8 ważnych informacji na temat przetwarzania przez BIK danych o zapytaniach kredytowych

 

Zapytania kredytowe w BIK

Kontynuuję temat zapytań kredytowych, o których dane są przetwarzane w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK). Przypomnę, że zapytania kredytowe są wysyłane do bazy BIK w celu pobrania historii kredytowej konsumenta w sytuacji, gdy ubiega się on o kredyt i bank ocenia jego ryzyko kredytowe.

Sporo już napisałam na temat zapytań kredytowych.

Opis rodzajów zapytań kredytowych składanych do bazy (BIK) znajdziesz w Które zapytania do BIK o historię kredytową powinny Cię szczególnie zainteresować?

O tym, jaki jest wpływ zapytań kredytowych na nasz „scoring BIK” dowiesz się z 4 czynniki, które decydują o wysokości scoringu BIK.

O powodach uwzględniania zapytań kredytowych w scoringu kredytowym przeczytasz w Dlaczego w scoringu kredytowym uwzględnia się informacje o zapytaniach kredytowych?

Bez wątpienia zapytania kredytowe nie są obojętne dla postrzegania naszej wiarygodności kredytowej.

Dlatego warto mieć choćby podstawową wiedzę na temat wpływu tych zapytań na ocenę naszego ryzyka kredytowego, w tym na nasz „scoring BIK”.

Jeśli ta informacja może wpływać na istotne elementy naszego życia finansowego, to warto znać także warunki jej przetwarzania w bazie BIK i udostępniania.

I właśnie te kwestie porządkowe opisuję w tym artykule.


Kto może złożyć zapytanie kredytowe do bazy BIK o nasze dane?

 

Przypomnę, że do bazy BIK zapytanie kredytowe może wysłać:

 • bank, w tym bank spółdzielczy, w którym ubiegasz się o kredyt,
 • SKOK, w którym ubiegasz się o kredyt,
 • firma pożyczkowa, w której ubiegasz się o pożyczkę.


Jakie informacje o zapytaniach kredytowych są przechowywane w bazie BIK?

 

Aby BIK mógł przygotować i udostępnić raport z danymi o naszej historii kredytowej musi otrzymać od instytucji pytającej szereg informacji.

Niektóre z nich są obligatoryjne np. nasze dane identyfikacyjne, a niektóre instytucja może, ale nie musi podawać np. stan cywilny.

Wszystkie dane podane w zapytaniu kredytowym są przez BIK zapisywane w bazie danych.

Wśród nich najważniejsze są:

 • data i czas złożenia zapytania,
 • nazwa instytucji składającej zapytanie,
 • powód złożenia zapytania (w jakim celu dane są pobierane),
 • dane osoby, o której zapytanie jest składane:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • płeć,
  • obywatelstwo,
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • adres zamieszkania/zameldowania,
 • rodzaj zobowiązania, o który wnioskuje osoba, o którą jest zapytanie,
 • relacja tej osoby do zobowiązania (główny kredytobiorca, współkredytobiorcą itp.),
 • wnioskowana kwota zobowiązania,
 • waluta zobowiązania.


Komu informacje o zapytaniach kredytowych są udostępniane?

 

Informacja o złożonych zapytaniach kredytowych może być udostępniana bez zgody konsumenta:

 • bankom, w tym bankom spółdzielczym,
 • SKOK-om.

Informacje o zapytaniach kredytowych mogą pojawić się w każdym raporcie pobieranym z BIK przez te instytucje tj. w raportach pobieranych w celu oceny ryzyka kredytowego osoby ubiegającej się o kredyt, w celu monitorowania ryzyka kredytowego aktualnego kredytobiorcy oraz w celu zarządzania klientem.

Inne instytucje współpracujące z BIK np. firmy pożyczkowe mogą także pobrać informacje o zapytaniach kredytowych, ale tylko za zgodą konsumenta.

Informacje o złożonych zapytaniach kredytowych zobaczy także konsument, gdy pobierze z BIK swój raport kredytowy. Dotyczy to zarówno raportu płatnego Profil Kredytowy Plus, jak i Informacji Ustawowej.

—————————————————————————————————————————————–

Uwaga!

Od 21.12.2017 roku BIK wycofuje się systematycznie z raportu Profil Kredytowy Plus oraz BIK Pass. W zamian oferuje Raport BIK.

Wycofywane raporty będą dostępne jeszcze tylko w okresie przejściowym i tylko dla części konsumentów.

O szczegółach tej zmiany pisałam w BIK zmienia ofertę dla konsumentów – nowy Raport BIK.

—————————————————————————————————————————————–

W Informacji Ustawowej udostępnianej konsumentowi bezpłatnie – na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych –  jest sekcja „Dane dotyczące udostępnień informacji”, w której znajdują się informacje o tym komu i kiedy BIK udostępnił dane o historii kredytowej konsumenta. Z opisu tych zapytań można się zorientować także, które z nich jest „zapytaniem kredytowym”. W opisie takiego zapytania będzie sformułowanie „…w odpowiedzi na zapytanie kredytowe…”.


Jak długo informacja o zapytaniu kredytowym jest przechowywana w bazie BIK?

 

BIK przetwarza dane o zapytaniach kredytowych w kilku celach, które wpływają na okres ich przetwarzania.

Maksymalny okres przechowywania danych o zapytaniach kredytowych wynosi 12 lat. Tak długo dane przetwarza się w celach stosowania przez banki metod statystycznych oraz w celach reklamacyjnych.

Dla celów oceny ryzyka kredytowego BIK przetwarza dane o zapytaniach kredytowych przez 12 miesięcy. Z tego okresu dane są udostępniane bankom na raportach w celu oceny ryzyka kredytowego klienta.


Z jakiego okresu dane o zapytaniach kredytowych są wykorzystywane w „scoringu BIK”?

 

W „scoringu BIK” są wykorzystywane dane o zapytaniach kredytowych złożone do bazy BIK w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających moment naliczenia oceny punktowej BIK. Czyli są uwzględniane te same zapytania kredytowe, o których informacje otrzymują banki na raportach kredytowych pobieranych z BIK.


Jakie informacje o zapytaniach kredytowych otrzymują z BIK banki?

 

Banki otrzymują przede wszystkim informacje o tym, kiedy zapytania kredytowe o dane konsumenta były złożone do BIK i o jaki kredyt osoba się ubiegała.

Banki nie mają dostępu do informacji o tym, który bank wcześniej złożył zapytanie kredytowe o dane konsumenta do BIK.


Gdzie możemy sprawdzić, kto złożył zapytanie kredytowe o nasze dane i kiedy?

 

Jeśli chcesz zweryfikować pełne informacje o składanych zapytaniach kredytowych o Twoje dane, to możesz:

 1. Kupić swoje dane w BIK.

W zakupionym raporcie będzie podana liczba zapytań kredytowych złożonych do BIK w ostatnich 12 miesiącach wraz z informacją między innymi o tym, która instytucja złożyła to zapytanie i kiedy to dokładnie było.

Opis jak pobrać taki raport znajdziesz w naszym Przewodniku.

2. Pobrać bezpłatny raport, udostępniany przez BIK w oparciu o art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych (Informacja Ustawowa). Tę możliwość opisałam w punkcie 3 powyżej.

————————————————–

Uwaga!

Po wejściu w życie RODO, BIK nie udostępnia już Informacji Ustawowej. Ten raport został zastąpiony przez Kopię Danych. Jak można pobrać ten raport, opisałam w przewodniku Jak pobrać z BIK Kopię Danych.

—————————————————


Gdzie należy składać reklamacje w sprawie zapytań kredytowych?

 

Jeśli już udało Ci się dowiedzieć kto i kiedy złożył zapytanie kredytowe do bazy BK o Twoje dane i któreś z tych zapytań kwestionujesz, to powinieneś doprowadzić do usunięcia tego zapytania z bazy BIK przez bank czy też firmę pożyczkową.

Ma to znaczenie, bowiem zapytanie kredytowe złożone przez bank w ciągu ostatnich 12 miesięcy może mieć wpływ na Twój „scoring BIK” i ocenę Twojej wiarygodności kredytowej.

Aby to wyjaśnić trzeba skierować pytanie do banku, który takie zapytanie kredytowe skierował do BIK.

Jeśli z takim pytaniem zwrócisz się do BIK, to niewiele to pomoże, bowiem BIK nie będzie w stanie udzielić wyjaśnień dlaczego bank wysłał takie zapytanie i czy miał do tego podstawę prawną.

 

Powyższe porządkowe informacje powinny być pomocne tym osobom, które dbają o swoją historię kredytową, w tym o jej poprawność. Nie jest rzeczą niespotykaną, że bank zadaje zapytanie kredytowe, choć nie ma podstawy prawnej do tego. A wybór właściwego rodzaju zapytania przez bank ma duże znaczenie dla konsumenta.

Zachęcam zatem do sprawdzania poprawności swoich danych w BIK.

————————————————————————————————

Uwaga! Ostatnio wydane decyzje GIODO i wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazują, że dla pewnej grupy zapytań kredytowych brak jest podstaw prawnych do dalszego ich przetwarzania przez instytucje finansowe i BIK.

Więcej na ten temat znajdziesz w Jak usunąć z bazy BIK informacje o zapytaniach kredytowych?

————————————————————————————————

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *