Informacja Ustawowa, czyli Twój bezpłatny raport z BIK

Pobieranie bezpłatnego raportu z BIK, to dbanie o poprawność swoich danych w BIK.

——————————————————————————————————————–

Uwaga! W związku z wejściem w życie przepisów RODO, BIK udostępnia konsumentom „kopię danych”. Jednocześnie zrezygnował  z udostępniania nam Informacji Ustawowej. Więcej na ten temat pisałam w BIK wycofał Informację Ustawową. Teraz mamy RODO i „kopię danych”

———————————————————————————————————————-

Nie dostałeś kredytu przez „zły” BIK? A może przygotowujesz się do wzięcia kredytu? A może po prostu chcesz sprawdzić co w BIK jest na Twój temat?

Każdy z tych powodów jest dobry, aby zajrzeć do swoich danych w BIK, zobaczyć jakie to są konkretnie dane, sprawdzić czy są poprawne i dowiedzieć się komu były udostępniane. A wszystkich tych rzeczy dowiesz się z bezpłatnego raportu BIK, nazwanego przez BIK „Informacją Ustawową”.

Podkreślam, że jest to raport bezpłatny, bowiem BIK w swojej ofercie dla konsumentów posiada raporty z podobnymi danymi (jest ich więcej i są nieco inaczej ułożonymi) i pobiera za to opłatę.

Zatem zanim zdecydujesz się na jakikolwiek raport płatny, najpierw pobierz swój raport bezpłatny.

Taki raport – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych – możesz otrzymać z BIK raz na 6 miesięcy.

Informacja Ustawowa jest udostępniana zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku, który wskazuje, że administrator danych, czyli w tym wypadku BIK, musi:

 • poinformować Cię o przysługujących Ci prawach w zakresie swoich danych,
 • udzielić Ci odpowiedzi na Twoją prośbę dotyczącą udostępnienia informacji o Twoich danych w bazie BIK w ciągi 30 dni,
 • przekazać wszystkie informacje na piśmie.

Informacje, które muszą być Ci udostępnione zostały opisane w art. 32 ust. 1 pkt. 1–5a Ustawy o ochronie danych osobowych. Te informacje można podzielić na trzy grupy:

 1. Ogólne informacje o zbiorze danych i jego administratorze;
 2. Informacje o Twoich danych jakie znajdują się w tym zbiorze;
 3. Informacje o przekazaniu Twoich danych innym firmom.

.

Ogólne informacje o zbiorze danych i jego administratorze

W tym zakresie Biuro Informacji Kredytowej powinno:

 • wskazać czy rzeczywiście istnieje zbiór zawierający Twoje dane,
 • wskazać nazwę administratora tego zbioru, czyli podać swoją pełną nazwę,
 • podać adres swojej siedziby.

Chodzi o to, abyś uzyskał kompletne informacje określające administratora bazy, w której znajdują się Twoje dane. Innymi słowy, abyś wiedział dokładnie jaka firma – jak się nazywa i gdzie ma siedzibę – przetwarza Twoje dane.

.

Informacje o Twoich danych jakie znajdują się w zbiorze danych

W tym przypadku powinieneś uzyskać od BIK informacje:

1.O celu dla jakiego Twoje dane są zbierane

Czyli po co dane są gromadzone przez BIK np. w celu udostępnienia ich bankom, aby mogły ocenić Twoje ryzyko kredytowe, czy w celach statystycznych.

Cele te oczywiście muszą być zgodne z obowiązującym BIK prawem, czyli Prawem bankowym, bo tam jest określone do czego BIK może wykorzystać Twoje dane.

2.O zakresie Twoich danych przetwarzanych w tym zbiorze

Nie chodzi tu o to, abyś dowiedział się ogólnie, że są to informacje o Tobie, Twoich kredytach, zapytaniach składanych o Twoje dane itd., bo to przecież wiadomo. Chodzi o to, abyś uzyskał szczegółowe informacje o tym, jakie to są dane. Bo tylko w ten sposób będziesz w stanie sprawdzić czy są one poprawne.

3.O sposobie przetwarzania danych

Czyli powinieneś być poinformowany o tym, czy Twoje dane są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

4.Od kiedy są one przetwarzane

Czyli kiedy zostały przekazane przez banki, firmy pożyczkowe czy firmy leasingowe do bazy BIK.

5.Kto (jaka instytucja) przekazał te dane do BIK

Czyli musisz poznać nazwę banku, firmy pożyczkowej lub firmy leasingowej, które przekazały do bazy BIK informacje o Tobie i Twoim kredycie lub złożyły zapytanie o te dane.

.

Informacje o udostępnieniach Twoich danych

W tym wypadku BIK powinien przekazać Ci informacje o:

 • sposobie udostępniania danych np. udostępnienie w formie elektronicznej, papierowej;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, czyli powinien podać nazwę firmy, której udostępnił Twoje dane.

Wszystkie elementy, które wskazałam powyżej, to oczekiwania ustawodawcy w zakresie zapewnienia Ci prawa do kontroli Twoich danych, które są przetwarzane w różnych zbiorach danych.

A jak na tle tych oczekiwań wypada Informacja Ustawowa BIK? Zebrałam te wymagania w tabeli poniżej.

Zatem można powiedzieć, że zakres Informacji Ustawowej BIK jest zgodny z tym czego oczekuje ustawodawca.

I rzeczywiście, jest on na tyle szczegółowy, że możesz kontrolować poprawność swoich danych, które zostały przekazane do bazy BIK i są wykorzystywane w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego.

A takie sprawdzanie jest ważne, szczególnie przed ubieganiem się o kredyt. Wcześniejsze wyjaśnienie ewentualnych błędów w danych, znacznie przyśpieszy proces udzielenia kredytu. Ponadto okresowe sprawdzanie danych pozwoli Ci się upewnić, że nie jesteś ofiarę jakiegoś wyłudzenia kredytu na Twoje dane.

Jak pobrać swoją Informację Ustawową?

Opis znajdziesz w Poradniku konsumenta – Wiarygodność kredytowa. Ważny element życia kredytowego, który jest dostępny w sekcji „Pobierz Poradnik”.

Uwaga!

BIK zmienił zakres danych udostępnianych w Informacji Ustawowej. Czego już nie zobaczysz na bezpłatnym raporcie z BIK opisałam w Bezpłatny raport z BIK teraz z mniejszym zakresem danych

 

Czy te informacje są dla Ciebie interesujące? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie”.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych, aby więcej osób mogło dowiedzieć się czym jest Informacja Ustawowa bezpłatnie udostępniana przez BIK konsumentom.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *