Bisnode mBIG – nowe biuro informacji gospodarczej

Od marca 2017 r. funkcjonuje nowe biuro informacji gospodarczej - mBIG

Od marca 2017 r. funkcjonuje nowe biuro informacji gospodarczej – mBIG

 

Dzisiaj wracam do tematu biur informacji gospodarczej, a to za sprawą nowego biura – Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej, w skrócie mBIG.

Biuro to funkcjonuje od marca 2017 roku. A to oznacza, że działa już nowa baza, do której mogą być przekazywane informacje o różnych zaległościach płatniczych konsumentów.

Biuro to zostało założone przez skandynawską firmę BISNODE, która działa w Polsce od wielu lat jako wywiadownia gospodarcza.

mBIG, tak jak inne biura informacji gospodarczej, funkcjonuje w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zatem zakres działania tego Biura jest analogiczny jak innych BIG-ów.

Oczywiście najważniejsze dla konsumentów są te obszary działania mBIG, które są związane z przetwarzaniem ich danych. A tym obszarem jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych tzn. przyjmowanie informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywanie ich i przekazywanie uprawnionym firmom.

Przypomnę, że do biura informacji gospodarczej mogą być przekazane informacje o zaległościach płatniczych konsumentów, które:

  • wynikają ze zobowiązania, które powstało w związku z zawarciem umowy, której stroną jest konsument np. umowa z operatorem telefonicznym, dostawcą telewizji, Internetu, umowa o kredyt z bankiem, firmą pożyczkową, umowa z dostawcą energii, gazu, wody, umowa z firmą leasingową, z firmą ubezpieczeniową,
  • powinny być spłacone od co najmniej 60 dni,
  • wynoszą wobec jednego wierzyciela co najmniej 200 zł,
  • upłynął co najmniej 1 miesiąc od poinformowania konsumenta o zamiarze przekazania jego danych do biura informacji gospodarczej.

Podkreślam, że kryteria te są aktualne na moment pisania tego tekstu. Jest to ważna uwaga, bowiem 13 listopada 2017 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej, które nieco zmienią te kryteria.

Do biur informacji gospodarczej przekazywane są także dane o niektórych zaległościach dotyczących zobowiązań dłużnika alimentacyjnego oraz różne należności sądowe. Te dane są przekazywane do BIG-ów obowiązkowo.

Oprócz danych o zaległościach mogą być przekazane również informacje dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem potwierdzającym tożsamość lub nieprawdziwym zaświadczeniem o zatrudnieniu. Takie dane może przekazać firma, wobec której posłużono się takim dokumentem.

Nie należy też zapominać, że biura informacji gospodarczej są uprawnione również do gromadzenia i udostępniania tzw. danych pozytywnych. Są to dane, które potwierdzają, że konsument wywiązał się należycie ze swojej płatności. I mBIG takie dane też może gromadzić, o ile konsument wyrazi na to zgodę.

Te wszystkie dane dotyczące konsumenta mogą być udostępnione różnym firmom, jeśli konsument wyraził na to zgodę.

Bez zgody mogą one trafić tylko do instytucji uprawionych takich jak np. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Komendant Główny Policji, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, naczelnik urzędu skarbowego, szef CBA.

Dane konsumentów z biur informacji gospodarczej masowo pobierają firmy telekomunikacyjne (oczywiście za zgodą konsumenta). Często także firmy leasingowe, ubezpieczeniowe, firmy pożyczkowe oraz banki.

Firmy te zazwyczaj uwzględniają te informacje w ocenie wiarygodności płatniczej konsumentów. I mogą one stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu, pożyczki, atrakcyjnych warunków usługi telekomunikacyjnej itp. Zawłaszcza, jeśli zaległość dotyczy wysokiej kwoty.

Warto zatem dbać o to, aby dane w tych bazach – jeśli już się tam znalazły – były poprawne i aktualne.

Dlatego jeśli masz lub miałeś zaległości, o których informacje zostały/zostaną przekazane do tej nowej bazy, to warto czasami sprawdzić poprawność i aktualność tych danych.

Przypomnę, że Ustawa o ochronie danych osobowych daje konsumentom prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych raz na 6 miesięcy. Warto z niego korzystać.

 

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *