Współpraca

Decyzje kredytowe, które dzisiaj podejmują konsumenci mają długoterminowy wpływ na ich życie finansowe. Dzieje się tak dlatego, że zachowania kredytowe konsumentów są zapisywane i tworzą ich historię kredytową. Ta historia jest gromadzona m.in. przez rejestry kredytowe (np. BIK) i jest udostępniana wielu instytucjom, w których ocena ryzyka klienta jest ważnym elementem procesu sprzedaży produktu, czy usługi np. bankom, SKOK-om, firmom pożyczkowym, ubezpieczycielom.

Świadomość tego faktu wśród Polaków jest niewystarczająca. Zagraża to ich zdolności do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym złożonym świecie. Bo dostęp do korzystnych dla konsumenta ofert, w tym kredytów, jest często niezbędnym elementem ich rozwoju.

Dobrych zwyczajów kredytowych można się nauczyć. Można też nauczyć się zasad zarządzania swoją historią kredytową. Uczymy tego konsumentów poprzez treści umieszczane na ScoringExpert.pl. I Ty też możesz włączyć się w ten proces.

 

Jeśli już edukujesz konsumentów w zakresie ich życia finansowego…

Edukacja finansowa konsumentów to wiele obszarów wiedzy dotyczącej m.in. zarządzania budżetem domowym, oszczędzania, kredytowania, inwestowania, czy zabezpieczenia finansowego swojej przyszłości.

Aspekty związane z zarządzaniem informacją o swoim życiu kredytowym (historią kredytową), a w konsekwencji swoją wiarygodnością kredytową, są często pomijane albo traktowane zbyt pobieżnie. A powinny być szczegółowo przedstawiane, ponieważ to właśnie wiarygodność kredytowa jest jednym z dwóch czynników, które decydują, czy konsument otrzyma kredyt. Dlatego dostarczajmy konsumentom wiedzę o wszystkich istotnych elementach, które decydują o ich sytuacji na rynku kredytowym.

Jak możemy pomóc?

 1. Możemy przeprowadzić dedykowane warsztaty dotyczące znaczenia wiarygodności kredytowej w życiu konsumenta i zasad jej budowania. Warsztaty mogą być skierowane do specjalistów zajmujących się edukacją finansową, jak i samych konsumentów.
 2. Możemy opracować treść poradników dla konsumentów, które będą stanowiły kompendium praktycznej wiedzy z zakresu kształtowania wysokiej wiarygodności kredytowej.
 3. Możemy opracować treści edukacyjne, które możesz wykorzystać w swoich działaniach edukacyjnych.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, aby Twoje działania edukacyjne w zakresie budowania wysokiej wiarygodności kredytowej przez konsumenta były jeszcze bardziej wartościowe dla nich lub poszerzyć zakres prowadzonej edukacji o te elementy, skontaktuj się z nami: scoringexpert@scoringexpert.pl.

 

Jeśli chcesz przeprowadzić edukację finansową społeczności, w której żyjesz, działasz…

Jeśli chcesz, aby finansowe dobre samopoczucie było stylem życia osób w społecznościach, w których żyjesz czy działasz, to pomóż im stać się pewniejszymi siebie w zakresie zarządzania swoim życiem finansowym. Nie zawsze i nie wszyscy potrafią dotrzeć do wartościowej informacji potrzebnej do rozumienia zasad funkcjonowania rynku kredytowego. Możesz im w tym pomóc organizując dedykowane szkolenie lub warsztat dotyczący znaczenia i zasad budowania wysokiej wiarygodności kredytowej.

Jak możemy pomóc?

 1. Możemy przeprowadzić dedykowane szkolenia lub warsztaty dotyczące znaczenia wiarygodności kredytowej w życiu konsumenta i zasad jej budowania.
 2. Możemy opracować poradniki, które pomogą zrozumieć ważne kwestie dla życia kredytowego konsumenta.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, aby podnieść świadomość znaczenia wiarygodności kredytowej w życiu każdego konsumenta i przybliżyć podstawowe zasady budowania wysokiej wiarygodności kredytowej, skontaktuj się z nami: scoringexpert@scoringexpert.pl.

 

Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy mieli mniejszy stres kredytowy…

Wielu Twoich pracowników przeżywa stres finansowy. Często są to efekty decyzji kredytowych podejmowanych bez świadomości konsekwencji dla ich przyszłego życia finansowego. Taki stres wpływa negatywnie na zaangażowanie pracownika, wzrost nieobecności, a w efekcie na Twój biznes. Pracownik potrafiący zarządzać swoim życiem kredytowym i świadomy konsekwencji swoich działań, to także wartość dla Ciebie jako Pracodawcy. Takie wsparcie pracodawcy to także wzrost zaufania do pracodawcy i wzrost lojalności pracownika.

Jak możemy pomóc?

 1. Możemy przeprowadzić dedykowane warsztaty dotyczące znaczenia wiarygodności kredytowej w życiu konsumenta i zasad jej budowania.
 2. Możemy opracować materiały edukacyjne na temat roli wiarygodności kredytowej w życiu finansowym konsumenta, dobrych zachowań kredytowych oraz zasad zarządzania wiarygodnością kredytową.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, aby Twoi pracownicy jeszcze lepiej zarządzali swoim życiem kredytowym, skontaktuj się z nami: scoringexpert@scoringexpert.pl.

 

Jeśli chcesz wzmocnić zaangażowanie i lojalność swoich klientów…

Obecnie konsumenci często mają wysokie oczekiwania wobec produktów i usług jakie są im oferowane. Ich lojalność wobec marki jest coraz niższa. Starasz się walczyć o ich lojalność oferując technologie ułatwiające im życie i zwiększające zaufania do Twoich usług. Możesz też wzmocnić te działania oferując swoim klientom możliwość uzyskania praktycznej wiedzy z zakresu kształtowania i zarządzania swoją wiarygodności kredytową. Edukacja kreuje zaufanie, które pogłębia relacje. Klient świadomy, to klient jeszcze bardziej odpowiedzialny za swoje zobowiązania.

Jak możemy pomóc?

 1. Możemy przeprowadzić dedykowane warsztaty dotyczące znaczenia wiarygodności kredytowej w życiu konsumenta i zasad jej budowania.
 2. Możemy opracować materiały edukacyjne na temat roli wiarygodności kredytowej w życiu finansowym konsumenta, dobrych zachowań kredytowych oraz zasad zarządzania wiarygodnością kredytową.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, aby Twoje działania edukacyjne w zakresie budowania wiarygodności kredytowej były jeszcze bardziej wartościowe dla klientów, skontaktuj się z nami: scoringexpert@scoringexpert.pl.

 

Jeśli chcesz podnieść poziom wiedzy swoich pracowników…

Konsumenci oczekują nie tylko dobrego kredytu, pożyczki czy ubezpieczenia, ale także porady jak mądrze korzystać z tych produktów. Klienci dobrą reputację kredytową muszą budować długo. Przygotuj swoich pracowników na udzielenie wsparcia klientom, aby osiągnęli sukces w tym procesie. W ten sposób pozyskasz zaufanie klientów, ich lojalność i wzmocnisz swoją pozycję na rynku.

Jak możemy pomóc?

 1. Możemy przeprowadzić dedykowane warsztaty dla Twoich pracowników, współpracowników dotyczące znaczenia wiarygodności kredytowej w życiu konsumenta i zasad jej budowania.
 2. Możemy opracować materiały edukacyjne na temat roli wiarygodności kredytowej w życiu finansowym konsumenta, dobrych zachowań kredytowych oraz zasad zarządzania wiarygodnością kredytową.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, aby poszerzyć wiedzę Twoich pracowników w zakresie zasad budowania wysokiej wiarygodności kredytowej przez klientów, skontaktuj się z nami: scoringexpert@scoringexpert.pl.

 

Jeśli masz inne pomysły…

Jeśli masz inne pomysły na współpracę, które skutkują podniesieniem wiedzy konsumentów w zakresie znaczenia i budowania wiarygodności kredytowej, skontaktuj się z nami: scoringexpert@scoringexpert.pl.

 

Jakie mamy doświadczenie?

