BIK wycofał Informację Ustawową. Teraz mamy RODO i „kopię danych”


Co to jest „kopia danych”?

Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w skrócie RODO. Rozporządzenie to zapewnia konsumentom możliwość dostępu do zebranych na ich temat danych w postaci tzw. kopii danych.

Wszystko po to, abyśmy mieli świadomość, jakie dane są przetwarzane, abyśmy mogli sprawdzać, czy są one poprawne, a także czy nie są wykorzystywane niezgodnie z prawem i naszą wolą.

Prawa konsumenta w zakresie dostępu do „kopii danych” zostały zapisane w artykule 15 Rozporządzenia. Poniżej przytaczam go w całości.

„Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2.Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4.Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.”

Warto też zajrzeć do preambuły do RODO, bo tam ustawodawca unijny wyjaśnia różne kwestie związane między innymi z prawem dostępu do kopii naszych danych.


Kopia Danych z BIK

BIK w odpowiedzi na obowiązek udostępniania konsumentom „kopii danych”, daje nam możliwość pobrania takiego raportu. Zrezygnował natomiast z udostępniania nam bezpłatnego raportu Informacja Ustawowa.

Przypomnę, że Informacja Ustawowa była nam przekazywana, jako realizacja obowiązku wynikającego z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (art. 33).

Od 24.05.2018 r. obowiązuje nowa Ustawa o ochronie danych osobowych. Nie ma już w niej zapisów, obligujących administratora danych do przekazywania konsumentom bezpłatnej informacji o przetwarzanych ich danych osobowych. Taki zapis jest już niepotrzebny, bowiem prawa konsumenta wobec swoich danych zostały opisane w przytoczonym wyżej Rozporządzeniu, które obowiązuje bezpośrednio w całej Unii Europejskiej.

Zatem, nie ma już możliwości pobrania z BIK Informacji Ustawowej, ale można pobrać Kopię Danych. Niestety dostęp do niej jest nieco inny niż był do Informacji Ustawowej.

Wniosek o bezpłatne udostępnienie danych z BIK, czyli obecnie Kopii Danych, możemy składać:

 1. Osobiście odwiedzając Centrum Obsługi Klienta BIK w Warszawie,
 2. Pocztą tradycyjną, wysyłając pismo na adres Centrum Obsługi Klienta BIK,
 3. Elektronicznie poprzez konto na portalu www.BIK.pl,
 4. E-mailem uwierzytelnionym podpisem kwalifikowanym.

Szczegółowy opis jak pobrać Kopię Danych z BIK, znajdziesz w przewodniku Jak pobrać z BIK Kopię Danych?

W każdym z tych przypadków musimy napisać krótki wniosek o udostępnienie tego raportu. Może on wyglądać na przykład tak:

„ Zgodnie z art. 15 RODO wnioskuję o udostępnienie mi kopii moich danych przetwarzanych
w systemach Biura Informacji Kredytowej (Kopii Danych). Proszę o uwzględnienie w tej kopii również
szczegółowych danych o przebiegu spłat kredytów (Doszczegółowienie do Kopii Danych).”

Wnioskując o Kopię Danych osobiście lub wysyłając wniosek pocztą tradycyjną, otrzymamy Kopię Danych w postaci wydruku. BIK nie wysyła takich danych na adres e-mail.

Jeśli wyślesz wniosek za pośrednictwem konta na portalu BIK, to bezpłatny raport z danymi otrzymasz w postaci pliku pdf, który będziesz mógł pobrać z konta na portalu BIK.

Plik pdf otrzymasz również wtedy, gdy wniosek wyślesz e-mailem uwierzytelnionym podpisem kwalifikowanym.

W żadnym z tych przypadków Kopii Danych nie otrzymamy „od ręki”. Zgodnie z motywem 59 preambuły do RODO, „kopię danych” powinniśmy otrzymać bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca.

BIK udostępnia nam ten raport około 30 dnia od wpłynięcia wniosku.

Ponadto BIK na swojej stronie informuje, że gdy Twoja prośba o Kopię Danych będzie skomplikowana lub do BIK napłynie duża liczba takich żądań, to termin ten może być wydłużony o kolejne dwa miesiące. Wtedy też BIK poinformuje Cię o przyczynach tej zmiany.

Kopię Danych otrzymasz bezpłatnie, jeśli wystąpisz o nią nie częściej niż co 6 miesięcy (informacja ze strony BIK).

Okres 6 miesięcy został określony przez BIK. Zgodnie z RODO bezpłatna powinna być pierwsza „kopia danych”. Za kolejne BIK może pobrać opłatę w „rozsądnej wysokości”. Obecnie BIK ustalił tę opłatę na poziomie 21 zł brutto.

Ponadto, BIK informuje, że w przypadku, gdy „Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, BIK może pobrać rozsądną opłatę z tytułu komunikacji lub podjęcia działań, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.”

Przedstawiłam tu kilka ogólnych informacji związanych z Kopią Danych, którą udostępnia BIK. Nie otrzymałam jeszcze swojej Kopii Danych,  więc nie mogę opisać zawartości tego raportu. Jak tylko będę miała do niego dostęp, to przeanalizuję jego zawartość i podzielę się wnioskami.

————————————-

Uwaga!

Kopię Danych otrzymałam z BIK. Opis tego raportu znajdziesz w tekście  Kopia danych z BIK. Finał sprawy.

———————————–

.

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Komentarze do “BIK wycofał Informację Ustawową. Teraz mamy RODO i „kopię danych”

 1. Masz już swoją kopię? Czym się różni od poprzednich wersji informacji ustawowych?
  Ja dopiero w październiku będę mógł wystąpić o swoja kopię

  • Mariola Kapla 2018-08-07 at 18:23 - Odpowiedz Author

   Tak. Otrzymałam z BIK „kopię danych”. W zakresie danych o historii kredytowej zgromadzonych w BIK jest to w zasadzie Informacja Ustawowa, które była udostępniana przez BIK przed wprowadzeniem „kopii danych”. Są jedynie drobne różnice np. zmieniona jest kolejność poszczególnych części raportu, a także dodana informacja o zgodzie indywidualnej oraz zgodzie ogólnej. Nie ma bardziej szczegółowych informacji o historii kredytowej niż było to w ostatniej Informacji Ustawowej.
   Złożyłam zapytanie do BIK w sprawie tej – moim zdaniem – nieco za ubogiej „kopii danych”. Czekam na odpowiedź. Podzielę się opinią po zamknięciu tematu z BIK.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *