Zapowiedź mojej książki „O historii kredytowej i scoringu BIK”

O historii kredytowej i scoringu BIK

Od wielu miesięcy na stronie scoringexpert.pl dzielę się wiedzą na temat wiarygodności kredytowej konsumentów oraz historii kredytowej, na podstawie której ta wiarygodność jest najczęściej oceniana. Piszę o zasadach przetwarzania danych o tej historii, regułach działania scoringu kredytowego, w tym scoringu BIK, prawach konsumenta oraz narzędziach zarządzania tą historią.

Choć cała ta wiedza dotyczy tego samego tematu – naszej wiarygodności kredytowej, to składa się ona z wielu różnych wątków. Dlatego często – aby poznać interesujące nas zagadnienie – trzeba sięgnąć do kilku moich opracowań. A i tak nie zawsze łatwo złożyć te treści w całość.

Te trudności są naturalne, bo generalnie sprawy związane z przetwarzaniem danych o naszej historii kredytowej, czy kwestie dotyczące naszego scoringu BIK nie są to dla większości z nas codzienne tematy, więc nie poruszamy się w nich swobodnie.

Potrzeba szerokich i szczegółowych wyjaśnień jest nawet wtedy, gdy zgłaszacie swoje indywidualne problemy bezpośrednio do mnie z prośbą o wsparcie, wskazówki itd. Rzadko korespondencja kończy się na jednym mailu. Zazwyczaj z prostego pytania robi się obszerna wymiana informacji, wyjaśniająca wiele z pozoru wydawałoby się pobocznych kwestii. A wszystkie one są ważne, aby napisać chociażby skuteczną reklamację dotyczącą nieuprawnionego przetwarzania naszych danych. Zatem są one niezbędne.

Nie jest więc zaskakujące, że czasami pada pytanie o dostępność poradnika, który kompleksowo, logicznie i jasno wyjaśniałby, jak postępować w tym skomplikowanym i trudno dostępnym dla nas świecie wymiany informacji o naszych kredytach i pożyczkach, jak zachowywać się jako kredytobiorca, aby nasza historia kredytowa zawsze nas wspierała, gdy ubiegamy się o kredyt, a nie nas stresowała. I w końcu, co i jak robić, aby poprawić już istniejącą historię.

I taki poradnik napisałam. Powstała obszerna książka (prawie 570 stron), która:

  • zawiera kompleksowe i szczegółowe informacje, pozwalające nam świadomie budować swoją dobrą historię kredytową i bez stresu oczekiwać na wynik oceny wiarygodności, gdy ubiegamy się o kredyt;
  • zawiera unikatową wiedzę, która nigdy wcześniej nie była dostępna dla konsumentów, a jedynie dla wąskiej grupy specjalistów;
  • wyjaśnia te wszystkie kwestie w sposób jasny, prosty, logiczny, bez nadmiaru specjalistycznego słownictwa i z licznymi przykładami;
  • odnosi się do rzeczywistych problemów konsumentów, zgłaszanych do mnie i opisywanych na licznych forach internetowych;
  • uczy, jak analizować swoją historię kredytową i swój scoring BIK pod kątem maksymalizacji oceny swojej wiarygodności;
  • opisuje wzorzec zachowań kredytowych, który gwarantuje wysoką ocenę wiarygodności kredytowej;
  • pomaga rozumieć i wykorzystać przysługujące nam prawa związane z oceną wiarygodności kredytowej i przetwarzaniem danych o naszej historii kredytowej.

Wierzę, że wiedza zawarta w mojej książce pozwoli Wam kształtować swoje życie kredytowe w taki sposób, aby jego obraz świadczył – zgodnie z oczekiwanymi kredytodawców – o Waszej wysokiej wiarygodności.

Ponadto chciałabym, abyście potrafili merytorycznie rozmawiać z kredytodawcą o ocenie swojej wiarygodności, a także egzekwować swoje prawa związane z tą oceną. Innymi słowy, abyście dzięki tej wiedzy stali się równorzędnym partnerem dla kredytodawcy, aby relacja konsument–kredytodawca była w tym przypadku bardziej fair play.

Jeżeli chcesz poznać bardziej szczegółowo zawartość książki, to zachęcam do zapoznania się ze spisem treści książki.

——————————————————————————————————–

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Wprowadzenie

Rozdział 2 Dla kredytodawcy ważny jest nie tylko stabilny dochód kredytobiorcy

2.1 Wiarygodność kredytowa, czyli charakter

Rozdział 3 Nie tylko banki oceniają wiarygodność konsumenta

3.1 Kogo interesuje wiarygodność Amerykanów

3.2 Kogo interesuje wiarygodność Polaków

3.3 Krótko o przyszłość oceny wiarygodności

Rozdział 4 Narzędzia stosowane do oceny wiarygodności

4.1 Model scoringowy

4.2 Działanie modelu scoringowego

4.3 Rodzaje modeli scoringowych

4.4 Nie ma bezbłędnie działających modeli scoringowych

4.5 Wysoka ocena scoringowa

Rozdział 5 Dane wykorzystywane do oceny wiarygodności

5.1 Dane o historii kredytowej

5.2 Dane o sytuacji demograficznej

5.3 Dane alternatywne

Rozdział 6 O naszej historii kredytowej, czyli zachowania kredytowe Polaków

6.1 Większość Polaków posiada historię kredytową

Rozdział 7 Biuro Informacji Kredytowej – instytucja dyscyplinująca konsumentów

7.1 O fundamentach działania BIK

7.2 BIK może przetwarzać dane tylko w określonych celach

7.3 BIK również profiluje

7.4 BIK udostępnia informacje bez interpretacji

Rozdział 8 System wymiany danych z BIK

8.1 Banki i SKOK muszą się wymieniać danymi z BIK

8.2 Firmy pożyczkowe mogą współpracować z BIK

8.3 Z BIK współpracują również firmy finansowe powiązane z bankami

8.4 Wyjątek od reguły wzajemności – biura informacji gospodarczej

8.5 Transgraniczna wymiana danych

8.6 Zapytania składane do BIK o naszą historię kredytową

8.7 Podsumowanie

Rozdział 9 Historia kredytowa – nasz życiorys kredytowy

9.1 Dane o osobie

9.2 Dane o kredytach i pożyczkach

9.3 Dane o zapytaniach kredytowych

9.4 Dane o upadłości konsumenckiej

9.5 Aktualizacja historii kredytowej

9.6 Historia kredytowa – czego kredytodawcy nie widzą

Rozdział 10 Scoring BIK

10.1 Raport kredytowy to podstawa dla scoringu BIK

10.2 Scoring BIK to nie jedna ocena, a wiele

10.3 Scoring BIK – kłopotliwe bogactwo

10.4 BIKSco CreditRisk jako scoring BIK

10.5 Nie każdy posiada scoring BIK

10.6 Gdy brak jest scoringu BIK

10.7 Co znaczy wysoki scoring BIK?

10.8 Kiedy scoring BIK może się zmienić?

10.9 Kredyty poręczane w scoringu BIK

10.10 Zwyczaje kredytowe osób z bardzo wysokim scoringiem BIK

10.11 Więcej dobrze spłacanych kredytów nie znaczy lepiej

10.12 Nowa ocena punktowa BIK – niby to samo, a jednak inaczej

Rozdział 11 Analizujemy swoje dane z BIK

11.1 Bezpłatna Kopia Danych

11.2 Płatny Raport BIK

11.3 Raporty na bazie Profilu Kredytowego

11.4 Który raport wybrać?

Rozdział 12 Poprawiamy swój scoring BIK

12.1 Scenariusz 1 Zaczynamy budować historię kredytową

12.2 Scenariusz 2 Poprawiamy swoje dane w BIK

12.3 Scenariusz 3 Staramy się mieć scoring BIK

12.4 Scenariusz 4 Dbamy o to, co jest i nie zmieniamy nawyków

12.5 Scenariusz 5 Porządkujemy kredyty z opóźnieniami w spłacie

12.6 Scenariusz 6 Zmniejszamy aktywność kredytową

12.7 Scenariusz 7 Zmniejszamy wykorzystanie limitów

12.8 Scenariusz 8 Przyglądamy się zapytaniom kredytowym

Rozdział 13 Obalamy mity o scoringu BIK

Rozdział 14 Czy dla banków ważna jest nasza aktywność w firmach pożyczkowych?

Rozdział 15 Baza Bankowy Rejestr

15.1 Bankowy Rejestr – baza starsza niż BIK, ale mniejsza

15.2 Zasady przetwarzania danych

15.3 Kopia danych z Bankowego Rejestru

15.4 Bankowy Rejestr a BIK

Rozdział 16 Biura informacji gospodarczej

16.1 Podstawy prawne działania BIG

16.2 Nie wszystkie długi mogą trafić do BIG

16.3 Każdy może umieścić dane w BIG o ile…

16.4 Dane z BIG pobiera ten kto ma zgodę konsumenta

16.5 Kopia danych z BIG

Rozdział 17 Kilka słów do drobnych przedsiębiorców

Rozdział 18 Przetwarzanie danych o historii kredytowej i prawa konsumentów

18.1 Dostęp kredytodawców do historii kredytowej

18.2 Decyzja kredytowa

18.3 Przekazywanie danych do baz danych

18.4 Wykorzystywanie danych do analizy ryzyka kredytowego

18.5 Kontrola danych

18.6 Korzystanie z praw i reklamacje

18.7 Nie ze wszystkich praw możemy w pełni skorzystać

Załącznik 1 Wzory pism

Załącznik 2 Opis zawartości Doszczegółowienia do Kopii Danych

————————————————————————————————————————

Zapraszam i zachęcam do kupna książki. Będzie ona dostępna w sprzedaży w drugiej połowie października 2019 rok.

Wystarczy:

  1. Wejść na stronę scoringexpert.pl i tam znajdziesz link do sklepu internetowego, gdzie książkę będzie można nabyć albo
  2. Wejść na dedykowaną tej książce stronę https://ohistoriikredytowej.pl/ i tam dokonać zakupu.

Książka jest sprzedawana tylko przez Internet i tylko za pośrednictwem powyższej strony.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *