Jak usunąć z bazy BIK informacje o zapytaniu kredytowym z banku lub SKOK?

Niektóre zapytania z banków i SKOK powinny być usunięte z bazy BIK

Wiele pytań, które do mnie trafia, dotyczy możliwości i sposobu usunięcia z bazy BIK informacji o zapytaniach kredytowych, które zostały wysłane przez banki oraz SKOK-i.

Dlatego tym razem postaram się rozwikłać tajemnicę zapytań kredytowych i ocenić, jakie są szansę na ich usunięcie z bazy BIK i jak ewentualnie to zrobić.

Ponieważ ten artykuł może zainteresować nie tylko osoby, które już rozpoznały w pewnym stopniu temat przetwarzania przez BIK danych o zapytaniach kredytowych, ale także te, które dopiero zaczynają szukać wiedzy na ten temat, to zacznę wyjaśnienia od podstaw.

Pierwszą rzeczą, którą warto wiedzieć jest to, że zapytania do BIK o Twoje dane mogą być składane przez różne instytucje finansowe np. banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, a także przez Ciebie samego.

Dane te mogą być pobierane w różnym celu. I właśnie ze względu na cel wykorzystania pozyskanych z BIK informacji, zapytania dzielą się na:

 • zapytania kredytowe,
 • zapytania monitorujące,
 • zapytania w celu zarządzania klientem,
 • zapytania konsumenckie.

Zatem zapytania kredytowe są tylko jednym z kilku rodzajów zapytań o Twoje dane, jakie mogą wpłynąć do bazy BIK.

Więcej użytecznych informacji na temat różnych typów zapytań składanych do BIK o dane konsumentów, znajdziesz w moim artykule Które zapytania do BIK o historię kredytową powinny Cię szczególnie zainteresować?

Zapytania kredytowe uważa się za ważne dla nas, ponieważ są uwzględniane przy wyliczaniu scoringu BIK. A ten jest wykorzystywany przez wiele instytucji finansowych do oceny naszej wiarygodności kredytowej, gdy ubiegamy się o kredyt, czy pożyczkę.

A dlaczego dane o zapytaniach kredytowych mają dużą wartość dla modeli scoringowych BIK, wyjaśniłam w artykule Dlaczego w scoringu kredytowym uwzględnia się informacje o zapytaniach kredytowych?

Nawet jeśli bank, SKOK, czy firma pożyczkowa nie korzysta ze scoringu BIK, to pobiera z BIK tzw. raport kredytowy klienta. A w nim znajdują się między innymi informacje o zapytaniach kredytowych. Wobec tego instytucje te mają możliwość – i często to robią – wykorzystać te dane w ocenie naszej wiarygodności np. uwzględniając je we własnych narzędziach oceny ryzyka kredytowego.

Trzeba więc przyjąć, że dane o zapytaniach kredytowych zazwyczaj mają wpływ na decyzję o tym, czy otrzymamy kredyt czy nie. I dzieje się tak bez względu na to, czy kredytodawca pobrał scoring BIK, czy nie.

Co więcej, wpływ ten jest zazwyczaj negatywny. To znaczy, że pojawienie się zapytań kredytowych w jakimś zdefiniowanym okresie, na pewno scoringu BIK nam nie podniesie, co najwyżej może go nie zmienić.

Dlatego warto znać podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez BIK danych o zapytaniach kredytowych np. o tym, jak długo te dane są przechowywane w BIK, z jakiego okresu zapytania są uwzględniane w scoringu BIK, komu mogą być udostępniane, czy też jak można sprawdzić, kto je składał.

Te wszystkie kwestie wyjaśniłam w artykule 8 ważnych informacji na temat przetwarzania przez BIK danych o zapytaniach kredytowych. Zachęcam do przeczytania.

Chcę podkreślić, że informacje podane w przytoczonym powyżej opracowaniu są aktualne, ale temat przetwarzania przez banki i BIK danych o zapytaniach kredytowych jest tematem nadal otwartym. A to oznacza, że zarówno możliwość przetwarzania tych danych, jak i zasady, mogą ulec w przyszłości istotnym zmianom.


Czy istnieje podstawa prawna dla przetwarzania przez bank i BIK danych o zapytaniach kredytowych?

 

Choć najbardziej interesuje nas kwestia wykorzystywania danych o zapytaniach kredytowych do oceny ryzyka kredytowego, to warto wiedzieć, do jakich celów w ogóle BIK i kredytodawcy te dane obecnie gromadzą (a może bardziej odpowiednie będzie określenie „podają, że gromadzą”).

Aby to ustalić, przeanalizowałam kilka wyroków Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie, które dotyczyły przetwarzania przez banki i BIK danych o zapytaniach kredytowych.

W wyrokach tych przewijają się cztery cele, dla których przetwarzane są dane o zapytaniach i z zapytań kredytowych:

 1. Ocena ryzyka kredytowego konsumenta, w tym oczywiście mieści się obliczanie „scoringu BIK”;
 2. Stosowanie przez banki metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w regulacjach sektora bankowego;
 3. Analizy statystyczne;
 4. Postępowania reklamacyjne.

Choć interesuje nas najbardziej cel pierwszy tj. wykorzystanie danych o zapytaniach kredytowych w celu oceny naszego ryzyka kredytowego, to tak naprawdę wszystkie z nich możemy wrzucić do jednego worka, bo zawsze sprowadza się to do tego samego pytania: „Czy banki, SKOK-i i BIK mogą w ogóle gromadzić dane o zapytaniach kredytowych?”.

Okazuje się, że nie zawsze.

Wynika to zarówno z:

 • decyzji GIODO, które były odpowiedzią na skargi konsumentów dotyczące odmowy usuwania przez banki informacji o zapytaniach kredytowych ze swoich zbiorów i bazy BIK;
 • wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który rozstrzygał w kwestii skarg na decyzje GIODO, wskazujące na konieczność usuwania tych danych z baz banku i BIK (niestety wyroki nie są jeszcze  prawomocne).

————————————————————————————

Uwaga! Jeden z wyroków WSA trafił do Naczelnego Sądu Administracyjnego i skarga kasacyjna została oddalona przez NSA. Zatem ta konkretna sprawa zakończyła się na korzyść konsumenta. Co to oznacza dla wszystkich konsumentów, opisałam w Niektóre zapytania kredytowe powinny zostać usunięte z bazy BIK – ważny wyrok NSA

————————————————————————————

Do niedawna byłam przekonana, że przetwarzanie danych o zapytaniach kredytowych przez banki, SKOK-i i BIK może się odbywać, ponieważ informacje te są wykorzystywane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego klienta banku (ten cel jest podany w art. 105a ust. 1 Prawa bankowego). A to oznacza, że po wpłynięciu takiego zapytania do BIK, informacje o nim mogą być zapisane i wykorzystane w przyszłości.

Niestety, ostatnie decyzje GIODO i wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zmieniają to moje przekonanie. A co najważniejsze, dają nowe możliwości i szanse konsumentom.

GIODO wskazał, a sąd do tego się przychylił, że pozyskanie czyjś danych osobowych przez bank i następnie przekazanie ich do Biura Informacji Kredytowej w celu pobrania raportu kredytowego (bo klient ubiega się w danym momencie o kredyt i bank ocenia jego ryzyka kredytowe) ma podstawy prawne.

Bo zarówno bank, jak i BIK są – zgodnie z Prawem bankowym – uprawnione do przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy w celu oceny ryzyka kredytowego konsumenta. W ocenie sądu, takie przetwarzanie może mieć miejsce zarówno przed udzieleniem kredytu, jak i w trakcie istnienia tego zobowiązania.

Zatem, jeśli ubiegasz się o kredyt i bank wysyła zapytanie kredytowe do BIK, a BIK przesyła do banku Twój raport kredytowy, są to uprawnione działania banku i BIK.

Natomiast nie ma podstaw prawnych do dalszego przetwarzania przez bank i BIK Twoich danych osobowych pozyskanych w trakcie ubiegania się o kredyt, jeśli pomiędzy Tobą a bankiem nie doszło do zawarcia umowy tego kredytu.

Wobec tego, jeśli ubiegałeś się w banku, czy SKOK-u o kredyt lub pożyczkę i jej nie uzyskałeś, to te instytucje oraz BIK nie mają prawa do dalszego przetwarzania danych o zapytaniu kredytowym wysłanym do BIK w związku z tym  wnioskiem kredytowym. A tym bardziej, nie mają prawa do uwzględniania tych informacji w ocenie Twojego ryzyka kredytowego w przyszłości, w tym w scoringu BIK.

Podobnie jest, gdy idziesz do banku, czy SKOK z zamiarem tylko zapoznania się z ofertą np. kredytu mieszkaniowego. Bank przed przedstawieniem Ci spersonalizowanej oferty, najczęściej pobiera z BIK Twój raport kredytowy. A ponieważ ostatecznie nie zaciągasz tego kredytu w tym banku, to bank i BIK tracą prawo do dalszego przetwarzania danych o tym zapytaniu kredytowym.

I warto podkreślić, że żaden inny cel dalszego przetwarzania danych o takich zapytaniach kredytowych, który wymieniłam wcześniej, nie został uznany przez GIODO i sąd za uprawniony.

Zatem, jeśli w bazie BIK pojawiło się zapytanie kredytowe o Twoje dane, a w wyniku procesu oceny ryzyka kredytowego, dla potrzeb którego pobrano te dane, nie uzyskałeś kredytu, to zarówno bank, SKOK, jak i BIK nie mają podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych o tym zapytaniu.

I jest to przestrzeń do tego, aby żądać od banku i BIK usunięcia danych o takim zapytaniu kredytowym.

Podaję link do jednego z wyroków, w którym zawarty jest komentarz do argumentów przedstawionych przez bank i BIK, które miały uzasadniać możliwość przetwarzania przeze nie danych o zapytaniach kredytowych – wyrok.


W takim razie, czy jest możliwe usunięcie z bazy BIK informacji o zapytaniach kredytowych?

 

W mojej ocenie po takich powtarzających się decyzjach GIODO i wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest duża szansa (o ile przepisy prawa się nie zmienią), że kolejne decyzje w analogicznych sprawach będą podobne.

Chociaż, trzeba pamiętać, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO. I może się okazać, że w świetle tych przepisów, interpretacje się zmienią. Aczkolwiek, kluczowe regulacje dla tego przetwarzania to przepisy Prawa bankowego, które w interesującym nas zakresie, nie zmieniły się od dłuższego czasu.

Zatem można wystąpić do banku i BIK z żądaniem trwałego usunięcia danych o zapytaniach kredytowych, które nie skończyły się udzieleniem kredytu.

Jeśli bank lub BIK nie zgodzą się na to, to trzeba złożyć skargę na takie działanie do UODO.

Opis tego, jak taką skargę należy złożyć, znajdziesz na stronie UODO

Jak można sformułować żądanie usunięcia danych o zapytaniu kredytowym, które zostało przesłane do BIK przez bank albo SKOK i nie zakończyło się udzieleniem kredyty, przedstawiłam w Żądanie usunięcia zapytań kredytowych. Jak je sformułować?

­

 

Skąd możesz się dowiedzieć, jakie zapytania kredytowe wpłynęły do BIK o Twoje dane?

 

Aby dowiedzieć się, czy w Twojej historii kredytowej znajdują się zapytania kredytowe i kto je zadał możesz:

 1. Pobrać Informację Ustawową

—————————————————————————-

Uwaga! Od 25 maja 2018 r. (po wejściu w życie RODO) BIK nie udostępnia już Informacji Ustawowej, ale Kopię Danych. Jak ją pobrać, opisałam w Przewodniku.

—————————————————————————

Nie tak dawno BIK zmienił zawartość Informacji Ustawowej tj. bezpłatnego raportu jaki możesz otrzymać z BIK na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

W obecnej wersji Informacji Ustawowej zapytania kredytowe prezentowane są w sekcji „Dane dotyczące udostępnień informacji”. Można je rozpoznać po opisującym je sformułowaniu „…w odpowiedzi na zapytanie kredytowe…..”.

W tej sekcji zobaczysz  zapytania kredytowe, które wpłynęły do BIK o Twoje dane w ciągu ostatnich 12 lat.

Z umieszczonych tam informacji dowiesz się kiedy zapytanie kredytowe zostało złożone i przez jaką instytucję finansową (jest podana jej nazwa). Na ich podstawie będziesz mógł oznaczyć te zapytania kredytowe, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu. A następnie możesz zwrócić się do banku o ich usunięcie.

Opis jak pobrać Informację Ustawową, znajdziesz w naszym Przewodniku.

 1. Kupić Raport BIK

Pełen zakres danych o zapytaniach kredytowych znajdziesz również w płatnym Raporcie BIK.

Jak pobrać taki raport opisałam w Przewodniku.

O tym, czy w Twojej historii kredytowej są w ogóle jakiekolwiek zapytania kredytowe, które wpłynęły do BIK w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dowiesz się z sekcji INFORMACJE DODATKOWE. Tam pojawia się informacja o liczbie takich zapytań.

Natomiast szczegółowe dane o tych zapytaniach znajdują się w końcowej części Raportu BIK „Zapytania kredytowe w BIK”.

I na podstawie tych informacji możesz określić, które zapytania kredytowe zostały wysłane do BIK w procesie, który nie skończył się zawarciem przez Ciebie umowy kredytowej. I o usunięcie tych informacji z BIK możesz wystąpić do banku, SKOK-u i BIK.

Jak widać, z Raportu BIK dowiesz się, które zapytania są to zapytania kredytowe. Ale pamiętaj, że są to tylko zapytania złożone w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W Kopii Danych są prezentowane zapytania kredytowe, które zostały wysłane przez banki i SKOK w ostatnich 10 latach.

Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego możesz skoncentrować się tylko na zapytaniach z ostatnich 12 miesięcy, bo tylko te są udostępniane kredytodawcom na raportach kredytowych i tylko te są uwzględniane w scoringu BIK.

I na koniec chcę podkreślić, że to opracowanie dotyczy tylko możliwości usunięcia z bazy BIK danych o zapytaniach kredytowych, które zostały wysłane przez banki i SKOK-i.

Kwestia przetwarzania danych o zapytaniach kredytowych wysłanych przez firmy pożyczkowe, to już inna sprawa. Opisałam ją w tekście Jak usunąć z bazy BIK informacje o zapytaniach kredytowych z firm pożyczkowych?

 

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób możesz pomóc innych zainteresowanym, rozwiązać problem ich nadmiarowych zapytań kredytowych.

Komentarze do “Jak usunąć z bazy BIK informacje o zapytaniu kredytowym z banku lub SKOK?

 1. Witam.
  Czy jest jakas ustawa prawna gdzie jest napisane, ze „Zatem jeśli w bazie BIK pojawiło się zapytanie kredytowe o Twoje dane, a w wyniku procesu oceny ryzyka kredytowego, dla potrzeb którego pobrano te dane, nie uzyskałeś kredytu, to zarówno bank, jak i BIK nie mają podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych o tym zapytaniu.”
  Rozumiem, ze moge zlozyc skarge do GIODO, ale najperw chce pokazac bankowi ze musza usunac swoje zapytanie do BIKu skoro umowa o kredyt nie zostala zawarta.

  • Mariola Kapla 2018-03-15 at 18:22 - Odpowiedz Author

   Nie ma żadnej regulacji, w której jest wprost napisane, że bank i BIK nie mogą przetwarzać danych o zapytaniu kredytowym jeśli kredyt nie został udzielony. Nie ma też żadnej regulacji, która wskazuje, że takie dane mogą być przetwarzane.
   Banki i BIK wskazując swoje prawo do przetwarzania takich danych powołują się m.in. na art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.
   Jednak w ocenie GIODO artykuł ten jedynie ogólnie reguluje prawo banków do oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego i nie stanowi o dopuszczalności przetwarzania danych osobowych dotyczących zapytań kredytowych. A ich przetwarzanie musi mieć podstawy prawne. GIODO też nie znajduje tych podstaw w innych zapisach Prawa bankowego. Stąd uważa, że jest naruszona zasada wynikającą z art. 26 ust 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.
   Ja w prośbie do banku o usunięcie tych danych z BIK wskazałabym, że nie ma podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych o zapytaniu ponieważ nie skutkowało ono zawarciem kredytu. Czynność bankowa zakończyła się na etapie oceny wniosku kredytowego. W takim przypadku Prawo bankowe nie daje podstaw prawnych do przetwarzania danych o tym zapytaniu, co narusza zasadę wynikającą z art. 26 ust 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych. I dodałabym, że takie stanowisko prezentuje również GIODO
   w swoich decyzjach.
   Proszę też zapoznać się z wyrokiem, do którego link zamieściłam w artykule. Co prawda wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale z argumentacją można się jak najbardziej zapoznać.

 2. Z wielką uwagą przeczytałam artykuł. Mój problem dotyczy 3 zapytań wysłanych przez ten sam bank , nazwijmy go bankiem X. Kupiłam przez sklep internetowy sprzęt elektroniczny na raty. Umowa została zawarta w dniu 05.12.2017 roku. W maju 2018 spłaciłam ostatnią ratę . Ponieważ będę ubiegała się o kredyt hipoteczny złożyłam zapytanie do Bik aby poznać swój raport. Ostatni raport pobrałam w październiku 2017 i posiadł 547 punktów i 5 gwiazdek. Obecny raport z maja br. posiada 522 i 4 gwiazdki. Okazuje się ze mam 3 zapytania kredytowe. Konkretnie z następujących dni 02.12.2017 r, 05.12.2017 r, 09.12.2017 r. Każde z tych zapytań opiewało na kwotę 1000 zł i zapytania dotyczyły tego samego banku X przez który zakupywałam w/w sprzęt .Umowa kredytu została zawarta 05.12.2017 r na kwotę 3600 zł. Rozumiem, ze ubiegając się o konkretny kredyt bank mógł spytać tylko raz zapytanie do Bik , umowa była zawarta 05.12.2017 a bank pytał 02.12.2017,,05.12.2017 – i w tym dniu zawarta została umowa kredytowa, ale mimo to bank jeszcze wysłał zapytanie w dniu 09.12.2017. Te dwa zapytania, które nie zakończyły się podpisaniem umowy kredytowej wpłynęły niekorzystnie na moją punktacje w Bik. Gdy zadzwoniłam do banku z prośbą o wyjaśnienie, powiedziano mi ,ze wyraziłam zgodę na marketing i bank przygotowując dla mnie ofertę kredytową może za każdym razem wysyłać zapytanie do Bik mimo ze nie kończy się to podpisaniem umowy kredytowej. Według banku X mogę jedynie cofnąć zgodę na wysyłanie zapytań do Bik a dotyczących wszelkich zapytań kredytowych. Co też zrobiłam wysyłając takie pismo. Moje pytanie dotyczy – jakiej treści pismo powinnam wysłać do banku X w celu usunięcia tych dwóch zapytać, które nie skończyły się podpisaniem umowy ? Proszę o pomoc, jestem wtrakcie podpisywania umowy zakupu mieszkania starania się o kredyt hipoteczny.

 3. witam serdecznie. też mam problem z bankami w bik. Wysłałem do nich pisma o wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych i usunięcie zapytań z BIK i oczywiście Banki powołują się na art. 105 ust. 4 Prawa bankowego i nie chcą tego zrobić. Najbardziej dziwi mnie to że PKO S.A., PKO BP, Pocztowy czy Alior Bank nie robią z tym problemu a banki pochodzenia zagranicznego nie chcą człowiekowi pomóc. Ja mam problem z InBankiem Polska i Paribasem. Czy jest gdzieś wzór pisma na które te banki nie będą mogły się powołać na art.105 ust.4

 4. Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na zgłoszenia z dni 07.08.2018 r., 09.08.2018 r. dziękuję za przekazane uwagi.

  Odnosząc się do Pana reklamacji informuję, że Bank podtrzymuje stanowisko przekazane
  w piśmie nr: 2018/33246-532259 z dnia 23.07.2018 r.

  Ponownie informuję, iż zapytania kredytowe nie ulegają usunięciu z bazy Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.), ponieważ dotyczą określonych zdarzeń z przeszłości oraz brak jest prawnych podstaw do ich wycofania.

  Proszę o przyjęcie wyjaśnień w powyższej kwestii.
  Na podstawie art. 105 ust. 4 oraz art. 105a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2017 r., poz. 1876 t.j.) utworzone przez banki oraz bankowe izby gospodarcze instytucje (takie jak BIK SA), są upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania m.in. bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne
  w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych. Przetwarzanie przez banki i BIK SA informacji stanowiących tajemnicę bankową
  w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Wynika to z art. 105a ust. 1 Prawa bankowego, zgodnie z którym przetwarzanie przez banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 (w tym BIK S.A.), informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane
  (z zastrzeżeniem art. 104, 105 i art. 106-106c prawa bankowego), w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
  Informacje zawarte w BIK S.A. służyć mają wypełnianiu przez banki ich ustawowych obowiązków związanych z koniecznością dokładania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych oraz z koniecznością należytego badania zdolności kredytowej.
  Uznać zatem należy, że dopuszczalne jest kierowanie zapytania do BIK na temat osoby, która ubiega się o kredyt.
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2017 r. II SA/ Wa 2221/16 zapadł na tle indywidualnej sprawy. Należy zaważyć że wyrok ten nie jest ostateczny. Od wyroku tego została złożona skarga kasacyjna obecnie czeka ona za rozpatrzenie przez NSA.W dniu 1 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie I OSK 2567/17 postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji GIODO nakazującej usunięcie danych o zapytaniach kredytowych
  z BIK.

  W świetle powyższych wyjaśnień, Bank uznaje Pana reklamację za niezasadną.

  Z poważaniem

  Dziś dostałem taką odpowiedz z BNP Paribas, a więc żabojady lub pracujący dla nich nic z tym nie zrobią. Nie polecam tego banku.

  • Mariola Kapla 2018-08-23 at 17:40 - Odpowiedz Author

   Oczywiście banki i BIK zazwyczaj sprzeciwiają się takim usunięciom i wolą nawet, aby klient poszedł ze sprawą do UODO i sądu. Bo nawet jeżeli sąd nakaże usunięcie tych danych, to i tak odnosi się to tylko do pojedynczego klienta. A takich, którzy idą do sądu jest niewielu. Zatem te instytucje stracą niewiele danych. Natomiast, gdyby je usuwały „od ręki” na wniosek każdego klienta, to straciłyby tych danych znacznie więcej.
   Postanowienie, które przytacza Bank wstrzymuje konieczność usunięcia danych, bo wynik skargi kasacyjnej nie jest przesądzony. Gdyby BIK i bank usunęli już te dane, a wynik skargi byłby pozytywny dla banku i BIK, to niczego by to nie zmieniło, bo tych danych już by nie było i nie można byłoby ich przywrócić do przetwarzania. Zatem to postanowienie o niczym nie przesądza. Ważny będzie wynik skargi kasacyjnej.

  • Mariola Kapla 2018-12-18 at 17:55 - Odpowiedz Author

   Po kliknięciu w link z wyrokiem, otworzy się strona ze szczegółami orzeczenia. W wierszu „Sygn. powiązane” są wykazane postanowienia, orzeczenia związane z tą sprawą. Tu powinien się pojawić także wynik skargi kasacyjnej.

 5. Witam, probowalem zalatwic kredyt niestety zle zaczalem i narobilem sobie zapytan w BIK, kiedy byla juz szansa na kredyt (zdolnosc mam) to same odmowy ze wzgledu na duza ilosc zapytan. Maja Panstwo jakis sposob, wzor jak pozbyc sie tych zapytan? Bede wdzieczny za odpowiedz 😉 Mam pobrany raport BIK.

 6. Witam. Mam sporo zapytań w BIK które nie skończyły się zawarciem umowy kredytu/pożyczki. Chciałbym otrzymać wzór pisma w celu wysłania go do banków w celu eliminacji tych zapytań w BIK.
  Pozdrawiam.

     • Mateusz Karek 2019-01-15 at 12:12 -

      Szanowna Pani,

      również mam podobną sytuację. 22 zapytania w BIK w ciągu 3 miesięcy. Winny temu jest konsultant Alior Banku, który stwierdził, że po prostu przy zakupie na raty 0% trzeba próbować kilka razy złożyć wniosek jak za 1 razem nie przejdzie.

      Po za 4 spłaconymi przed terminem kredytami związanymi z zakupem na raty mam 22 zapytania i poza tym czystą historię. Nie mogę nic kupić na raty prawdopodobnie przez zapytania w BIK.

      W związku z powyższym prosiłbym bardzo również o taki wzór pisma.

   • Witam czy ja również mogła bym dostac taki wzór mam taki sam problem i nie mam pojęcia jak do tego podejść z gory dziękuję

     • Witam serdecznie ja też mam podobny problem z zapytaniami w BIK czy też mogłabym prosić o jakiś wzór bo nie mam pojęcia jak to zrobić. Pozdrawiam i dziękuję

 7. Dzień dobry, starałem się o kredyt przez pośrednictwo finansowe, niestety pośrednik złożył mi zapytania w 9 firmach pozabankowych. Przez to jestem przyblokowany teraz w każdym banku. Chciałbym otrzymać jakiś wzór takiego pisma który pozwoli na wycofać te zapytania i wrócić do normalnej punktacji w BiKu.

 8. Witam. Mam podobny problem jak większość, sporo zapytań w BIK które nie skończyły się zawarciem umowy. Chciałbym otrzymać wzór pisma w celu wysłania go do banków w celu usunięcia z BIK.
  Pozdrawiam.

 9. Witam. Ja także mam kilka zapytań w BIK które nie skończyły się zawarciem umowy kredytu. Poproszę wzór pisma do banków w celu usunięcia tych zapytań w BIK.
  Pozdrawiam.

 10. Witam, jakiś czas temu rodzina chciała namówić mnie na raty za garnki z prezentacji. Jednak szybko otrzeźwiałam i zlożyłam rezygnację w ciągu zaledwie 2 dni. Zapytanie widnieje. Jednak umowa została wycofana w odpowiednim czasie. Poproszę wzór pisma do banku i BIK w celu usunięcia zapytania.

 11. Dzień dobry, niestety ja również spotkałam się z odmową usunięcia zapytania kredytowego przez Aliorbank, Paribas oraz PKO PB. Po przeczytaniu Pani artykułu zamierzam spróbować ponownie. W związku z tym będę również wdzięczna o przesłanie wzoru takiego pisma.

 12. Potwierdzam, że banki powołując się na ustawę RODO nie chcą usuwać zapytań kredytowych, dlatego też będę wdzięczna za przesłanie wzoru pisma. Potwierdzam, że do tych banków należy Aliorbank, BGZ Paribas, PKo BP.
  Pozdrawiam

 13. Dzień dobry,

  Po przeczytaniu artykułu zadzwoniłem do BIK z zapytaniem czy istnieje możliwość usunięcia zapytań kredytowych które nie skończyły się zawarciem umowy. Pani powiedziała że nie ma takiej opcji jeśli chodzi o banki, jest natomiast w przypadku instytucji pozabankowych. W zeszłym roku korzystałem kilkakrotnie z usług takich firm i niestety zepsulem sobie tym scoring. Chciałbym go poprawić, w związku z tym mam pytanie czy usunięcie z biku informacji o zapytań i zobowiązaniach w instytucjach pozabankowych może mieć pozytywny wpływ na poprawę scoringu?

  Dziękuję i pozdrawiam.

  • Mariola Kapla 2019-01-30 at 18:12 - Odpowiedz Author

   Banki i BIK uważają, że mają prawo do przetwarzania danych o wszystkich zapytaniach kredytowych. Innego zdania był GIODO (obecnie UODO). Ponieważ nie ma jednoznacznych przepisów w tym zakresie, stąd ten „spór”. Z poglądem GIODO zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jego wyrok został jednak zaskarżony i oczekujemy na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym temacie. Nie dziwi więc informacja, jaką uzyskał Pan z BIK.Ale to jest tylko pogląd BIK.
   Niedługo może się okazać, że temat będzie nieaktualny, bo trwają prace nad zamianami w Prawie bankowym.Jedna z tych zmian dotyczy zakresu danych, jakie mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji kredytowych opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Ten zakres będzie dotyczył zarówno banków, jak i BIK. W proponowanej wersji zmian, informacji o zapytaniach nie ma. Oczywiście, nie wiadomo jaki będzie ostateczny kształt tych zmian.

   Uśnięcie z BIK zapytań i zobowiązań z firm pożyczkowych, nie wpłynie na „scoring BIK”, który może Pan zobaczyć w Raporcie BIK, bo opiera się on tylko na danych dotyczących naszych zachowań kredytowych w sektorze bankowym i SKOK.

   Ale te informacje mogą być brane pod uwagę przez bank, ponieważ bank może je pobrać z BIK wraz z innymi danymi z sektora bankowego i SKOK. A nie wiadomo, jak poszczególne banki podchodzą do aktywności konsumentów w sektorze pożyczkowym. Lepiej więc uczynić te informacje niewidoczne dla kredytodawców.

 14. Witam. Poproszę wzór pisma do banków w celu usunięcia zapytań w BIK ,które nie zakończyły się zawarciem umowy kredytu hipotecznego.
  Jaki czas mają banki na usunięcie tych danych?
  Dziękuję
  Pozdrawiam.

 15. Dzień dobry,
  Proszę o przesłanie wzoru pisma o usunięcie zapytań kredytowych w BIK odnośnie instytucji pozabankowych oraz tych, które kierowały banki a nie zakończyły się zawarciem umowy. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

 16. Dzień dobry, uprzejma prośba o przesłanie wzoru pisma o usunięcie zapytań kredytowych w BIK.
  Pozdrawiam

 17. Dzień dobry, mam prośbę jak moi poprzednicy wyrzej, czy mogę prosić o wzór pisma czyszczącego zapytania w BiK?
  Z gory dzieki

 18. Bardzo interesujący artykuł i wyjaśniający sprawę kompleksowo. Jeżeli mogę uprzejmie proszę o wzór pisma dot. zapytań kredytowych z góry dziękuję.

  • Mariola Kapla 2019-02-28 at 20:41 - Odpowiedz Author

   Cieszymy się, że artykuł Cię zainteresował.
   Odpowiedź dotyczącą usunięcia zapytań kredytowych, wysłaliśmy na mail. Pozdrawiamy

 19. Witam, mam ponad 11 zapytań zrobionych przez pośrednika, czy mogę liczyć na pomoc i wzór takiego pisma?

 20. Witam,
  Bardzo rzetelny i pomocny artykuł, zwłaszcza dla osób w mojej sytuacji – czy mogę prosić o wzór pisma dotyczącego usunięcia zapytań kredytowych?
  Pozdrawiam.

  • Mariola Kapla 2019-03-07 at 08:53 - Odpowiedz Author

   Cieszymy się, że to co robimy jest pomocne.
   Odpowiedź wysłaliśmy na email. Pozdrawiamy

 21. Witam. Mam podobny problem jak większość, sporo zapytań w BIK które nie skończyły się zawarciem umowy. Chciałbym otrzymać wzór pisma w celu wysłania go do banków w celu usunięcia z BIK.
  Pozdrawiam.

 22. Witam

  Co zrobić w sytuacji, gdy bank dokładnie Alior Bank nie chce usunąć zapytań z BIK. Wysłałam mailem oświadczenie w sprawie zaprzestania przetwarzania danych osobowych i nie chcą usunąć tych zapytań.
  Czy mam się pogodzić z tym faktem, czy jednak jest szansa na usunięcie tych zapytań, a mam ich chyba kilka w ostatnim czasie niestety. Bardzo dziękuję za wszelką odpowiedź. Pozdrawiam.

  • Mariola Kapla 2019-03-08 at 15:17 - Odpowiedz Author

   Jeżeli są to zapytania, które zakończyły się udzieleniem kredytu, to – póki co – nie uda się ich usunąć. Nawet UODO i sądy nie nakazywały tego.
   Jeżeli natomiast są to zapytania, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu, to złożyłabym skargę do UODO na odmowę usunięcia przez bank tych zapytań ze swoich baz i bazy BIK.

 23. Oto jakie pismo do mnie wystosowali.

  Szanowna Pani,

  W odpowiedzi na Pani wniosek dotyczący usunięcia Pani danych osobowych uprzejmie informuję, że Bank przetwarza dane Klientów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wypełniając cele, do których jest upoważniony. Przesłanką, na podstawie której Bank przetwarza Pani dane osobowe jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych „RODO”, a więc w związku z wykonywaniem czynności bankowej oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, jakim jest ustawowy obowiązek dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta (art. 70 prawa bankowego) w związku ze złożonymi wnioskami kredytowymi. Dane przetwarzane są również, w przypadku kiedy nie dojdzie do podpisania umowy, ponieważ Bank zobowiązany jest do wykazania swoim organom nadzorczym, a takim jest Komisja Nadzoru Finansowego, poprawności wykonywanych czynności bankowych. Wnioskowanie o kredyt jest etapem czynności bankowej określonej w art. 5 pkt. 3.

  W związku z powyższym Bank nie może przychylić się do Pani prośby, dotyczącej usunięcia danych przetwarzanych w zakresie wskazanych wniosków kredytowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. Dane dotyczące wniosków będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat od ich przekazania do BIK S.A., z tym, że dane te będą udostępniane przez okres nie dłuższy niż
  12 miesięcy od ich przekazania.

  Ponadto informuję, że przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

  • Mariola Kapla 2019-03-08 at 15:31 - Odpowiedz Author

   To są takie argumenty, z którymi trudno dyskutować z pozycji konsumenta. Nigdzie (póki co) w prawie nie jest zapisane, że banki i BIK mogą takie dane przetwarzać. Zatem, bank interpretuje różne przepisy i stwierdza, że ma podstawę prawną do przetwarzania i danych nie usunie. My możemy twierdzić, że ta interpretacja jest błędna. Ale to i tak niczego nie zmieni, bo to bank decyduje, czy usunie te dane z BIK, czy nie.
   Moim zdaniem, jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest napisanie skargi do UODO na odmowę usunięcia tych danych przez bank.
   UODO to jest ten urząd, który jest kompetentny do oceny, czy bank – w świetle obowiązujących regulacji – ma prawo do przetwarzania naszych danych o zapytaniach, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu, czy nie. Dalsza dyskusja z bankiem prawdopodobnie niczego nie wniesie, a na pewno zabierze dużo czasu.

 24. Bardzo dziękuję za obszerne odpowiedzi – wiele mi wyjaśniły. Cieszę się, że tu trafiłam, bo wiele można się dowiedzieć.

  • Mariola Kapla 2019-03-08 at 16:43 - Odpowiedz Author

   Dziękujemy też, że dzielisz się z innymi swoimi doświadczeniami dotyczącymi zapytań kredytowych.To pomaga budować użyteczną wiedzę, z której mogą skorzystać wszyscy.

 25. Witam, niestety ale również spotkałem się z problemem zbyt dużej ilości zapytań kredytowych, co jak się okazało w sposób znaczący obniżyło mój scoring eg. BIK. Jeśli można prosić o wzór takiego pisma bede wdzięczny.

  Świetny artykuł, dużo wyjaśnia

 26. Dzień dobry,

  Bardzo proszę o przesłanie pisma w sprawie usunięcia zapytań.

  Dziekuje i pozdrawiam

 27. Witam,
  Mam podobny problem z ilością zapytań w BIK.
  Również proszę o wzór pisma.
  Będę próbować. Dziękuję!
  Pozdrawiam

 28. Dzień Dobry!
  Jak wszyscy mam problem z zapytaniami w bik’u, czy mógłbym prosić o wzór pisma?
  Z góry serdecznie dziękuje.

 29. Witam. Poproszę wzór pisma do banków w celu usunięcia zapytań w BIK ,które nie zakończyły się zawarciem umowy kredytowej.

   • Jeszcze raz ponawiam prośbę o przesłanie wzoru pisma, bo nie otrzymałam żadnej wiadomości. Pozdrawiam

    • Mariola Kapla 2019-06-14 at 07:04 - Odpowiedz Author

     Odpowiedź wysłaliśmy wczoraj rano. Skoro jednak nie dotarła do Pani, to jeszcze raz ją wysłaliśmy. Odpowiedź została przesłana z adresu scoringexpert@scoringexpert.pl. Być może odpowiedź została przekierowana do SPAM? Proszę również zerknąć do tej skrzynki.
     Pozdrawiamy

 30. Witam serdecznie,
  Proszę o przesłanie wzoru pisma odmowy przetwarzania danych. Niestety bank pnb na wniosek o odmowie przekazywania danych postanowił nie przychylić się i odmówił.

 31. Dzień dobry,
  ja również proszę o przesłanie takiego wzoru pisma o usunięcie zapytań z BIK.
  Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tych nieszczęsnych zapytań – czy można je również usunąć (starać się o usunięcie) w przypadku, gdy umowa o kredyt/pożyczkę/kartę kredytową została zawarta, ale zobowiązanie zostało już spłacone i zamknięte (zgoda na przetwarzanie tez została cofnięta)

  • Mariola Kapla 2019-06-17 at 23:08 - Odpowiedz Author

   Odpowiedź dotyczącą wzoru pisma wysłaliśmy na podany adres email.

   Jeśli chodzi o usunięcie zapytania po spłacie kredytu, to – moim zdaniem – będzie to trudne, ale nie niemożliwe. To oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem bank nie zgodzi się na usunięcie takiego zapytania, ale może uda się Pani przekonać do swojego stanowiska UODO, które nakaże takie usunięcie.
   Przede wszystkim pamiętajmy, że nigdzie (tzn. w żadnych przepisach) nie jest określone, jak długo BIK może przetwarzać dane o zapytaniu kredytowym związanym z kredytem, który został udzielony. BIK przyjął, że do oceny ryzyka kredytowego przetwarza je przez okres max 5 lat od daty jego wpływu. Dlaczego akurat tyle? Być może dlatego, że tyle wynosi maksymalny okres przetwarzania danych o kredycie zamkniętym. Nie znajduję na to prostego wyjaśnienia.
   BIK przetwarza dane o zapytaniu kredytowym niezależnie od tego, czy się na to zgodziliśmy czy nie, jak również niezależnie od tego, czy zgodziliśmy się na przetwarzanie danych o powiązanym z nim kredycie po zamknięciu tego zobowiązania. Zatem odwołanie zgody na przetwarzanie danych o kredycie zamkniętym, nie wpływa na przetwarzanie przez BIK danych o zapytaniu kredytowym powiązanym z tym kredytem.
   Ponieważ jest tu spora przestrzeń do interpretacji przepisów, to można próbować przekonywać, że BIK nie ma prawa przetwarzać danych o zapytaniu kredytowym w sytuacji, gdy kredyt został już spłacony. Być może te argumenty okażą się trafione. Niestety w praktyce nie spotkałam się jeszcze z reklamacją, czy skargą do UODO na ten temat.
   Przy okazji chcę podkreślić, że BIK udostępnia bankom do oceny naszego ryzyka kredytowego tylko zapytania kredytowe pochodzące z ostatnich 12 miesięcy. I te same zapytania bierze pod uwagę „scoring BIK”. Zatem, mimo że BIK przetwarza je w celu oceny ryzyka kredytowego przez 5 lat, to w rzeczywistości wykorzystywane są tylko te z ostatnich 12 miesięcy.

 32. Witam. Czy mogę prosić o wzór pisma o wycofanie zapytania w przypadku nie zawiązania umowy z bankiem?

 33. Witam
  Bank, nie chce usunąć zapytań z bik, pomimo tego iż kredyt nie został zawart,czy można prosić o wzór pisma do UODO

 34. Witam, mam taki sam problem. Wyslalam juz do banku wniosek o wykreslenie z bik jednak dostalam odmowe. Prosze o wzor pism rowniez

 35. Dzień dobry, czy mógłbym prosić o wzór pisma o wycofaniu zapytania jeżeli umowa kredytowa nie została zawarta? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

 36. Witam Panią.
  Mam w BIK zbyt dużą ilością zapytań,co powoduje obniżenie scoringu.Proszę o przesłanie wzoru pisma o wycofanie zapytań kredytowych.Czy mają Państwo również wzór pisma o wykreślenie z BIK zamkniętych już kredytów na których widniały opóżnienia.Niektóre z nich są z 2007,2009,2010 roku i w dalszym ciągu figurują w BIKu.Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  Marek

  • Mariola Kapla 2019-09-22 at 12:47 - Odpowiedz Author

   Proszę pamiętać, że z bazy BIK można usunąć tylko te zapytania kredytowe, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu. Jutro ukaże się na stronie post, w którym będzie zawarta przykładowa treść żądania usunięcia z baz banku i BIK danych o takich zapytaniach.
   Jeśli chodzi o kredyty zamknięte z opóźnieniami to:
   – jeżeli bank spełnił warunki określone w Prawie bankowym (art. 105a ust. 3), to bank i BIK mogą przetwarzać w celu oceny Pana wiarygodności dane o kredycie zamkniętym spłacanym z opóźnieniami przez 5 lat od zamknięcia tego kredytu bez Pana zgody i nic z tym zrobić się nie da;
   – po 5 latach dane o tym kredycie są nadal przetwarzane przez BIK, ale już w innym celu – w celach statystycznych oraz w celu stosowania przez banki metod wewnętrznych i nie wymaga to Pana zgody. To przetwarzanie może odbywać się przez kolejne 7 lat. Podkreślam, że w tym okresie dane te nie są udostępniane bankom do oceny Pana wiarygodności;
   – dopiero po 12 latach od zamknięcia kredytu BIK musi bezwzględnie usunąć ze swojej bazy dane o kredycie zamkniętym.
   Aby wspomóc Pana jakimiś argumentami w kwestii usuwania danych o kredytach zamkniętych, które były spłacane z opóźnieniami, potrzebuję od Pana kilku informacji uszczegóławiających. Aby nie omawiać publicznie Pana prywatnych danych, napiszę do Pana maila w tej sprawie.
   Pozdrawiam

 37. Witam serdecznie, czy mogę poprosić o przesłanie wzoru pisma na mojego @.
  Mam nadzieje że uda mi się dzięki Państwa pomocy usunąć zapytania

  • Mariola Kapla 2019-10-14 at 19:55 - Odpowiedz Author

   Taki wzór umieściłam w ostatnio opublikowanym tekście: http://scoringexpert.pl/2019/09/23/zadanie-usuniecia-zapytan-kredytowych-jak-je-sformulowac/

   Proszę pamiętać, że banki mają 30 dni na odpowiedź na reklamację. Jeżeli po 30 dniach nie otrzyma Pani odpowiedzi, to należy przyjąć, że Pani reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

   Jeżeli mimo tego nie zobaczy Pani zmian w swojej historii kredytowej, to trzeba rozważyć skargę do UODO.
   Gdyby się Pani zdecydowała na ten krok, to:
   • Proszę opisać swoją sprawę.
   • Proszę krótko poinformować UODO, że bank nie uwzględniła Pani reklamacji albo uwzględnił, ale nie wprowadził zmian w historii kredytowej w BIK.
   • W związku z tym prosi Pani o pomoc w tej sprawie UODO.

   Trzeba też załączyć całą korespondencję z bankiem (swoje pisma/maile i to, co otrzymała Pani z banku).
   Co dokładnie powinno znaleźć się w skardze jest opisane na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/83/154.

   Niestety konsumenci informują mnie, że dość długo czeka się na rozpatrzenie skargi przez UODO (po prostu wpływa do nich bardzo dużo takich spraw).

   Zanim zdecyduje się Pani na UODO, to można jeszcze napisać do Inspektora Danych Osobowych banku (adres email do ADO banku można znaleźć na stronie internetowej banku). Ma on obowiązek reagowania na problemy z przetwarzaniem danych osobowych przez bank.

   Niestety, niekiedy trzeba tu wykazać się cierpliwością. Wielu konsumentów informuje mnie, że usunięto ich zapytania po pierwszej reklamacji, a wielu osiągnęło cel po kilku miesiącach. Trzeba być tu cierpliwym i konsekwentnym.

   Pozdrawiam

  • Mariola Kapla 2019-10-24 at 20:49 - Odpowiedz Author

   Banki i SKOK zazwyczaj nie pobierają zgody klienta na przetwarzanie danych o zapytaniach kredytowych. Ale oczywiście zawsze może znaleźć się taki, który to robi. Jeżeli Pan nie pamięta, czy zgoda została udzielona, to na wszelki wypadek można dodać na końcu zaproponowanego przeze mnie pisma zdanie:
   „Jeżeli przetwarzanie danych o przedmiotowym zapytaniu kredytowym odbywa się na podstawie mojej zgody, to tę zgodę niniejszym odwołuję.”
   Powodzenia!

