Żądanie usunięcia zapytań kredytowych. Jak je sformułować?

Są narzędzia, które pomagają konsumentom uporządkować dane o zapytaniach kredytowych, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu.

Są narzędzia, które pomagają konsumentom uporządkować dane o zapytaniach kredytowych, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu.

Sporo ostatnio piszę o wykorzystywaniu przez BIK i banki danych o zapytaniach kredytowych w celu oceny naszej wiarygodności, bo ciągle jest to temat interesujący dla wielu z Was, a także pojawiają się nowe, istotne dla sprawy informacje.

A najważniejsza z nich jest taka, że i UODO i sądy wskazują na brak podstaw do przetwarzania przez BIK i banki danych o zapytaniach kredytowych, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu.

Na ten temat możesz przeczytać w artykule Niektóre zapytania kredytowe powinny zostać usunięte z bazy BIK – ważny wyrok NSA

Choć decyzje tych instytucji dotyczą konkretnych osób i konkretnych spraw, to dają nadzieję, że jeżeli wystąpimy do banku z żądaniem usunięcia danych o tych zapytaniach, to te dane zostaną usunięte zarówno z baz banku, jak i bazy BIK.

Jak zatem sformułować takie żądanie? Poniżej znajduje się przykład takiego sformułowania, którym można się posłużyć albo skonstruować na jego podstawie własną treść.

—————————————————–

W dniu ……. ubiegałam(em) się o kredyt w Państwa banku i w związku z tym bank wysłał zapytanie kredytowe do Biura Informacji Kredytowej. Bank nie potrzebował do tego mojej zgody, ponieważ działał na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

Mój wniosek kredytowy został oceniony przez bank negatywnie, z zatem kredytu u Państwa nie otrzymałam(em). Innymi słowy, nie doszło do zawarcia umowy kredytowej pomiędzy mną a bankiem, a więc nie powstało zobowiązanie kredytowe, a ja nie zostałam(em) klientem Państwa banku. A to oznacza, że brak jest przesłanek ustawowych legalizujących dalsze przetwarzanie przez Państwa moich danych osobowych w zakresie zapytania kredytowego z dnia …….

Takich podstaw prawnych nie ma także Biuro Informacji Kredytowej, które zapisało w swoich bazach informacje o przedmiotowym zapytaniu i nadal te dane przetwarza.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 Prawa bankowego, Państwo i BIK byliście uprawnieni do przetwarzania moich danych osobowych w celu oceny mojej zdolności kredytowej na etapie ubiegania się przeze mnie o kredyt. Natomiast żaden przepis prawa nie daje Państwu oraz BIK uprawnienia do przetwarzania moich danych osobowych w sytuacji, gdy do zawarcia umowy kredytu nie doszło i nie zostałam Państwa klientem. Takie stanowisko wyraża GIODO (obecnie UODO), jak i Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

W związku z powyższym oraz art. 17 ust. 1 lit. d) RODO, żądam usunięcia przez bank ze swoich baz oraz z bazy BIK informacji o zapytaniu kredytowym, jakie zostało wysłane do BIK w związku z ubieganiem się przeze mnie o kredyt w dniu……

Nie wykonanie mojego żądania będzie skutkowało wniesieniem skargi do UODO na działanie banku oraz BIK w tym zakresie.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO proszę też o poinformowanie mnie o podjętych działaniach w związku z moim żądaniem.

——————————————————————

Warto dołączyć do pisma do banku wyrok NSA z 2019-08-27 (sygnatura akt I OSK 2567/17), a także powiązany z nim wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jeżeli bank odmówi usunięcia kwestionowanego zapytania kredytowego, to warto poprosić UODO o interwencję w tej sprawie. Wtedy należy:

  • podać swoje dane identyfikacyjne – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
  • opisać sprawę ze swoimi zapytaniami tak, jak w piśmie do banku;
  • krótko poinformować UODO, że bank odmówił uwzględnienia reklamacji, stąd prośba o pomoc w tej sprawie skierowana do UODO;
  • załączyć całą korespondencję z bankiem (swoje pisma i pisma z banku).

Co dokładnie powinno znaleźć się w skardze jest opisane na stronie UODO.

Pisząc przedmiotową reklamację do banku, warto też pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach:

  1. Żądanie usunięcia zapytania kredytowego kierujemy do banku, a nie do BIK (to bank wie z całą pewnością czy kredyt został udzielony czy nie);
  2. Najlepiej żądanie wysłać w formie pisemnej i najlepiej listem poleconym (to się może przydać, gdy trzeba będzie złożyć reklamację do UODO);
  3. Trzeba czekać cierpliwie na rozpatrzenie reklamacji – bank ma na to 30 dni; jeżeli rozpatrzy reklamację pozytywnie, to bank i BIK mają kolejne 14 dni na aktualizację spornych danych w bazie;
  4. W pierwszej odpowiedzi na reklamację bank może nam odmówić realizacji naszego żądania; nie trzeba się tym zrażać i ponowić żądanie, wskazując na swoje prawa;
  5. Jeżeli decydujemy się na wniesienie skargi do UODO, to obowiązuje tu kolejność – najpierw sami składamy do banku żądanie usunięcia danych z bazy banku i BIK, a jeżeli okaże się to nieskuteczne, to dopiero zwracamy się o pomoc do UODO.

 

Czy te informacje są dla Ciebie interesujące? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące zapytań kredytowych, historii kredytowej lub scoringu BIK, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie” lub w komentarzu.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z porady dotyczącej sformułowania żądania usunięcia danych o zapytań kredytowych, które nie są związane z udzielonym kredytem.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *