5 nietrafionych porad o scoringu BIK jakie znajdziesz w sieci cz. 2

Błędne porady o ocenie scoringowej BIK

 

W tym artykule opiszę kolejnych 5 porad na temat poprawy scoringu BIK jakie możesz znaleźć w Internecie, a które moim zdaniem nie są trafne.

Pierwszą część takich porad opisałam w 7 nietrafionych porad o scoringu BIK jakie znajdziesz w sieci – cz. 1.
.

Zamykając stare, nieużywane karty kredytowe podniesiesz swój scoring

.
Prawidłowa odpowiedź eksperta w zakresie scoringu powinna brzmieć: to zależy. A to oznacza, że ta porada nie jest prawdziwa w każdej sytuacji.

Na scoring BIK wpływają zachowania kredytobiorcy, które można podzielić na cztery poniższe grupy:

  1. Jakość spłacania kredytów – uwzględniane są tutaj informacje o tym, czy kredyt był spłacany terminowo;
  2. Poziom wykorzystania limitów kredytowych – ile pieniędzy z dostępnego limitu kredytowego było wykorzystane;
  3. Aktywność kredytowa – jak długie doświadczenie w kredytowaniu posiada kredytobiorca, ile ma aktualnie czynnych kredytów, jakie to są kredyty;
  4. Ubieganie się o nowe kredyty – jak często występuje o nowy kredyt.

I w tych kategoriach trzeba rozpatrywać wpływ zamknięcia karty kredytowej na scoring.

Zresztą nie tylko karty kredytowej, ale każdego innego kredytu również.

Więcej informacji o czynnikach wpływających na scoring BIK znajdziesz w 4 czynniki, które decydują o wysokości scoringu BIK.

Jeśli karty kredytowe są nieużywane to oznacza, że nie korzystano z ustalonych do tych kart limitów. Zatem nie było problemów z ich terminową spłatą. Jeśli posiadacz kart kredytowych nie ma innych kredytów, które spłacał z opóźnieniem, to zamknięcie karty nie wpłynie na zmianę punktacji z tytułu terminowej spłaty kredytu, w szczególności nie podniesie tej punktacji.

Po zamknięciu kart ich właściciel nadal nie będzie korzystał z tych limitów, bo ich nie będzie miał. Zatem tutaj również nic się nie zmieni. Dlatego z punktu widzenia wykorzystania limitów, scoring również nie wzrośnie.

Jeśli zamykane karty kredytowe były otwarte bardzo dawno temu i to one świadczyły o długiej historii kredytowej właściciela, to zamykając te karty, skróci on ten okres. Jeśli właściciel nie ma innych kredytów, które zaciągnął dawno temu, to takie działanie nie podniesie scoringu, a nawet może go obniżyć.

Jeśli posiadacz kart kredytowych ma jeszcze inne czynne kredyty, to zamykając te karty, zmniejszy swoją aktualną aktywność kredytową. Może to wpłynąć na podniesienie scoringu. Może, ale nie musi. Na pewno natomiast nie obniży punktacji z tytuły aktywności kredytowej.

O wpływie zamknięcia karty kredytowej na scoring pisałam szczegółowo w Co się stanie z Twoim scoringiem BIK jak zamkniesz limit kredytowy?

Przy okazji warto dodać, że utrzymywanie kart kredytowych, z których się nie korzysta również kosztuje. Czasami nawet nie mało.

Poza tym przy ewentualnym występowaniu o nowy kredyt, bank przy obliczaniu zdolności kredytowej zapewne uwzględni potencjalne zobowiązania wynikające z posiadania tych kart. A one będą obniżały zdolność kredytową. Oczywiście nie będzie miało to znaczenia przy wysokich dochodach, ale przy niższych i wyższych kwotach kredytu, może być kluczowe.
.

Pobranie swojego raportu z BIK obniża scoring

.
Na scoring BIK mogą wpływać tylko zapytania kredytowe. I jeśli wpływają, to w znacznie mniejszym stopniu niż terminowość spłacania kredytów. I pamiętajmy, że istotą zapytania kredytowego jest odzwierciedlenie ubiegania się klienta o nowy kredyt.

Zatem fakt pobrania raportu ze swoimi danymi z BIK – bez względna na to, czy będzie to raport płatny czy bezpłatny – nie ma wpływu na scoring BIK.

Zresztą na żaden scoring, bo informacje o tym, że pobrałeś swój raport z BIK nie są komukolwiek udostępniane.

Wydaje się to oczywiste, bo pobranie własnego raportu z BIK nie jest bezpośrednio związane z ubieganiem się o kredyt. Chociaż czasami poprzedza fakt wystąpienia o nowy kredyt.

Więcej na ten temat pisałam w Pobranie swoich danych z BIK nie wpływa na wysokość „scoringu BIK”

O wpływie różnego rodzaju zapytań na scoring BIK napisałam dużo w Które zapytania o historię kredytową do BIK powinny szczególnie Cię zainteresować?

Powiedziałabym nawet, że regularne sprawdzanie swoich danych w BIK może się przyczynić do podniesienia scoringu.

Dzieje się tak wtedy, gdy zauważymy nieprawidłowości w danych. Wówczas możemy to zareklamować w banku, który przekazał te dane do BIK i bank ma obowiązek niezwłocznie je poprawić. Wtedy mamy pewność, że nasz scoring będzie naliczony na danych opisujących poprawnie naszą historię kredytową.

Więcej na temat tego, dlaczego warto pobierać regularnie swój bezpłatny raport z BIK znajdziesz w Nie sprawdzamy swoich danych w BIK, a warto to robić.
.

Usługi „czyszczenia BIK” zawsze podniosą Twój scoring

.
„Usługi czyszczenia BIK” polegają przede wszystkim na blokowaniu w bazie BIK informacji o tym, że nieterminowo spłacałeś kredyty.

Specjalnie napisałam „blokowane”, bowiem dane te z bazy BIK nie znikają. „Blokowanie” oznacza, że nie znajdują się na raportach udostępnianych przez BIK w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego.

Dane te – zgodnie z Prawem bankowym – mogą być wykorzystane przez BIK i banki do innych celów. Ale nie mają one bezpośredniego wpływu na Twoją ocenę wiarygodności kredytowej. I dla tych innych celów są przechowywane w BIK przez 12 lat od daty ich zamknięcia.

Czy firmy zajmujące się „czyszczeniem BIK” zawsze doprowadzą do tego, że informacje o opóźnieniach staną się niedostępne do oceny Twojej wiarygodności kredytowej, a tym samym dla scoringu BIK? Moim zdaniem nie zawsze.

Dotyczy to sytuacji, gdy masz kredyt już zamknięty, którego ratę chociaż raz spłaciłeś z opóźnieniem powyżej 60.

Banki i BIK mają prawo bez Twojej zgody wykorzystywać dane o tym kredycie do oceny Twojej wiarygodności kredytowej, w tym do naliczenia scoringu, przez 5 lat od daty zamknięcia tego kredytu. Jest jednak jeden warunek.

Bank, w którym posiadałeś ten kredyt, musiał Cię poinformować o zamiarze dalszego przetwarzania tych danych w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego. Banki czasami o tym informują, a czasami nie. Czasami potrafią to udowodnić, a czasami nie. I właśnie z tego niedopatrzenia banków najczęściej korzystają firmy pomagające „wyczyścić BIK”.

Jeśli bank dopełnił tego obowiązku i potrafi to udowodnić, to żadna firma nie zablokuje w bazie BIK danych informujących o Twoich kłopotach ze spłatą kredytu. Wtedy będą one dostępne dla banków do oceny Twojego ryzyka kredytowego przez 5 lat od zamknięcia kredytu. Będą też wykorzystane przy naliczeniu Twojego scoringu.

Oczywiście im te opóźnienia będą starsze, tym ich wpływ na scoring i na ocenę Twojego ryzyka kredytowego będzie mniejszy. Ale będzie.

Zachęcam do poznania się z zasadami przetwarzania danych o kredytach zamkniętych. Opisałam je w 6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o przetwarzaniu przez BIK danych o kredytach zamkniętych. Znając te zasady, będziesz mógł samodzielnie zarządzać swoją historią kredytową i nie będziesz musiał za to płacić.

Przestrzegaj dwóch kluczowych rzeczy dla scoringu – spłacaj kredyty na czas i obniżaj swoje zadłużenie. Postępując w wysoko.
.

Przy wyliczaniu aktualnego scoringu, BIK uwzględnia wyłącznie rachunki aktywne. Zakończone (zamknięte) zobowiązania nie wpływają na nasz scoring

.
Ideą scoringu jest ocena zwyczajów kredytowych danej osoby.

Te zwyczaje kształtuje się i poznaje w dłuższym okresie. Dlatego w scoringu uwzględnia się dane zarówno o kredytach zamkniętych, czyli już spłaconych oraz o kredytach, które aktualnie spłacamy.

Oczywiście nie sięga się do informacji o naszych zachowaniach sprzed wielu lat, bo każdy z nas się zmienia. Zmienia się etap życia w jakim jesteśmy, zmienia się nasze otoczenie, zmienia się rynek kredytowy i w efekcie zmieniają się nieco nasze zwyczaje kredytowe. Zazwyczaj w scoringu korzysta się z danych nie starszych niż 3 lata.

Dane o naszym życiu kredytowym np. sprzed roku, są bardzo ważnym źródłem informacji o naszych zachowaniach kredytowych. Łącząc te dane z tym jak dzisiaj funkcjonujemy na rynku kredytowym, tworzy się ciekawy obraz naszego podejścia do korzystania z kredytów.

Dlatego dane o kredytach zamkniętych są uwzględniane w scoringu i o ile nie dotyczą zbyt starych kredytów, to są źródłem wartościowych informacji dla oceny wiarygodności kredytowej kredytobiorcy.
.

Historia umów zawartych mniej niż 6 m-cy temu nie jest w ogóle brana pod uwagę przy wyliczaniu scoringu

.
Jeżeli kredyt, który posiadamy krócej niż 6 miesięcy jest naszym jedynym kredytem, to nie wpłynie on na nasz scoring BIK. Wtedy w ogóle scoring nie zostanie naliczony.

Aby ocena punktowa BIK mogła być naliczona musi być spełnionych kilka warunków.

Przynajmniej jeden nasz kredyt (czynny lub niedawno zamknięty) musi mieć historię dłuższą niż 6 miesięcy, nie możemy mieć dużych opóźnień w spłacie swoich kredytów i nie możemy poręczać kredytu, którego raty są płacone z dużym opóźnieniem.

Te warunki szczegółowo opisałam w 3 warunki jakie musisz spełnić, aby uzyskać scoring BIK.

Jeżeli oprócz tego kredytu mamy w swojej historii kredytowej informacje jeszcze o innych kredytach (aktualnie spłacanych lub niedawno zamkniętych), to scoring zostanie nam naliczony. A przy wyliczeniu tej oceny zostanie uwzględniona informacja również o kredytach, które zostały otwarte w ostatnich 6 miesiącach.

Dane o świeżych kredytach dostarczają wartościowych dla oceny ryzyka kredytowego informacji o aktualnym podejściu kredytobiorcy do zaciągania kredytów i ich obsługi.
.

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *