Poszukujesz najlepszej dla siebie oferty kredytu mieszkaniowego? Dowiedz się, jak to może wpłynąć na Twój „scoring BIK”

wniosek o kredyt a punkty w BIK

Temat zapytań kredytowych i ich wpływu na ocenę wiarygodności kredytowej kredytobiorców, w tym na „scoring BIK” wciąż budzi Wasze wątpliwości.

Tym razem pojawiła się prośba o wyjaśnienie, co może się stać z naszym „scoringiem BIK”, jak przejdziemy się po kilku bankach, aby sprawdzić, który z nich ma dla nas najlepszą ofertę kredytu hipotecznego.

Czy to wpłynie na ocenę naszego ryzyka kredytowego? Jeśli tak, to czy będzie to wpływ pozytywny czy negatywny? A może będzie to dla nas obojętne?

Postaram się wyjaśnić tą kwestię na wymyślonym przeze mnie przykładzie.

Załóżmy, że chcesz zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w kwocie 200 tys. zł. Jest to spora kwota kredytu.

Wysoka kwota kredytu oznacza, że będzie on spłacany przez kilka albo kilkanaście lat.

Wysoka kwota i długi okres wskazują, że całkowity koszt takiego kredytu może być znaczny.

Dlatego chcesz dowiedzieć się, w którym banku możesz zaciągnąć interesujący Cię kredyt mieszkaniowy na najkorzystniejszych warunkach.

Przyjmijmy także, że:

  • od kilku lat masz stałą pracę i dobre zarobki,
  • oprócz kredytu odnawialnego z limitem 3000 zł, który otworzyłeś 5 lat temu, nie masz i nie miałeś innych kredytów i pożyczek,
  • limit wykorzystujesz rzadko i w bardzo małym stopniu,
  • nie ubiegałeś się też o żaden kredyt w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Twoje stałe dochody są wysokie. Historia kredytowa wskazuje, że z kredytów korzystasz w sposób umiarkowany, a Twoje dobre zwyczaje kredytowe mają dość długą historię.

W takiej sytuacji raczej nie musisz się martwić o ocenę swojego ryzyka kredytowego. Każdy bank powinien ocenić Twoją zdolność i wiarygodność kredytową pozytywnie.

 

Co może się stać z oceną Twojej wiarygodności kredytowej, jeśli zdecydujesz się na sprawdzenie warunków kredytu np. w 4 wybranych przez Ciebie bankach?

 

Zakładam, że do każdego z banków wybierzesz się osobiście, aby o tych warunkach porozmawiać. Innymi słowy, nie skorzystasz z usługi doradcy kredytowego.

Przede wszystkim musisz przyjąć, że każdy bank, który przedstawi Ci konkretną ofertę kredytu hipotecznego, będzie chciał wcześniej uzyskać kilka informacji o Tobie.

Są one niezbędne do oceny Twojego ryzyka kredytowego, od której zależy końcowa decyzja kredytowa. Czasami od tej oceny zależą także warunki kredytu, jakie bank Ci przedstawi np. oprocentowanie, marża, opłaty, prowizje.

Bank pozyska od Ciebie dane m.in. o Twojej sytuacji finansowej oraz stabilności zatrudnienia.

Będzie chciał sprawdzić także Twoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Wyśle więc zapytanie kredytowe do BIK. (Przyjęłam, że bank wyśle do BIK właśnie zapytanie kredytowe, bo tylko ten rodzaj zapytań może wpływać na ocenę Twojej wiarygodności kredytowej, w tym na Twój „scoring BIK”.)

W takim zapytaniu bank prawdopodobnie poda, o jaki typ kredytu się pytasz (w analizowanym przypadku będzie to kredyt mieszkaniowy) i jaka kwota kredytu Cię interesuje.

Bank wysyła zapytanie kredytowe do BIK ponieważ:

  • informacje z historii kredytowej mogą wpływać na Twoją sytuację finansową, a zatem na ocenę Twojej zdolności kredytowej. Dzieje się tak wtedy, gdy np. nie podałeś bankowi wszystkich rat kredytów, które aktualnie płacisz, czy limitów kredytowych, które posiadasz;
  • bank chce sprawdzić, jak dotychczas radziłeś sobie z obsługą kredytów i jak aktywnym kredytobiorcą jesteś tzn. czy często korzystasz z kredytów, jak wiele kredytów spłacasz jednocześnie itp.

Co się stanie z oceną Twojej wiarygodności kredytowej, gdy odwiedzisz pierwszy bank?

 

Idziesz do pierwszego wybranego przez siebie banku, aby dowiedzieć się, czy masz szansę na kredyt mieszkaniowy i na jakich warunkach.

Bank pozyska od Ciebie niezbędne dane i pobierze Twój raport z BIK.

W Twojej historii kredytowej bank zobaczy kredyt odnawialny, który masz od 5 lat. Dowie się także, że korzystasz z niego rzadko i w niewielkim stopniu. To jest pozytywne.

Otrzyma także ważną dla niego informację, że zawsze regularnie spłacasz wykorzystany limit. To świetna informacja.

Na raporcie zobaczy również, że w ostatnich 12 miesiącach nie ubiegałeś się o żaden kredyt. To też jest dobra wiadomość.

Zatem Twoja wiarygodność kredytowa zostanie przez bank – z dużym prawdopodobieństwem – oceniona pozytywnie.

Jeśli bank zdecyduje się również na pobranie Twojego „scoringu BIK”, to będzie on wysoki.

Ta pozytywna ocena wynika z tego, że masz dość długą historię kredytową, nie masz wielu jednocześnie czynnych kredytów, nie ubiegałeś się ostatnio o nowe kredyty, a z limitu korzystasz w niewielkim stopniu i co najważniejsze – zawsze spłacasz go terminowo. Są to czynniki, które BIK wskazuje jako działające „in plus” na ocenę punktową BIK.

Zatem pierwszy bank oceni Twoje ryzyko kredytowe jako niskie i zapewne przedstawi Ci dobrą ofertę kredytu.

Wniosek dla Ciebie – zapytanie kredytowe, które złoży pierwszy bank do BIK w związku z tym, że chcesz porównać kilka ofert kredytu mieszkaniowego, nie wpłynie na ocenę Twojego ryzyka kredytowego. Zatem będzie to obojętne dla Twojego „scoringu BIK”.

 

Co się stanie z oceną Twojej wiarygodności kredytowej, gdy odwiedzisz drugi bank?

 

Po 3 dniach wybierasz się do drugiego banku i pytasz o to samo i bank zachowuje się podobnie – sprawdza Twoją zdolność i wiarygodność kredytową i być może Twój „scoring BIK”.

Co tym razem zobaczy w Twojej historii kredytowej?

Zobaczy ten sam kredyt odnawialny i dodatkowo informacje o zapytaniu kredytowym, które złożył „pierwszy bank”.

Z pobranego raportu dowie się, że takie zapytanie zostało złożone 3 dni temu w związku z ubieganiem się przez Ciebie o kredyt mieszkaniowy na kotwę 100 tys. zł.

Dodatkowa informacja o nowym zapytaniu kredytowym będzie widoczna także dla „scoringu BIK”. Zatem model BIK będzie widział, że niedawno ubiegałeś się o kredyt. Jak oceni tą informację?

Może ona negatywnie odbić się na Twoim „scoringu BIK”. Ale nie musi. Zależy to od modelu, który został wykorzystany do naliczenia oceny scoringowej.

Pisałam wcześniej o tym, że BIK ma kilka modeli scoringowych. Te modele różnią się między sobą wieloma rzeczami m.in. konstrukcją cech, wariantów cech oraz punktacją jaka jest przypisana do tych wariantów. Często przekłada się to także na inny procentowy wkład danej cechy na końcową ocenę scoringową.

Przykładowo, punktacja za cechę związaną z liczbą zapytań kredytowych w modelu BIKSco CreditRisk stanowi ok. 5% oceny scoringowej. W modelu BIKSco CreditRisk 3 ten wkład jest inny. I zapewne w modelach, które BIK zbuduje w przyszłości będzie także inny.

Niestety, szczegółowe informacje dotyczące punktacji, jaką można „stracić” za kolejne zapytania kredytowe, stanowią tajemnicę handlową BIK, a zatem nie są nikomu udostępniane.

Dlatego trzeba przyjąć, że liczba zapytań kredytowych wpływa na „scoring BIK”, ale – zgodnie z tym, co podaje BIK – nie każde kolejne zapytanie musi ten scoring obniżać.

Wynika to z tego, że osoby o których była podobna liczba zapytań mają zbliżony poziom ryzyka kredytowego, a więc otrzymają taką samą liczbę punktów za tą cechę. Zatem może się zdarzyć, że np. osoby z 5 zapytaniami mają taką samą punktację za tą cechę, jak osoby z 6 czy 7 zapytaniami.

Jeśli do oceny ryzyka bank wykorzysta scoring z modelu BIKSco CreditRisk, to wpływ punktacji za liczbę zapytań na końcowy wynik jest niewielki (ok. 5%).

W naszym przykładzie oznacza to, że jeśli nawet to jedno zapytanie sprzed trzech dni spowodowałoby spadek „scoringu BIK”, to nie wpływanie to znacząco na poziom uzyskanej oceny punktowej BIK. Ten spadek będzie nieduży.

Byłoby inaczej, gdybyś był osobą o dość dużej aktywności kredytowej lub miał drobne opóźnienia w spłacie kredytów. W efekcie Twój „scoring BIK” nie byłby za wysoki. Wtedy nawet ta niewielka strata punktów mogłaby zaważyć na odmowie udzielenia Ci kredytu albo przedstawieniu Ci mało atrakcyjnych warunków finansowania.

Wniosek dla Ciebie – zapytanie kredytowe, które złoży drugi bank do BIK w związku z tym, że chcesz porównać kilka ofert kredytu mieszkaniowego, nie wpłynie na ocenę Twojego ryzyka kredytowego. Natomiast negatywnie wpłynąć może zapytanie kredytowe, które złożył „pierwszy bank”.

 

Co się stanie z oceną Twojej wiarygodności kredytowej, gdy odwiedzisz trzeci i czwarty bank?

 

Jeśli w kolejnym tygodniu pójdziesz zapytać o warunki kredytu do trzeciego banku, a następnie do czwartego, to „scoring BIK” może różnie potraktować zapytania kredytowe wysłane do BIK przez te banki.

Obowiązują tu zasady podobne do tych, opisanych w przypadku wizyty w drugim banku. Najważniejsza zmiana dotyczy liczby zapytań, jakie będą złożone w ciągu ostatniego okresu i będą widoczne dla „scoringu BIK”.

Przy drugiej wizycie widoczne było 1 zapytanie kredytowe.

Przy trzeciej wizycie widoczne będą 2 zapytania kredytowe.

Przy czwartej wizycie widoczne będą 3 zapytania kredytowe.

Jak te liczby zostaną ocenione, zależy od modelu, który będzie wykorzystany do naliczenia scoringu BIK. I chodzi tu zarówno o konkretną punktację, jak i jej wpływ na końcowy wynik scoringowy.

Wniosek dla Ciebie – zapytanie kredytowe, które złoży do BIK bank, w którym właśnie chcesz uzyskać informacje o warunkach kredytu, nie wpłynie na ocenę Twojego ryzyka kredytowego. Natomiast negatywnie mogą wpłynąć zapytania kredytowe, które wcześniej zostały wysłane do BIK przez ten sam bank lub inne banki.

 

A jak oceni tę sytuację bank, który nie korzysta ze „scoringu BIK”?

 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że informacje o zapytaniach kredytowych są zawsze widoczne na raportach pobieranych z BIK przez banki i SKOK-i.

Instytucje te widzą, kiedy było złożone zapytanie kredytowe, o jaki kredyt się ubiegałeś i na jaką kwotę. Nie widzą natomiast nazwy banku/SKOK, który wysłał to zapytanie.

Jak bank potraktuje te zapytania? To jest indywidualna sprawa kredytodawcy i zapewne każdy nich podchodzi do tej kwestii inaczej.

Banki mogą w ogóle nie brać pod uwagę liczby zapytań kredytowych wysłanych do BIK. Ale mogą też uwzględniać każde zapytanie. Mogą również ustalać liczbę zapytań, biorąc pod uwagę dodatkowe kryteria np. wnioskowany typ kredytu, jaki był powodem złożenia zapytania, okres w jakim zostały zadane zapytania.

Generalnie reguły uwzględniania przez banki informacji o zapytaniach kredytowych ustalane są zazwyczaj na podstawie przeprowadzanych przez nie analiz statystycznych.

 

Podsumowanie

 

Ponieważ najczęściej nie wiadomo, które banki biorą pod uwagę informacje o zapytaniach kredytowych (wprost bądź też pośrednio poprzez „scoring BIK”), to szukając najlepszej dla siebie oferty warto wybierać takie rozwiązania, które nie generują zbyt wielu zapytań kredytowych. Bo te mogą wpłynąć negatywnie na ocenę wiarygodności kredytowej.

Na przykład możesz zaznaczyć w banku, że nie ubiegasz się na razie o kredyt, a jedynie sprawdzasz warunk, na jakich można taki kredyt zaciągnąć w celu porównania ich z ofertą innych banków. Możesz też dodać, że obawiasz się o spadek wartości Twojego „scoringu BIK” w przypadku, gdy każdy z banków wyśle do BIK zapytanie kredytowe. Dlatego prosisz, aby bank wybrał inny typ zapytania niż zapytanie kredytowe.

Dotychczas na temat zapytań kredytowych pisałam w:

Opis rodzajów zapytań kredytowych składanych do bazy (BIK) znajdziesz w Które zapytania do BIK o historię kredytową powinny Cię szczególnie zainteresować?

O tym, jaki jest wpływ zapytań kredytowych na nasz „scoring BIK” dowiesz się z 4 czynniki, które decydują o wysokości scoringu BIK.

O powodach uwzględniania zapytań kredytowych w scoringu kredytowym przeczytasz w Dlaczego w scoringu kredytowym uwzględnia się informacje o zapytaniach kredytowych?

Podstawowe informacje o warunkach przetwarzania danych o zapytaniach kredytowych w BIK pisałam w 8 ważnych informacji na temat przetwarzania przez BIK danych o zapytaniach kredytowych

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *