Credit score. Czy najwyższy mają użytkownicy Macintosha, iPad, iPhone, a może Windows?

Amerykańska firma LendingTree przeprowadziła ciekawe badanie, w którym przeanalizowała m.in. scoring kredytowy osób wnioskujących o kredyt za pośrednictwem Internetu. Analizowano credit score tych osób w połączeniu z informacją o urządzeniu, za pośrednictwem którego złożyli wniosek kredytowy. Badanie przeprowadzono na grupie ponad 2 mln osób, które wnioskowały o pożyczkę hipoteczną lub kredyt kons
Jeśli były problemy z terminową spłatą kredytu, to żadne inne dobre zachowania kredytowe np. umiarkowane korzystanie z kredytu, nie zrekompensują konsumentowi w całości spadku punktacji z powodu tych problemów.

6 najczęściej zadawanych pytań na temat scoringu kredytowego

1.Co to jest scoring kredytowy? Scoring kredytowy jest to ocena Twojego ryzyka kredytowego tzn. ryzyka tego, że przestaniesz spłacać swoje kredyty lub będziesz miał poważne opóźnienia w ich obsłudze (zazwyczaj co najmniej 90-dniowe opóźnienia). Mówi się też, że scoring kredytowy to ocena skłonności osoby do spłaty kredytów. Do wyliczenia tej oceny wykorzystywane są modele statystyczne,...