Dane w BIK są aktualizowane nawet 2 razy w tygodniu

W ciągu zaledwie kilku dni po zaciągnięciu kredytu czy opóźnieniu się w spłacie raty informacja o tym trafia do BIK i jest dostępna dla wszystkich instytucji wymieniających się danymi z BIK.

W ciągu zaledwie kilku dni po zaciągnięciu kredytu czy opóźnieniu się w spłacie raty informacja o tym trafia do BIK i jest dostępna dla wszystkich instytucji wymieniających się danymi z BIK.

Dzisiaj już prawie każdy kto jest zainteresowany kredytem czy pożyczką wie, że istnieje Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wiemy też, że gromadzone są tam dane o naszych kredytach. I to zarówno o tych, które posiadaliśmy w przeszłości jak i tych, które spłacamy obecnie.

Powszechnie wiadomo również, że informacje, które znajdują się w tej bazie są wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego, gdy ubiegamy się o kredyt czy pożyczkę. Innymi słowy, że mają one wpływ na to, czy bank pożyczy nam pieniądze.

Często też jesteśmy świadomi, że banki oraz SKOK-i nie muszą pytać nas o zgodę, gdy chcą pobrać dane z BIK, aby na ich podstawie ocenić naszą wiarygodność kredytową i podjąć decyzję kredytową.

Te fundamentalne informacje o funkcjonowaniu BIK pomagają uświadomić sobie, że nasza przeszłość kredytowa może mieć wpływ na naszą przyszłą sytuację finansową, realizację planów czy marzeń. I co więcej, że nasze życie kredytowe przestało być wyłącznie naszą prywatną sprawą. Bo bez względu na to, czy się z tym zgadzamy czy nie, to są przypadki kiedy to nie my decydujemy o tym, kiedy i komu dane o naszej sytuacji kredytowej zostaną ujawnione.

Skoro nie tylko aktualna aktywność kredytowa, ale i przeszłe zachowania kredytowe mogą – często bez konieczności pozyskania naszej zgody – wpływać na tak istotne sprawy jak dostęp do kredytu czy pożyczki, to rozsądnym jest swoje zachowania kredytowe kształtować zawsze w taki sposób, aby w każdym momencie dawały jak najlepszy obraz naszej wiarygodności kredytowej.

O tym, jakie zachowania kredytowe są ważne dla oceny wiarygodności kredytowej pisałam w Sekrety wysokiej wiarygodności kredytowej.

Jeśli jesteś lub byłeś posiadaczem kredytu to wiesz, że w życiu kredytobiorcy występują pewne specyficzne zdarzenia np. złożenie wniosku o kredyt, zamknięcie kredytu, otwarcie nowego kredytu, spłacenie kolejnej raty kredytu, czasami opóźnienie się ze spłatą raty, skorzystanie z kredytu poprzez zapłacenie za zakupy kartą kredytową, skorzystanie z kredytu odnawialnego dostępnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ror), uruchomienie przez bank procesu windykacji, gdy zaległość w spłacie trwa bardzo długo.

Powyższe sytuacje związane z zaciągnięciem kredytu w jednym bądź kilku bankach, bezpośrednio albo pośrednio obrazują nasze zachowania kredytowe.

Aby te wszystkie zdarzenia utworzyły historię kredytową, do której dostęp ma każdy bank, SKOK oraz firmy pożyczkowe, muszą znaleźć się one w bazie BIK. Dopiero wtedy pełny zakres danych może trafić do różnych instytucji udzielających kredytów lub pożyczek, a te z kolei mogą je uwzględnić w ocenie wiarygodności kredytowej swoich klientów.

Choć banki mogą mieć u siebie bardziej szczegółowe dane o naszych zachowaniach kredytowych niż te, które są w bazie BIK i czasami nawet wykorzystują je do oceny ryzyka kredytowego gdy ubiegamy się o kredyt, to jednak kluczowa informacja do tej oceny płynie z danych, które są zgromadzone właśnie w bazie BIK.

Dzieje się tak dlatego, że dane te pochodzą ze wszystkich banków i SKOK-ów, a więc opisują zdarzenia kredytowe jakie miały miejsce we wszystkich instytucjach finansowych.

Spojrzenie na kredytobiorcę z perspektywy całego sektora bankowego jest ważne, bowiem raczej nie jesteśmy „lojalnymi” klientami kredytowymi jednego banku. Według danych BIK jest około 5 mln[1] kredytobiorców, którzy w danym momencie korzystają z kredytów w co najmniej dwóch bankach.

Ponieważ na wiarygodność kredytową wpływają również informacje o kredytach, które już zostały spłacone, to do powyższej liczby należy dodać osoby, które kiedyś miały kredyty w wielu instytucjach finansowych. Takich osób – według mojego szacunku – może być około 3 mln.

Zatem można przyjąć, że w bazie BIK jest około 8 mln osób, których historia kredytowa pochodzi z co najmniej dwóch banków. I pamiętajmy też, że część Polaków dość chętnie korzystają z pożyczek pozabankowych, o których informacje często trafiają do BIK, a tym samym wzbogacają ich historię kredytową.

Wiemy już, że banki chętnie pobierają dane z bazy BIK, bo dla naprawdę wielu osób uzyskają dodatkowe informacje ponad te, które sami posiadają. Te informacje mają dużą wartość także dlatego, że są kompletne (wszystkie banki i SKOK-i wymieniają się danymi z BIK), a także aktualne.

„Aktualne” nie oznacza, że wszystkie są przekazywane online tzn. niezwłocznie po wystąpieniu jakiegoś zdarzenia kredytowego. Ale są przekazywane wystarczająco często, aby przyjąć, że obrazują w miarę aktualną sytuację kredytową konsumenta.


Jak często banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe przekazują dane do BIK?

 

Od 16 września 2016 roku termin przekazywania danych przez instytucje finansowe do bazy BIK określa Prawo bankowe.

W art. 105 ust. 4i Prawa bankowego jest napisane, że banki i inne instytucje finansowe są zobowiązane do informowania BIK o każdej zmianie dotyczącej kredytu czy pożyczki w ciągu 7 dni od wystąpienia takiej zmiany.

Gdy taka informacja zostanie przekazana do BIK, to Biuro Informacji Kredytowej ma kolejne 7 dni na wczytanie jej do swojej bazy danych.

Dopiero po umieszczeniu jej w bazie, jest ona dostępna dla instytucji pobierających dane z BIK tzn. jest umieszczana na raportach udostępnianych tym instytucjom oraz jest uwzględniana w scoringu BIK (jeśli oczywiście model scoringowy BIK wymaga takiej informacji). Wtedy też konsumenci zobaczą te informacje na swoich raportach z BIK.

Patrząc na te terminy możemy oczekiwać, że maksymalnie po 14 dniach każda informacja o istotnej zmianie naszej aktywności kredytowej znajdzie się w bazie BIK.

Warto jednak zauważyć, że jest to termin maksymalny. Zatem dane te mogą zostać umieszczone w bazie BIK znacznie wcześniej niż po 14 dniach. I w rzeczywistości tak jest. BIK i instytucje finansowe wypracowały i wdrożyły rozwiązanie, w którym kredytodawcy przekazują do BIK dane o zmianach związanych z kredytami 2 razy w tygodniu.

Ustawodawca zobligował instytucje wymieniające się danymi z BIK do częstszej aktualizacji danych ze względu na powtarzające się skargi klientów na to, że udostępniana informacja o ich sytuacji kredytowej była już dawno nieaktualna. To rodziło liczne problemy dla konsumentów, gdy ubiegali się o kredyt czy pożyczkę.

Natomiast większa częstotliwość aktualizacji danych przyjęta przez BIK, banki i SKOK-i została ustalona ze względów technicznych[2]. Po prostu bank musi mieć zapewniony czas na ewentualną poprawę danych, jeśli z jakich powodów nie uda się ich wczytać do bazy BIK za pierwszym razem.

Pamiętajmy zatem, że informacje o zdarzeniach kredytowych, które są wymienione w art. 105 ust.4i Prawa bankowego, są raportowane przez banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe do bazy BIK dwa razy w tygodniu.

Dla porównania podam, że przed 16.09.2016 r. banki przekazywały dane o kredytach do BIK jeden raz w miesiącu.

Zatem zmiana jest znacząca i ma swoje konsekwencje dla nas, konsumentów. O tych ważnych dla nas konsekwencjach napiszę w odrębnym tekście.


Zdarzenia, o których dane muszą być przesyłane do BIK w ciągu 7 dni

 

W Prawie bankowym został określony katalog zdarzeń, o których informacja powinna zostać przekazana do BIK w ciągu 7 dni. Należą do nich m.in.:

 • informacja o całkowitej spłacie kredytu,
 • informacja o wygaśnięciu zobowiązania,
 • informacja o usunięciu, nieistnieniu zobowiązania,
 • informacja o nowym zobowiązaniu,
 • informacja o zmianie warunków spłaty kredytu (np. kwota kredytu, kwota raty kredytu);
 • informacja o zmianie poziomu zadłużenia (dotyczy to zarówno kredytów ratalnych – gotówkowych, na zakup towarów i usług, mieszkaniowych, jak i limitów kredytowych np. limitu na karcie kredytowej, limitu kredytu odnawialnego),
 • informacja o kondycji zadłużenia (liczba dni opóźnienia, kwota zaległości).

Czyli po każdej zmianie, nie później niż w ciągu 14 dni, aktualizowane muszą być wszystkie informacje, które mają istotny wpływ na ocenę naszej aktualnej sytuacji finansowej, a także naszej skłonności do spłaty kredytu (wiarygodności kredytowej).


Gdzie możesz sprawdzić jakie dane o Twoich kredytach znajdują się w bazie BIK?

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jakie dane o Twoich kredytach zostały dotychczas przekazane do bazy BIK, to trzeba pobrać te informacje z BIK. Masz do wyboru kilka możliwości:

 1. Skorzystać z raportów udostępnianych przez BIK na portalu bik.pl:

Informacji Ustawowej – jest to raport, który można pobrać bezpłatnie, ale wielu szczegółowych danych w nim nie znajdziesz.

Jak ten raport wygląda opisałam w Bezpłatny raport z BIK teraz z mniejszym zakresem danych.

Opis jak go pobrać znajdziesz w naszym Przewodniku.

Raportu BIK – jest to raport, za który trzeba zapłacić (39 zł), ale znajdziesz w nim dużo szczegółowych danych dotyczących Ciebie i Twoich kredytów.

O zawartości tego raportu pisałam w BIK zmienia ofertę dla konsumentów – nowy Raport BIK.

Jak ten raport pobrać opisywałam w Jak pobrać nowy Raport BIK? oraz w Przewodniku.

 1. Skorzystać z raportów, które są dostępne poprzez systemy bankowości internetowej niektórych banków:
  • Pekao
  • PKO BP
  • Inteligo
  • Podkarpacki Bank Spółdzielczy
  • Idea Bank

Jeśli masz konto w którymś z powyższych banków, to możesz otrzymać raport ze swoimi danymi z BIK za pośrednictwem tego konta.

Raporty te różnią się między osobą nazwą i zawartością. I nie są tożsame z raportem, który można nabyć na portalu www.bik.pl.

Ocena każdego z tych raportów to spory temat i raczej na odrębne opracowanie. Teraz przyjmijmy, że są wystarczające do tego, aby pozyskać podstawowe informacje o tym, jakie dane na nasz temat są zgromadzone w bazie BIK.

Są to raporty płatne, a ceny różnią się pomiędzy bankami. Koszt wynosi zazwyczaj trzydzieści kilka złotych.

Niestety pobranie swojego raportu z danymi z BIK w każdym z tych systemów bankowości internetowej przebiega nieco inaczej. Dlatego szczegółowych informacji na temat sposobu zamówienia musisz szukać na stronie swojego banku. Co więcej, czasami te informacje są dostępne dopiero po zalogowaniu się do swojego konta.

 1. Skorzystać z raportów, które można pobrać w placówkach:
  • Santander Consumer Banku
  • Banku Pocztowego
  • Poczty Polskiej w Pocztowych Strefach Finansowych

Jeśli jesteś klientem któregoś z powyższych banków, to możesz zamówić raport z BIK bezpośrednio u pracownika banku. Raport otrzymasz w formie wydruku.

Raporty nie są tożsame z raportem, który można nabyć na portalu www.bik.pl.

Koszt takiego raportu wynosi ok. 30 zł.

 

Pamiętajmy zatem, że w bazie BIK znajdują się dane o wszystkich naszych kredytach z banków i SKOK-ów, a także z wielu firm pożyczkowych (BIK podaje, że aktualnie współpracuje z ponad 60 firmami pożyczkowymi). I co najważniejsze, te dane pokazują nasze zachowania kredytowe sprzed wielu miesięcy, a nawet lat, ale także te bardzo aktualne. W ciągu zaledwie kilku dni po zaciągnięciu kredytu, opóźnieniu się w spłacie raty, skorzystaniu z kredytu w karcie kredytowej, ta informacja trafi na pewno do BIK i będzie dostępna dla wszystkich instytucji wymieniających się danymi z BIK.

Banki muszą dbać, aby te dane były kompletne, poprawne i aktualne, bowiem nie przestrzeganie tego, jest zagrożone grzywną do 30 tys. zł.

 

Czy te informacje są dla Ciebie interesujące? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie” lub w komentarzu.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych, aby więcej osób mogło dowiedzieć się jakie obowiązują zasady aktualizacji danych o naszych kredytach w bazie BIK.

 

[1] Źródło: http://docplayer.pl/17282015-Banki-spoldzielcze-na-rynku-kredytowym-rafal-bednarek-wiceprezes-zarzadu-bik-s-a-24-czerwca-2015r.html

[2] M. Ledworowski, M. Słoniewicz „Częstsza aktualizacja danych kredytowych – nowe wyzwania dla banków”, miesięcznik finansowy Bank, marzec 2016 r.

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *