„Gwiazdki BIK”. Czym są i jak je interpretować?

gwiazdki BIK

 

W Internecie można znaleźć wiele pytań dotyczących „scoringu BIK”, w szczególności związanych z nim „gwiazdek”. Często pytając o szansę na kredyt, odnosicie się nie do konkretnej punktacji scoringowej BIK, a liczby „gwiazdek” BIK. Czym są te „gwiazdki” i jak je interpretować, dowiesz się z tego artykułu.

—————————————————————————————————————————————–

Uwaga!

Od 21.12.2017 roku BIK wycofuje się systematycznie z „gwiazdek BIK”.

Będą one dostępne jeszcze tylko w okresie przejściowym i tylko dla części konsumentów.

O szczegółach tej zmiany pisałam w BIK zmienia ofertę dla konsumentów – nowy Raport BIK. Zachęcam do przeczytania tego artykułu. Dowiesz się z niego, co zawiera nowy Raport BIK sprzedawany konsumentom. A zmian jest sporo i niektóre są znaczące.

Zatem poniższy artykuł, który napisałam dość dawno, będzie aktualny do czasu całkowitego wycofania przez BIK raportu BIKPass oraz Profil Kredytowy Plus, gdzie jest zawarty „scoring BIK” wraz z jego interpretacją w postaci „gwiazdek BIK”. Potem „gwiazdki BIK” znikną z naszego życia.

Oczywiście „scoring BIK” pozostanie. Ale będzie on naliczany na podstawie innego modelu scoringowego BIK i będzie inaczej prezentowany.

O nowej ocenie punktowej BIK dla konsumentów pisałam w 8 ważnych informacji potrzebnych do zrozumienia nowej oceny punktowej, którą BIK sprzedaje konsumentom

—————————————————————————————————————————————–


Co BIK udostępnia konsumentom w zakresie „scoringu BIK”?

 

BIK udostępnia konsumentom scoring tylko odpłatnie. Czasami BIK organizuje promocje i wtedy można poznać swoją ocenę bezpłatnie. Aby o takiej promocji się dowiedzieć, najlepiej od czasu do czasu zaglądać na stronę BIK.

Informacje o scoringu BIK prezentuje w wyodrębnionej sekcji raportu.

Jeśli kupiłeś kiedykolwiek swój „scoring BIK”, to mogłeś zauważyć, że w otrzymanym raporcie znajduje się zarówno ocena scoringowa w postaci liczbowej, jak i jej interpretacja w postaci gwiazdek.

Na jednym z raportów BIK (Profil Kredytowy Plus) ocena punktowa jest zaprezentowana jak poniżej:

Źródło: Profil Kredytowy Plus – raport wygenerowany przez BIK

 

1.Na samej górze sekcji ze „scoringiem BIK” znajduje się data na jaką ocena punktowa jest aktualna. Jest to data wskazująca, kiedy ocena scoringowa została naliczona przez BIK.

Ta data jest ważną informacją. Jest szczególnie istotna, gdy chcemy uzyskaną punktację porównać z wcześniej pobraną oceną lub z ocenami, które pobierzemy w przyszłości.

Pamiętajmy, że ocena punktowa osoby jest nierozerwalnie związana z jej historią kredytową, jaka znajduje się w bazie BIK na dany dzień. Zatem ocenę scoringową z danego dnia należy odnosić tylko do historii kredytowej, która znajdowała się w bazie BIK w tym dniu.

Znaczenie może mieć nawet godzina, minuta i sekunda naliczenia scoringu. Bo przecież baza BIK „żyje” cały czas, tzn. w każdej chwili mogą się pojawić w niej nowe informacje o osobie np. o złożonym przez nią wniosku kredytowym, otwarciu kredytu, spłaconej racie itd. Dlatego każdą zmianę „scoringu BIK” należy wyjaśniać w kontekście danych, jakie były w bazie BIK na moment naliczenia tej oceny.

Banki czasami oferują klientom dodatkowe, atrakcyjne warunki kredytowania, czy prowadzenia konta osobistego, jeśli konsument przedstawi swój raport z wysokim „scoringiem BIK”. Przy czym, banki zazwyczaj określają ważność takiego raportu. Bo skoro dane w bazie BIK mogą zmieniać się często, to i scoring konsumenta może zmieniać się często, a zmiany te mogą być istotne.

Więcej informacji o możliwych przyczynach zmiany „scoringu BIK” znajdziesz w 5 możliwych przyczyn zmiany Twojego „scoringu BIK”.

2. W wierszu „Ocena punktowa w BIK” znajduje się wartość liczbowa oceny scoringowej BIK, jaką uzyskała osoba na dzień 20-04-2017 r.

3. W kolejnej linii podany jest „Zakres oceny punktowej”. Jest to informacja o minimalnej i maksymalnej punktacji, jaką można uzyskać z modelu scoringowego BIK, który został wykorzystany do naliczenia prezentowanej oceny.

BIK podaje, że zakres ten wynosi od 192 do 631 punktów. Znając tę skalę, można odnieść do niej swój „scoring BIK” i ocenić, czy na tej skali jest on raczej niski czy wysoki.

4. Następna linia to „Komentarz do oceny punktowej”. Jest to standardowa formuła przekazywana każdemu, niezależnie od tego jaką ocenę punktową uzyskaliśmy.

Istotna informacja płynąca z tej formuły to fakt, że udostępniany konsumentom scoring opiera się tylko na danych pochodzących z sektora bankowego i SKOK. Zatem nie uwzględnia on danych przekazywanych do bazy BIK przez inne firmy np. firmy pożyczkowe, leasingowe.

5. Ostatni wiersz to „Graficzna prezentacja oceny punktowej”. Ta prezentacja to właśnie „gwiazdki”, które opiszę szerzej.

Na innym, płatnym raporcie – BIK Pass, na którym również możesz znaleźć swój „scoring BIK”, zakres informacji o scoringu jest taki sam, ale nieco inaczej ułożony. Stąd powyższy komentarz ma zastosowanie do obu tych raportów.

 

Jak powstały „gwiazdki BIK”?

 

Prezentacja graficzna” scoringu BIK” za pomocą gwiazdek został opracowana w następujący sposób:

  1. Podany zakres punktacji 192-631 został podzielony na 5 równych przedziałów.
  2. Do każdego przedziału została przyporządkowana liczba gwiazdek wg zasady: do pierwszego przedziału z najniższymi wartościami oceny scoringowej – jedna gwiazdka, do drugiego dwie gwiazdki itd.

Chcę podkreślić, że podział zakresu punktacji w sposób oparty na równych przedziałach nie uwzględnia poziomu ryzyka kredytowego związanego z daną oceną. Zatem w jednym przedziale może być punktacja wskazująca na wyraźnie wyższy poziom ryzyka kredytowego i punktacja związana z wyraźnie niższym ryzykiem niespłacenia kredytu. Tak właśnie jest przy czterech gwiazdkach, gdzie 456 punktów jest oceniane zazwyczaj jako nie zbyt wysoki scoring, a 543 punkty to już całkiem dobra ocena punktowa.

 

Jak interpretować „gwiazdki BIK”?

 

Przy interpretacji „gwiazdek” obowiązuje zasada, że im więcej „gwiazdek BIK” posiadasz, tym lepiej. Bo więcej „gwiazdek” oznacza wyższy „scoring BIK”.

Ale dość trudno jest określić ile „gwiazdek” trzeba mieć, aby zostać uznanym za osobę z wysoką wiarygodnością kredytową. Bo tak jak wspominałam wcześniej, przy ustalaniu przedziałów dla poszczególnej liczby „gwiazdek”, nie kierowano się poziomem ryzyka związanym z daną punktacją, a zastosowano równy podział.

Oczywiście, jeśli masz jedną lub dwie gwiazdki, to Twój scoring musi być niższy niż 368 punktów. I bez wątpienia wskazuje to na niski scoring, czyli dość niską wiarygodność. Zatem, nawet jeśli nie podasz wartości swojego „scoringu BIK”, a posłużysz się „liczbą gwiazdek”, to osoba zorientowana będzie wiedziała, że to wskazuje na dość niską ocenę punktową BIK.

Podobnie jest z pięcioma „gwiazdkami”. Aby otrzymać pięć „gwiazdek” Twoja ocena punktowa musi być wyższa niż 543 punkty. A to zazwyczaj wskazuje na wysoką ocenę scoringową BIK, a zatem niskie ryzyko wystąpienia problemów ze spłatą kredytów w przyszłości. Czyli jak masz pięć „gwiazdek”, to bez znajomości Twojej oceny punktowej profesjonalista będzie wiedział, że masz dobre zwyczaje kredytowe.

Gorzej jest z trzema, czy czterema „gwiazdkami”. Tutaj pewnie żaden profesjonalista nie odpowie Ci na pytanie czy trzy albo cztery „gwiazdki” są wystarczające, aby zostać ocenionym przez bank jako wiarygodny kredytobiorca. Po prostu w tych przedziałach znajdują się oceny punktowe, które są uznawane raczej za niskie i przeciętne. A te z kolei nie gwarantują zawsze pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej.

Dlatego lepiej posługiwać się konkretną liczbą punktów niż liczbą posiadanych „gwiazdek”.

A jak interpretować uzyskaną ocenę scoringową opisałam w 5 wskazówek jak interpretować „scoring BIK”.

Czasami pojawiają się w Internecie pytania co znaczy „BIK A”, „BIK C” itp. w kontekście „scoringu BIK”.

Jeśli odnosimy te oznaczenia do naliczonego „scoringu BIK” osoby, to te kody nie pochodzą z BIK. Czasami banki same nadają takie symbole różnym wartościom „scoringu BIK” . Podobnie jak BIK, dzielą one zakres punktacji na przedziały i przypisują im różne kody np. A, B, C itd. Przy czym w odróżnieniu od BIK, dzielą zazwyczaj zakres punktacji na przedziały z uwzględnieniem poziomu ryzyka, jaki jest związany z daną oceną scoringową. Dlatego te przedziały nie są równe.

Jakie wartości „scoringu BIK” kryją się pod poszczególnymi kodami niestety nie wiemy, bo banki nie dzielą się takimi informacjami.

Zatem, jeśli bank powiedział Ci, że masz scoring BIK „B”, to nie wiadomo, co to znaczy. Zawsze możesz zapytać pracownika banku, co ta litera oznacza.

Nie warto kierować takich pytań do BIK, bo BIK nie zna specyficznych dla danego banku parametrów przypisanych do tych kodów. Zatem nie udzieli nam wyjaśnień.

 

Do czego są wykorzystywane „gwiazdki BIK”?

 

Moim zdaniem „gwiazdki BIK” są przeznaczone głównie dla konsumenta w celu uatrakcyjnienia prezentacji jego „scoringu BIK”.

Tym niemniej, BIK prowadzi pewne działania zachęcające różne firmy do nagradzania konsumentów za dużą liczbę gwiazdek, czyli za wysoką wiarygodność kredytową. Wtedy osoba może kupić swój scoring z BIK i pokazać go przy zakupie produktu i usługi firmy uczestniczącej w tym projekcie. Jeśli klient ma wymaganą liczbę „gwiazdek”, to może otrzymać np. lepsze warunki kredytu, mniejszą opłatę za prowadzenie konta itp.

Udało się BIK zachęcić do tej akcji kilku partnerów biznesowych. Liczba firm zainteresowanych taką współpracą zmienia się w czasie. Kto i co aktualnie oferuje w ramach tej akcji, dowiesz się na stronie BIK: .

———————————————————————————————————————————-

Uwaga!

Od 21.02.2019 r. podstrona BIK z ofertami partnerów nie jest już dostępna, co może oznaczać wprowadzanie przez  BIK zmian w tym zakresie, w szczególności może on w ogóle wycofać te oferty.

———————————————————————————————————————————

Na jakich raportach BIK dostępny jest scoring konsumenta?

 

Nie na każdym raporcie uzyskanym z BIK zobaczysz ocenę scoringową.

BIK zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych ma obowiązek udostępnić konsumentom informacje jakie przetwarza na ich temat w swojej bazie. BIK taki raport udostępnia, ale nie znajdziesz w nim informacji o ocenie scoringowej. Jest to zrozumiałe, bo BIK nie ma obowiązku przekazywać tej informacji bezpłatnie.

Nie znajdziesz również informacji o swoim „scoringu BIK” na płatnym raporcie o nazwie „Profil Kredytowy”.

Natomiast „scoring BIK” możesz otrzymać kupując:

  1. Raport BIK Pass lub
  2. Raport Profil Kredytowy Plus.

—————————————————————————————————————————-

Uwaga!

Teraz bezpośrednio w BIK możemy kupić „scoring BIK” tylko w nowym raporcie – Raport BIK. Starsze raporty są dostępne tylko poprzez bankowość detaliczną niektórych banków np. PKO BP, Pekao, Santander Bank, a także na Poczcie Polskiej.

W nowym Raporcie BIK nie ma już „gwiazdek BIK”. Jest prezentowana nowa ocena punktowa BIK.

————————————————————————————————————————–

I pamiętaj, że kupując raport z oceną punktową możesz nie zobaczyć takiej oceny ponieważ nie zawsze jest możliwe jej naliczenie przez BIK. O warunkach jakie trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę scoringową BIK szczegółowo pisałam w artykule 3 warunki jakie musisz spełnić, aby uzyskać scoring BIK.

 

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *