dają dużą szansę na uzyskanie scoringu BIK powyżej 543 punktów, czyli 5 „gwiazdek BIK”.

Zatem osoba posiadająca aktualnie co najmniej jeden czynny kredyt ma dużą szansę na 5 „gwiazdek” jeżeli:

  1. Posiada nie więcej niż 2 czynne kredyty, zazwyczaj w jednym banku;
  2. Raczej nie ma kredytów konsumpcyjnych, a produkty odnawialne (kredyt odnawialny lub karta kredytowa), ewentualnie kredyt mieszkaniowy;
  3. Spłaca je bez żadnych opóźnień;
  4. Najczęściej wykorzystuje niewielką część dostępnych limitów kredytowych;
  5. W historii kredytowej nie ma odnotowanych opóźnień w spłacie kredytów już zamkniętych (jeśli takie kredyty posiadała).

I oczywiście trzeba przy tym spełniać warunki konieczne do uzyskania „scoringu BIK”.

 

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *