Co zrobić, aby krótkie opóźnienia w spłacie na kredytach już zamkniętych nie psuły Twojej historii kredytowej?

Informacje o krótkich opóźnieniach w historii kredytów, które już zostały spłacone nie powinny stanowić problemu dla konsumenta. Zgodnie z Prawem bankowym może on nie wyrazić zgody na dalsze wykorzystanie tych danych.

Informacje o krótkich opóźnieniach w historii kredytów, które już zostały spłacone nie powinny stanowić problemu dla konsumenta. Zgodnie z Prawem bankowym może on nie wyrazić zgody na dalsze wykorzystanie tych danych.

Obecnie prawie 1,5 mln Polaków opóźnia się ze spłatą raty kredytu co najmniej 30 dni. A liczba osób, które miały w przeszłości jakiekolwiek przekroczenia terminu spłaty kredytu jest jeszcze większa.

Ponieważ wszystkie banki w Polsce oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) współpracują z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) tzn. przekazują do BIK dane o naszych kredytach, to należy oczekiwać, że również dane o tych opóźnieniach zostały przekazane do bazy BIK. Zatem są częścią historii kredytowej tych osób.

Skoro są elementem tej historii, to zazwyczaj mogą być udostępniane przez BIK bankom, w tym bankom spółdzielczym oraz SKOK-om m.in. w celu oceny wiarygodności kredytowej klienta.

Historia kredytowa konsumenta jest przekazywana przez BIK w formie raportu. Informacje te mogą mieć postać nieprzetworzoną i wtedy prezentowane są jako zestawienie różnych danych o aktualnych i historycznych kredytach konsumenta. Mogą być też dodatkowo udostępniane w formie przetworzonej – w postaci „scoringu BIK”.

Bez względu na to w jakiej formie dane o historii kredytowej są pobierane, stanowią ważny element oceny ryzyka kredytowego, gdy ubiegamy się o kredyt.

Ta ocena jest tak samo ważna jak ocena naszej zdolności finansowej do spłaty zobowiązania. A to oznacza, że informacje znajdujące się w historii kredytowej mogą być przyczyną odmowy udzielenia kredytu czy pożyczki.

Skoro historia kredytowa ma tak duże znaczenie w naszym życiu finansowym, to warto zadbać o to, aby pokazywała nasze dobre zwyczaje kredytowe. Bo to właśnie one pozwalają uzyskać pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.

A dbać o to możemy sami. I nie chodzi tu tylko o to, że kredyty trzeba spłacać terminowo i nie być zbyt aktywnym kredytobiorcą, ale także o sytuacje, kiedy pojawi się już jakiś problem z naszym zachowaniem kredytowym np. spłacimy kilka rat kredytu po terminie uzgodnionym z bankiem.

Bo zapominamy o tym albo nie wiemy, że jeśli przytrafią nam się zdarzenia świadczące o nieco bardziej ryzykownych zachowaniach kredytowych, to bardzo często możemy to naprawić.

Oczywiście niekiedy będzie to wymagało czasu, ale niekiedy efekty mogą być widoczne dosyć szybko.


Jakie elementy historii kredytowej są ważne dla oceny naszej wiarygodności kredytowej?

 

Aby to wyjaśnić, najlepiej posłużyć się informacjami jakie podaje BIK na temat różnych zdarzeń z historii kredytowej wpływających na „scoring BIK”.

Chociaż „scoring BIK” nie jest stosowany przez wszystkie banki, firmy pożyczkowe i SKOK-i, to można przyjąć, że w Polsce jest pewnym uniwersalnym narzędziem oceny wiarygodności kredytowej kredytobiorcy.

Takie założenie wynika z tego, że „scoring BIK” odzwierciedla różne, potwierdzone statystycznie zależności obserwowane w historii kredytowej Polaków-kredytobiorców.

Zatem należy się spodziewać, że instytucje kredytujące obserwują u siebie podobne zależności, a więc kluczowe zdarzenia wpływające na nasze ryzyko kredytowe będą podobne.

Na „scoring BIK” wpływają zachowania kredytowe pochodzącej z czterech obszarów:

 1. Jakość spłacania kredytów – kategoria ta obejmuje takie informacje jak:
  • terminowość spłacania kredytów – czy miałeś opóźnienia w spłacie, jak długie, jak dawno,
  • kwota zaległości jeśli taka była – jak duża była kwota, którą nie zapłaciłeś na czas.

Ta kategoria informacji odpowiada aż za 76% wartości „scoringu BIK”.

 1. Aktywność kredytowa – ta kategoria obejmuje takie elementy Twojego doświadczenia kredytowego jak m.in.:
  • długość historii kredytowej tzn. kiedy otworzyłeś pierwszy kredyt,
  • kiedy miałeś ostatnio czynny kredyt,
  • ile masz aktualnie czynnych kredytów.

Informacje z tej kategorii odpowiadają za ok. 11% wartości Twojego „scoringu BIK”.

 1. Poziom wykorzystania limitów kredytowych – oznacza część dostępnego limitu kredytowego jaką wydajesz. Tym limitem może być zarówno kredyt odnawialny w ror, jak i limit na karcie kredytowej.

To, jak intensywnie wykorzystujesz dostępne limity kredytowe, wpływa w ok. 8% na Twoją ocenę scoringową BIK.

 1. Ubieganie się o nowe kredyty – odnosi się to do tego, jak często wnioskujesz o nowy kredyt. W bazie BIK wyraża się to liczbą złożonych do BIK zapytań kredytowych o Twoją historię kredytową.

Fakt, że ubiegałeś się o kredyty w bankach wpływa w ok. 5% na Twój „scoring BIK”.

Zatem najważniejszą rzeczą o którą powinniśmy dbać jako kredytobiorcy, jest terminowe płacenie rat kredytów.

Powinniśmy o to dbać nie tylko dlatego, że ma to największy wpływ na ocenę naszej wiarygodności kredytowej, ale również dlatego, że ewentualne opóźnienia w spłacie mogą być widoczne dla kredytodawców nawet przez kilka lat po spłacie kredytu.


Co możesz zrobić, jeśli zdarzyło Ci się spóźnić z ratą kredytu kilka-kilkanaście dni?

 

Narzędzie do zarządzania swoją historią kredytową daje konsumentom Prawo bankowe.

W artykule 105a ust. 3 jest wskazane, że instytucje upoważnione do udzielania kredytów oraz biuro kredytowe mogą bez zgody właściciela kredytu przetwarzać dane o tym kredycie po jego spłacie, jeśli kredyt był spłacany chociaż raz z opóźnieniem powyżej 60 dni. I mogą to robić przez 5 lat od zamknięcia tego kredytu, o ile poinformują o tym zamiarze właściciela kredytu.

W przypadku kredytów, które zostały już zamknięte i były spłacane bez opóźnień albo z opóźnieniami nie dłuższymi niż 60 dni, musi być zgoda kredytobiorcy na dalsze przetwarzanie danych o tym kredycie.

To „przetwarzanie” oznacza między innymi udostępnianie danych o kredycie w celu oceny ryzyka kredytowego jego właściciela.


Co to oznacza dla Ciebie?

 

Jeśli chcesz uporządkować swoją historię kredytową, bo przytrafiło Ci się niewielkie (krótsze niż 61 dni) opóźnienie w spłacie raty kredytu, który już spłaciłeś w całości i zamknąłeś, to powinieneś właśnie skorzystać z tego ostatniego prawa tj. nie wyrażać zgody na przetwarzanie danych o tym kredycie po jego zamknięciu.

Powinieneś zatem:

 1. Sprawdzić czy informacje o tym opóźnieniu w ogóle trafiły do bazy BIK.

W tym celu możesz pobrać swój bezpłatny raport z BIK. Tam w sekcji „Dane dotyczące zobowiązań” jest informacja o tym, czy w bazie BIK były odnotowane opóźnienia w spłacie kredytu.

Bezpłatny raport z BIK można uzyskać:

 • Drogą elektroniczną zakładając konto na stronie bik.pl;
 • Osobiście w Centrum Obsługi Klienta BIK ul. Postępu 17 A w Warszawie;
 • Korespondencyjnie, wysyłając do BIK pismo z prośbą o przesłanie informacji udostępnianych zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych.

W piśmie należy podać także swoje dane identyfikacyjne oraz adres.

Pismo należy wysłać na adres:

BIK

Postępu 17 A

00-667 Warszawa.

Szczegółowy opis jak taki raport pobrać znajdziesz w naszym Przewodniku.

Możesz też kupić z BIK raport Profil Kredytowy Plus albo Raport BIK (od 21.12.2017 r. BIK udostępnił konsumentom nowy komercyjny produkt – Raport BIK) . Ale tego nie polecam na tym etapie, bo wszystkie informacje potrzebne do zweryfikowania interesujących Cię danych są dostępne w wersji bezpłatnej.

 1. Jeśli informacja o opóźnieniu nie jest wykazana na Twoim raporcie z BIK w sekcji „Dane dotyczące zobowiązań” (znajduje się sformułowanie „nie odnotowano”) to oznacza, że banki również nie widzą tego opóźnienia. A zatem nie mogą wziąć go pod uwagę przy ocenie Twojego ryzyka kredytowego. To również oznacza, że BIK nie może uwzględnić tych informacji przy naliczaniu Twojego „scoringu BIK”.

Zatem niepotrzebnie się martwiłeś o swoją historię kredytową.

 1. Jeśli jednak fakt opóźnienia w spłacie jest widoczny na Twoim raporcie z BIK w sekcji „Dane dotyczące zobowiązań” to oznacza, że w przeszłości wydałeś zgodę na dalsze wykorzystanie danych o tym kredycie po jego całkowitej spłacie.

W tej sytuacji te dane, bez pytania Cię każdorazowo o zgodę, są udostępniane przez BIK bankom oraz SKOK-om do oceny Twojego ryzyka kredytowego.

Możesz nawet nie pamiętać, że wydałeś taką zgodę, bo często dajemy ją już na etapie podpisywania umowy kredytowej. A jeśli kredyt spłacaliśmy kilka lat, to zapewne już nie pamiętamy na co się zgadzaliśmy.

Teraz jednak musisz odwołać tą zgodę. Takie prawo daje Ci Prawo bankowe.

W tym celu należy pójść do banku, w którym miałeś ten kredyt i złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych o tym kredycie po jego zamknięciu.

Bank musi niezwłocznie przesłać tą informację do BIK, a BIK musi zaprzestać udostępniać te informacje w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego.

W ten sposób skorzystasz z przysługującego Ci prawa do nie wydawania zgody na przetwarzanie danych o kredycie spłaconym, na którym były opóźnienia nie dłuższe niż 60 dni.

I Twoja historia kredytowa wykorzystywana do oceny Twojego ryzyka kredytowego, nie będzie już zawierać tych negatywnych informacji.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy po odwołaniu zgody rzeczywiście te dane nie są udostępniane kredytodawcom, to powinieneś znowu pobrać swój raport z BIK.

Tylko musisz pamiętać, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych bezpłatnie swoje dane możesz pobrać raz na 6 miesięcy.

Jeśli swój bezpłatny raport pobrałeś w ostatnim czasie, to pozostaje Ci czekać aż minie te sześć miesięcy albo skorzystać z płatnego raportu z BIK – Profil Kredytowy Plus  albo Raport BIK. Jeśli masz wykupiony Pakiet BIK przed 21.12.2017 r. i nadal jest on aktywny, to możesz jeszcze pobrać Profil Kredytowy Plus. Jeśli nie zapewniłeś sobie dostępu do tego produktu przed tym terminem, to teraz możesz kopić nowy produkt – Raport BIK. Jednak dostęp do tej informacji tą drogą kosztuje.


Koniecznie pamiętaj, że…

 

To postępowanie będzie skuteczne tylko wtedy, gdy w historii tego kredytu nie masz także opóźnień dłuższych niż 60 dni.

Bo takie opóźnienia (zgodnie z Prawem bankowym) upoważniają banki i BIK do wykorzystywania bez Twojej zgody wszystkich informacji o tym kredycie i jego historii (zatem również o „krótkich” opóźnieniach) w celu oceny Twojej wiarygodności kredytowej.

­­

­

Jeżeli to opracowanie uważasz za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. Może dotrze ono do innych osób, potrzebujących tych informacji.

Jeżeli masz pytanie do opisywanych w artykule kwestii, to możesz je zadać w Komentarzu.

Książka dla każdego konsumenta, który wyjaśnia, co trzeba robić, aby mieć dobrą historię kredytową i wysoki scoring BIK

Interesujesz się swoją historią kredytową. To świetna decyzja! Czy wiesz, że możesz wpływać na zawartość swojej historii kredytowej, korzystając z prostych rozwiązań prawnych? O tym jakie masz prawa, jak z nich korzystać, czy Twoja historia kredytowa wymaga zmiany i jak to zdiagnozować, dowiesz się z mojej książki „O historii kredytowej i scoringu BIK”. Jest to poradnik, który powinien mieć „pod ręką” każdy komu zależy, aby jego historia kredytowa świadczyła jak najlepiej o jego wiarygodności. Książkę kupisz na stronie https://ohistoriikredytowej.pl

 

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *