Żądanie usunięcia zapytań kredytowych. Jak je sformułować?

Wniosek o usunięcie zapytania z bazy BIK

Sporo ostatnio piszę o wykorzystywaniu przez BIK i banki danych o zapytaniach kredytowych w celu oceny naszej wiarygodności, bo ciągle jest to temat interesujący dla wielu z Was, a także pojawiają się nowe, istotne dla sprawy informacje.

A najważniejsza z nich jest taka, że i UODO i sądy wskazują na brak podstaw do przetwarzania przez BIK i banki danych o zapytaniach kredytowych, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu.

Na ten temat możesz przeczytać w artykule Niektóre zapytania kredytowe powinny zostać usunięte z bazy BIK – ważny wyrok NSA

Choć decyzje tych instytucji dotyczą konkretnych osób i konkretnych spraw, to dają nadzieję, że jeżeli wystąpimy do banku z żądaniem usunięcia danych o tych zapytaniach, to te dane zostaną usunięte zarówno z baz banku, jak i bazy BIK.

Jak zatem sformułować takie żądanie? Poniżej znajduje się przykład takiego sformułowania, którym można się posłużyć albo skonstruować na jego podstawie własną treść.

—————————————————–

W dniu ……. ubiegałam(em) się o kredyt w Państwa banku i w związku z tym bank wysłał zapytanie kredytowe do Biura Informacji Kredytowej. Bank nie potrzebował do tego mojej zgody, ponieważ działał na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

Mój wniosek kredytowy został oceniony przez bank negatywnie, z zatem kredytu u Państwa nie otrzymałam(em). Innymi słowy, nie doszło do zawarcia umowy kredytowej pomiędzy mną a bankiem, a więc nie powstało zobowiązanie kredytowe, a ja nie zostałam(em) klientem Państwa banku. A to oznacza, że brak jest przesłanek ustawowych legalizujących dalsze przetwarzanie przez Państwa moich danych osobowych w zakresie zapytania kredytowego z dnia …….

Takich podstaw prawnych nie ma także Biuro Informacji Kredytowej, które zapisało w swoich bazach informacje o przedmiotowym zapytaniu i nadal te dane przetwarza.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 Prawa bankowego, Państwo i BIK byliście uprawnieni do przetwarzania moich danych osobowych w celu oceny mojej zdolności kredytowej na etapie ubiegania się przeze mnie o kredyt. Natomiast żaden przepis prawa nie daje Państwu oraz BIK uprawnienia do przetwarzania moich danych osobowych w sytuacji, gdy do zawarcia umowy kredytu nie doszło i nie zostałam Państwa klientem. Takie stanowisko wyraża GIODO (obecnie UODO), jak i Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

W związku z powyższym oraz art. 17 ust. 1 lit. d) RODO, żądam usunięcia przez bank ze swoich baz oraz z bazy BIK informacji o zapytaniu kredytowym, jakie zostało wysłane do BIK w związku z ubieganiem się przeze mnie o kredyt w dniu……

Nie wykonanie mojego żądania będzie skutkowało wniesieniem skargi do UODO na działanie banku oraz BIK w tym zakresie.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO proszę też o poinformowanie mnie o podjętych działaniach w związku z moim żądaniem.

——————————————————————

Warto dołączyć do pisma do banku wyrok NSA z 2019-08-27 (sygnatura akt I OSK 2567/17), a także powiązany z nim wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jeżeli bank odmówi usunięcia kwestionowanego zapytania kredytowego, to warto poprosić UODO o interwencję w tej sprawie. Wtedy należy:

 • podać swoje dane identyfikacyjne – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
 • opisać sprawę ze swoimi zapytaniami tak, jak w piśmie do banku;
 • krótko poinformować UODO, że bank odmówił uwzględnienia reklamacji, stąd prośba o pomoc w tej sprawie skierowana do UODO;
 • załączyć całą korespondencję z bankiem (swoje pisma i pisma z banku).

Co dokładnie powinno znaleźć się w skardze jest opisane na stronie UODO.

Pisząc przedmiotową reklamację do banku, warto też pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach:

 1. Żądanie usunięcia zapytania kredytowego kierujemy do banku, a nie do BIK (to bank wie z całą pewnością czy kredyt został udzielony czy nie);
 2. Najlepiej żądanie wysłać w formie pisemnej i najlepiej listem poleconym (to się może przydać, gdy trzeba będzie złożyć reklamację do UODO);
 3. Trzeba czekać cierpliwie na rozpatrzenie reklamacji – bank ma na to 30 dni; jeżeli rozpatrzy reklamację pozytywnie, to bank i BIK mają kolejne 14 dni na aktualizację spornych danych w bazie;
 4. W pierwszej odpowiedzi na reklamację bank może nam odmówić realizacji naszego żądania; nie trzeba się tym zrażać i ponowić żądanie, wskazując na swoje prawa;
 5. Jeżeli decydujemy się na wniesienie skargi do UODO, to obowiązuje tu kolejność – najpierw sami składamy do banku żądanie usunięcia danych z bazy banku i BIK, a jeżeli okaże się to nieskuteczne, to dopiero zwracamy się o pomoc do UODO.

 

Jeżeli to opracowanie uważasz za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

 

„O HISTORII KREDYTOWEJ I SCORINGU BIK”

Poradnik o budowaniu wiarygodności kredytowej

To, czy bank udzieli Ci kredytu, zależy w równym stopniu od Twojej wiarygodności i Twojej sytuacji finansowej.

Kluczem do wysokiej oceny wiarygodności jest dobra historia kredytowa. Jak ją zbudować? Jak zmienić już istniejąca historię w dobrą historię? Jak uzyskać i utrzymać wysoki scoring BIK? O tym jest ten poradnik.

To co znajdziesz w tej książce, nie znajdziesz ani w Internecie ani nie powiedzą Ci o tym kredytodawcy!

ZAJRZYJ NA STRONĘ PORADNIKA>>  

 

 

Komentarze do “Żądanie usunięcia zapytań kredytowych. Jak je sformułować?

  • Mariola Kapla 2021-06-10 at 17:28 - Odpowiedz Author

   Szansa na usunięcie z BIK zapytania o kredyt, który został udzielony, jest bliska zeru. Tu pozostaje tylko dobra wola banku. A jak wiadomo, banki niechętnie usuwają z BIK informacje o zapytaniach. BIK nie zgadza się na to w ogóle. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *