Zdecydowana większość Polaków korzysta z kredytów w sposób odpowiedziany – kredytuje się w niewielkim stopniu, a podjęte zobowiązania wypełnia terminowo. Ale nie wszyscy.

Z jakich kredytów korzystamy oraz jakie mogą być tego konsekwencje dla oceny naszej wiarygodności kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) niedawno opublikowało nowe informacje na temat naszych kredytów. Z tych danych możemy zbudować pewien obraz tego, jaka jest nasza, Polaków wiarygodność kredytowa, jak wiele osób może mieć z nią kłopoty oraz z jakich zachowań kredytowych one głównie wynikają. Można te dane również wykorzystać do oceny swojej historii kredytowej na tle pozostałych...
Urządzenia, z których korzystamy również mogą wskazywać na naszą wiarygodność kredytową

Credit score. Czy najwyższy mają użytkownicy Macintosha, iPad, iPhone, a może Windows?

  Amerykańska firma LendingTree przeprowadziła ciekawe badanie, w którym przeanalizowała m.in. scoring kredytowy osób wnioskujących o kredyt za pośrednictwem Internetu. Analizowano credit score tych osób w połączeniu z informacją o urządzeniu, za pośrednictwem którego złożyli wniosek kredytowy. Badanie przeprowadzono na grupie ponad 2 mln osób, które wnioskowały o pożyczkę hipoteczną lub kred
Jeśli były problemy z terminową spłatą kredytu, to żadne inne dobre zachowania kredytowe np. umiarkowane korzystanie z kredytu, nie zrekompensują konsumentowi w całości spadku punktacji z powodu tych problemów.

6 najczęściej zadawanych pytań na temat scoringu kredytowego

Co to jest scoring kredytowy?   Scoring kredytowy jest to ocena Twojego ryzyka kredytowego tzn. ryzyka tego, że przestaniesz spłacać swoje kredyty lub będziesz miał poważne opóźnienia w ich obsłudze (zazwyczaj co najmniej 90-dniowe opóźnienia). Mówi się też, że scoring kredytowy to ocena skłonności osoby do spłaty kredytów. Do wyliczenia tej oceny wykorzystywane są modele...