 38. Witam mam problem z INBANK ostatnio robiłem sobie porządek z zapytaniami i akurat tylko on stwarza problemy z usunięciem zapytania :

  Oto taką dostałem od nich odpowiedz :
  Fakt, że nie doszło do
  zawarcia umowy nie stanowi podstawy do usunięcia zapytania skierowanego przez Bank do Biura Informacji
  Kredytowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Podkreślić należy, że banki są uprawnione do skierowania zapytania kredytowego w celu oceny zdolności kredytowej
  po wykonaniu obowiązku informacyjnego wobec konsumenta (co zostało zrealizowane przez Bank w Pana przypadku).
  Zgoda konsumenta w tym zakresie nie jest konieczna.
  Pomimo wycofania przez Pana zgody, przetwarzanie przez Bank danych jest niezbędne do wykazania, że Bank ocenił
  zdolność kredytową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rekomendacjami organów nadzoru, w tym że w procesie
  oceny zdolności kredytowej korzystał (zgodnie z wytycznymi organów nadzoru) z międzybankowych baz danych.
  Mając na uwadze powyższe, Bank nie znajduje uzasadnienia dla usunięcia z bazy BIK zapytania, które zostało przez
  Pana wysłane na podstawie wniosku kredytowego.”

  Sprawe chce skierować do Uodo ale potrzebuje porady jak sporządzic taki dokument lub wzór

  • Mariola Kapla 2020-02-08 at 07:46 - Odpowiedz Author

   W świetle wyroku NSA argumenty banku są nietrafione. Dokładnie wszystkie te argumenty obalił sąd w odniesieniu do zapytań kredytowych, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu.

   Myślę, że warto najpierw napisać odpowiedź na reklamację banku, w której skomentuje Pan stanowisko banku tzn. proszę napisać, że argumenty, które przytoczył w odpowiedzi bank, Naczelny Sąd Administracyjny uznał właśnie za nietrafione. Warto też załączyć wyrok NSA wraz z uzasadnieniem.
   Proszę też dodać, że inne banki szanują te argumenty i usuwają dane o zapytaniach kredytowych, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu. Co też świadczy o tym, że jednak banki zgadzają się z argumentacja sądu.
   Proszę też podkreślić, że Pan nie kwestionuje zasadności wysłania zapytania kredytowego do BIK, bo bank takie prawo posiada i nie wymaga na to Pana zgody. Natomiast nie zgadza się Pan z dalszym przetwarzaniem (przez bank i BIK) danych o tym zapytaniu w sytuacji, gdy nie zakończyło się one udzieleniem kredytu (a w Pana przypadku nie doszło do zawarcia umowy kredytowej).

   Z informacji od innych Czytelników strony wiem, że banki w pierwszej odpowiedzi często odmawiają uznania żądań klienta, licząc na to, że w ten sposób sprawa zostanie zakończona.
   Dlatego proponuję najpierw odpowiedzieć na reklamację banku. Jeżeli i to nie pomoże, to wtedy skarga do UODO będzie potrzebna.

   Mam nadzieję, że to pomoże. Powodzenia!

 39. Dziękuję za informacje o usuwaniu zapytań w BIK. Bardzo interesujące.
  Czy zapytania kredytowe zrobione przez firmy udzielające chwilówek (nie banki i nie SKOKi) również można skutecznie usunąć z BIK kontaktując sie z tymi firmami i BIK S.A.?

 40. Witam. Mam 8 zapytań w BIKu. 6 z lipca z zeszłego roku. Czy bede miał problem w przypadku prób pozyskania kredytu hipotecznego w maju tego roku ?

  • Mariola Kapla 2020-04-27 at 17:21 - Odpowiedz Author

   Niestety nie ma tu jednej prawdziwej odpowiedzi. Wszystko zależy od podejścia danego banku do kwestii zapytań.
   Generalnie 8 zapytań to sporo z punktu widzenia ryzyka kredytowego. One zawsze negatywnie wpłyną na Twój scoring BIK. Ale jeśli w innych obszarach podlegających ocenie w scoringu BIK, nie masz problemów, to te zapytania nie spowodują drastycznego spadku Twojego scoringu.
   Jeżeli bank nie korzysta ze scoringu BIK, to i tak pobierze Twój raport z BIK i zobaczy te 8 zapytań. Ale zobaczy też daty ich wpłynięcia do BIK. I tu wszystko zależy od banku – być może dla banku będą ważne tylko zapytania z ostatnich 6 czy 8 miesięcy. Niestety takimi informacjami banki się nie dzielą, a więc nie wiadomo jak to wygląda w praktyce.
   Pozdrawiam

 41. Czy mogę prosić wzór pisma skargi do GIODO.

  Ponieważ mam problem z ING oraz BNP Paribas oraz Aliorem które mimo wystosowanych pism o usunięcie zapytań kredytowych odmawiają.

  • Mariola Kapla 2022-01-10 at 19:54 - Odpowiedz Author

   Niestety nie posiadam gotowego pisma do UODO, które mogę udostępnić. Myślę, że w takiej skardze należy:
   • opisać swoje żądanie skierowane do banku;
   • krótko poinformować UODO, że bank nie uwzględnił Pani reklamacji. W związku z tym prosi Pani o pomoc w tej sprawie UODO;
   • załączyć całą korespondencję z bankiem (swoje pisma i to co otrzymała Pani z banku).
   Niestety konsumenci informują mnie, że dość długo czeka się na rozpatrzenie skargi przez UODO (po prostu wpływa do nich bardzo dużo takich spraw).
   Jak napisać taką skargę, jest opisane także na stronie UODO https://www.uodo.gov.pl/pl/83/155

  • Mariola Kapla 2022-10-13 at 10:19 - Odpowiedz Author

   Przykładową treść pisma zawarłam we wpisie http://scoringexpert.pl/2019/09/23/wniosek-o-usuniecie-zapytan-z-bik/
   Skierowanie do banku/BIK żądania usunięcia zapytania kredytowego związanego z wnioskiem kredytowym, na podstawie którego nie udzielono kredytu, nie gwarantuje, że bank/BIK spełnią to żądanie. Często bank/BIK odmawiają usunięcia zapytania twierdząc, że mają podstawy prawne do przetwarzania kwestionowanego zapytania. Po otrzymaniu takiej odmowy, warto wnieść skargę do UODO na działanie banku/BIK. UODO pomaga w takich sprawach, ale czasami sprawy te trwają dość długo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *