O nas

Celem ScoringExpert.pl jest edukacja Polaków w zakresie znaczenia i zasad budowania wysokiej wiarygodności kredytowej. Nie zniechęcamy do zaciągania kredytów i pożyczek, ale też do tego nie zachęcamy. Chcielibyśmy natomiast, aby Twoje decyzje kredytowe były zawsze podejmowane ze świadomością znaczenia i konsekwencji wszystkich działań, które podejmujesz począwszy od pojawienia się potrzeby wzięcia kredytu, poprzez jego zaciągnięcie, obsługę, aż po zamknięcie. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w dzisiejszej zdygitaliowanej gospodarce naszpikowanej technologiami kluczowa jest informacja. A Twoje doświadczenia kredytowe są źródłem fantastycznych informacji, które potrafią dać naprawdę dobrą prognozę Twoich zachowań w wielu ważnych obszarach życia – gdy będziesz kredytobiorcą, klientem firmy telekomunikacyjnej, czy posiadaczem ubezpieczenia. Dlatego tak wiele instytucji chce mieć Twoje dane i móc je wykorzystać do prognozy Twojego zachowania. A skoro ta historia jest tak ważna dla tak wielu instytucji, to powinna być również ważna dla Ciebie, bo tylko dobra historia kredytowa umożliwi Ci dostęp do kredytu, pożyczki, dobrej oferty telekomunikacyjnej czy korzystnego ubezpieczenia.

Chcemy dotrzeć z wiedzą do osób, które już mają historię kredytową, która wymaga zmiany i uporządkowania. Chcemy dotrzeć także do osób, które mają wzorową historię kredytową, aby znając zasady dobrego budowania i zarządzania swoją historią kredytową, utrzymali wiarygodność kredytową na wysokim poziomie. I w końcu, chcemy dotrzeć do tych osób, które nie miały jeszcze doświadczeń kredytowych, aby rozpoczynając życie z kredytem, kształtowali je w sposób optymalny dla swojego wizerunku jako kredytobiorcy.

Chcemy Cię wspierać praktyczną, a jednocześnie specjalistyczną wiedzą dotyczącą zasad budowania wysokiej wiarygodności kredytowej. Bo choć nazwa ScoringExpert podkreśla naszą ekspercką pomoc w zakresie użytkowego rozumienia scoringu, to w rzeczywistości scoring jest przecież kwintesencją dotychczasowych doświadczeń kredytowych. A za te doświadczenia odpowiedzialne są m.in.: zrównoważone zadłużanie się, zarządzanie zgodami na przetwarzanie i udostępnianie danych kredytowych, znajomość regulacji rządzących przetwarzaniem informacji kredytowej, znajomość swoich praw w zakresie kontroli przetwarzanych danych, instytucji, które te dane przetwarzają, czy wreszcie znajomość reguł, które gwarantują wysoką ocenę wiarygodności kredytowej, czyli wysoki scoring.

Mamy nadzieję, że nasze ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w pracy w Biurze Informacji Kredytowej pomoże przekazać Ci wszystko co potrzebujesz wiedzieć, aby osiągnąć wysoką wiarygodność kredytową.

Mariola

Piotr

Zespół ScoringExpert.pl

Kontakt: scoringexpert@scoringexpert.pl

.

Nasze doświadczenie

 1. Prawie 20-letnie doświadczenie w budowie modeli scoringowych oceny ryzyka kredytowego klientów. Doświadczenie to obejmuje zarówno modele scoringowe banków, jak i modele scoringowe biura kredytowego. Dzięki temu znamy i dogłębnie rozumiemy zasady funkcjonowania tych narzędzi, szczególnie w kontekście historii kredytowej konsumentów.
 2. Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki temu mamy doskonałą znajomość zasad funkcjonowania rynku wymiany informacji, gromadzenia i przetwarzania danych tworzących historię kredytową i płatniczą konsumenta.
 3. Prowadziliśmy dziesiątki prezentacji biznesowych poświęcanych zagadnieniem oceny wiarygodności kredytowej klienta, w tym scoringowi BIK.
 4. Przeprowadziliśmy liczne wykłady dla specjalistów na temat znaczenia historii kredytowej konsumenta oraz zasad funkcjonowania scoringu kredytowego.
 5. Przeprowadziliśmy liczne wykłady dla osób nie związanych z rynkiem kredytowym. Dotyczyły one istotnych dla konsumentów kwestii związanych m.in. z:
  • rolą oceny wiarygodności kredytowej w ocenie ryzyka kredytowego konsumenta,
  • konsekwencjami działania modeli scoringowych ryzyka kredytowego dla konsumentów,
  • zasadami przetwarzania danych konsumentów o ich historii kredytowej.
 6. Opublikowaliśmy liczne opracowania poświęcone funkcjonowaniu modeli scoringowych.

Nasze publikacje

 1. Mariola Kapla, Konrad Górecki, Credit scoring w ocenie klientów nadmiernie się zadłużających 1, czasopismo Bank, 2009, nr 11, str.26-27
 2. Mariola Kapla, Konrad Górecki, Credit scoring w ocenie klientów nadmiernie się zadłużających 2, czasopismo Bank, 2009, nr 12
  http://test.alebank.pl/wp-content/uploads/2010/03/bank.2010.01.058-059.pdf
 3. Mariola Kapla, Co wpływa na scoring kredytowy klienta, Kredyt Trendy, kwartalnik Biura Informacji Kredytowej, marzec 2011
  https://media.bik.pl/publikacje/read/336136/kredyt-trendy-marzec-2011
 4. Mariola Kapla, BIKSco CreditRisk 3. Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej, czasopismo Bank, 2013, nr 11
  http://test.alebank.pl/wp-content/uploads/2014/05/nbs.2014.05.028-031.pdf
 5. Mariola Kapla, Konrad Górecki „Ryzykowne segmenty portfela hipotecznego”, Kredyt Trendy, kwartalnik Biura Informacji Kredytowej, wrzesień 2013
  https://media.bik.pl/publikacje/read/336126/kredyt-trendy-wrzesien-2013
 6. Mariola Kapla, BIKSco CreditRisk 3. Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej, czasopismo Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 2014, nr 05
  http://test.alebank.pl/wp-content/uploads/2014/05/nbs.2014.05.028-031.pdf
 7. Mariola Kapla, Modele scoringowe BIK a Rekomendacja W, Bank Spółdzielczy, Wydawnictwo SGB, 12.2015, nr 6/583, str. 32-33
 8. W. Rogowski, Polacy jako klienci banków. Charakterystyka profilu kredytowego, [w:] Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, pod. red. J. Czekaja, E. Miklaszewskiej i W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 265-281, ISBN 978-83-7252-689-2, stron 455, współautorka: M. Kapla.
 9. W. Rogowski, Portret kredytowy Polaków anno domini 2014 – komunikat z badań, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN, Warszawa 2015, Tom XVI, Zeszyt 8, Część II, s. 147–170, ISSN 1733-2486 współautorka: M. Kapla.
 10. M. Kapla, P. Wojewnik, Wartość credit scoringu w sektorze telekomunikacyjnym – doświadczenie rynku polskiego, czasopismo Bank, 2016, nr 6
  http://test.alebank.pl/wp-content/uploads/2016/06/bank.2016.06.154-155.pdf
Pin It