 1. Prawie 20-letnie doświadczenie w budowie modeli scoringowych oceny ryzyka kredytowego klientów. Doświadczenie to obejmuje zarówno modele scoringowe banków, jak i modele scoringowe biura kredytowego. Dzięki temu znamy i dogłębnie rozumiemy zasady funkcjonowania tych narzędzi, szczególnie w kontekście historii kredytowej konsumentów.
 2. Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki temu mamy doskonałą znajomość zasad funkcjonowania rynku wymiany informacji, gromadzenia i przetwarzania danych tworzących historię kredytową i płatniczą konsumenta.
 3. Prowadziliśmy dziesiątki prezentacji biznesowych poświęcanych zagadnieniem oceny wiarygodności kredytowej klienta, w tym scoringowi BIK.
 4. Przeprowadziliśmy liczne wykłady dla specjalistów na temat znaczenia historii kredytowej konsumenta oraz zasad funkcjonowania scoringu kredytowego.
 5. Przeprowadziliśmy liczne wykłady dla osób nie związanych z rynkiem kredytowym. Dotyczyły one istotnych dla konsumentów kwestii związanych m.in. z:
  – rolą oceny wiarygodności kredytowej w ocenie ryzyka kredytowego konsumenta,
  – konsekwencjami działania modeli scoringowych ryzyka kredytowego dla konsumentów,
  – zasadami przetwarzania danych konsumentów o ich historii kredytowej.
 6. Opublikowaliśmy liczne opracowania poświęcone funkcjonowaniu modeli scoringowych.

 

Publikacje

 1. M. Kapla, O historii kredytowej i scoringu BIK, Wydawca: ScoringExpert.pl Mariola Kapla, Warszawa 2019
  https://ohistoriikredytowej.pl/
 2. Mariola Kapla, Konrad Górecki, Credit scoring w ocenie klientów nadmiernie się zadłużających cz. 1, czasopismo Bank, 2009, nr 11, str.26-27
 3. Mariola Kapla, Konrad Górecki, Credit scoring w ocenie klientów nadmiernie się zadłużających cz. 2, czasopismo Bank, 2009, nr 12
  http://test.alebank.pl/wp-content/uploads/2010/03/bank.2010.01.058-059.pdf
 4. Mariola Kapla, Co wpływa na scoring kredytowy klienta, Kredyt Trendy, kwartalnik Biura Informacji Kredytowej, marzec 2011
  https://media.bik.pl/publikacje/read/336136/kredyt-trendy-marzec-2011
 5. Mariola Kapla, BIKSco CreditRisk 3. Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej, czasopismo Bank, 2013, nr 11
  http://test.alebank.pl/wp-content/uploads/2014/05/nbs.2014.05.028-031.pdf
 6. Mariola Kapla, Konrad Górecki „Ryzykowne segmenty portfela hipotecznego”, Kredyt Trendy, kwartalnik Biura Informacji Kredytowej, wrzesień 2013
  https://media.bik.pl/publikacje/read/336126/kredyt-trendy-wrzesien-2013
 7. Mariola Kapla, BIKSco CreditRisk 3. Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej, czasopismo Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 2014, nr 05
  http://test.alebank.pl/wp-content/uploads/2014/05/nbs.2014.05.028-031.pdf
 8. Mariola Kapla, Modele scoringowe BIK a Rekomendacja W, Bank Spółdzielczy, Wydawnictwo SGB, 12.2015, nr 6/583, str. 32-33
 9. W. Rogowski, Polacy jako klienci banków. Charakterystyka profilu kredytowego, [w:] Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, pod. red. J. Czekaja, E. Miklaszewskiej i W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 265-281, ISBN 978-83-7252-689-2, stron 455, współautorka: M. Kapla.
 10. W. Rogowski, Portret kredytowy Polaków anno domini 2014 – komunikat z badań, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN, Warszawa 2015, Tom XVI, Zeszyt 8, Część II, s. 147–170, ISSN 1733-2486 współautorka: M. Kapla.
 11. M. Kapla, P. Wojewnik, Wartość credit scoringu w sektorze telekomunikacyjnym – doświadczenie rynku polskiego, czasopismo Bank, 2016, nr 6
  http://test.alebank.pl/wp-content/uploads/2016/06/bank.2016.06.154-155.pdf

 

W co się nie angażujemy?

Nasze działania są skoncentrowane na aktywności edukacyjnej. W związku z tym nie angażujemy się w wiele działań marketingowych np.:

 • nie zamieszczamy reklam na stronie,
 • nie testujemy produktów,
 • nie piszemy i nie umieszczamy na stronie sponsorowanych opinii.