6 rzeczy, które musisz wiedzieć o budowaniu historii kredytowej

Jak buduje się historię kredytową

 

Dzisiaj historia kredytowa nie jest tylko historią, której nikt nie pamięta i nikomu nie jest potrzebna, historią, o której można zapomnieć.

Twoja dobra historia kredytowa to przepustka do kredytów i pożyczek, dobrych warunków kredytowania, atrakcyjnych cen usług telekomunikacyjnych i specjalnych ofert na najnowsze telefony czy tablety, czasami do tańszego ubezpieczenia. A w przyszłości może – podobnie jak to już jest w Stanach Zjednoczonych – będzie miała wpływ na decyzję o tym, czy ktoś Cię zatrudni, czy też wynajmie mieszkanie.

Bez wątpienia historię kredytową musisz kształtować i nią zarządzać po to, aby móc korzystać z pojawiających się coraz częściej dobrodziejstw wysokiej wiarygodności kredytowej.

Abyś mógł budować świadomie dobrą historię kredytową, powinieneś wiedzieć o kilku istotnych sprawach.


Historię kredytową zaczynasz tworzyć już na etapie ubiegania się o kredyt czy pożyczkę

 

Kiedy przychodzisz do banku lub SKOK-u po kredyt, bank lub SKOK zawsze wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej (BIK) o Twoją historię kredytową. Ten fakt zostaje zapisany w bazie BIK i ta informacja jest udostępniana innym bankom, gdy złożą zapytanie do BIK o Twoje dane.

Także jak ubiegasz się o pożyczkę w firmie pożyczkowej, to w wielu przypadkach informacja o tym zostanie zapisana w bazie BIK. Dzieje się tak dlatego, że wiele firm pożyczkowych współpracuje bezpośrednio z BIK i pobiera nasze dane  z BIK.

Warto pamiętać, że banki i SKOK zawsze pobierają aktualny raport kredytowy z BIK, gdy ubiegasz się o kredyt i nie potrzebują na to Twojej zgody (takie prawo daje mu ustawa Prawo bankowe).

Natomiast firma pożyczkowa nie zawsze sprawdza Twoją bankową historię kredytową w BIK.  Jeśli już to robi, to musi mieć na to Twoją zgodę (to też wynika z ustawy Prawo bankowe). Czyli sprawdzając (na etapie składania wniosku o pożyczkę) na co wyrażasz zgodę firmie pożyczkowej, możesz się zorientować, czy firma ta chce pobrać Twój raport kredytowy z BIK czy nie.

Zatem, nawet jeśli nie masz żadnych kredytów i pożyczek, a ubiegałeś się o nie, to już stworzyłeś historię kredytową swojej aktywności w sektorze bankowym lub pożyczkowym.

Pamiętaj jednak, że same informacje o tym, że ubiegałeś się o kredyt lub pożyczkę są niewystarczające do uzyskania scoringu BIK.

Ale są ważną informacją dla banków i firm pożyczkowych. Dzięki tym danym, dowiedzą się oni, jak często ubiegałeś się o kredyt, kiedy to było i o jaki produkt wnioskowałeś.

Fakt, że w ostatnim okresie występowałeś o kredyt często, ma swoje konsekwencje dla oceny Twojego ryzyka kredytowego. Często świadczy o tym, że usilnie poszukujesz kredytu i masz problem z jego uzyskaniem. Wobec tego istnieje duże ryzyko, że kolejny bank odmówi Ci finansowania.

Firmy pożyczkowe nie są tak rygorystyczne w tej kwestii, bo w końcu są m.in. po to, aby finansować te osoby, które nie mogą uzyskać kredytu w bankach (oczywiście też trzeba spełnić pewne warunki, aby uzyskać pożyczki).

O szczegółowych wymaganiach, jakie musisz spełnić, aby uzyskać scoring BIK napisałam tutaj: 3 warunki jakie musisz spełnić, aby uzyskać scoring BIK


Otwarcie pierwszego kredytu w banku lub SKOK to dopiero początek budowania historii kredytowej

 

Jeśli bank, SKOK lub firma pożyczkowa (nie dotyczy to wszystkich firm pożyczkowych) udzielił Ci kredytu, to niezwłocznie – w ciągu 7 dni –przekaże on do bazy BIK informacje o tym zdarzeniu. W ten sposób zaczynasz budować swoją najbardziej wartościową historię kredytową – historię pokazującą w jaki sposób radziłeś i radzisz sobie ze spłatą kredytów.

Nie wystarczy pokazać, że masz właśnie otwarty kredyt. To dopiero początek budowania historii kredytowej. Musisz pokazać, że przez dłuższy czas potrafiłeś zarządzać swoimi finansami w taki sposób, że porodziłeś sobie z terminową spłatą zobowiązania.

I dopiero taka historia kredytowa ma ogromne znaczenie przy ubieganiu się o kredyt. Bo od tego, czy do tej pory radziłeś sobie ze spłatą kredytów i byłeś rzetelnym kredytobiorcą, zależy w dużym stopniu decyzja kredytowa banku przy udzielaniu kolejnego kredytu.

Im masz lepszą i dłuższą historię kredytową, tym większa szansa na pozytywną ocenę Twojej wiarygodności kredytowej i na nowy kredyt.

Dłuższa historia kredytowa to też gwarancja uzyskania scoringu BIK. Bo warunkiem koniecznym dla uzyskania scoringu BIK jest posiadanie co najmniej jednego kredytu w banku lub SKOK od co najmniej 6 miesięcy .


Zaciągnięcie pożyczki w firmie pożyczkowej coraz częściej wpływa na ocenę Twojej historii kredytowej

 

Zapewne zastanawiasz się, czy fakt posiadania pożyczki w firmie pożyczkowej buduje Twoją historię kredytową i czy jest to ważne dla banków. Odpowiedź brzmi – i tak i nie.

Tak, ponieważ:

1.Chociaż aktualne modele scoringowe BIK nie uwzględniają danych z firm pożyczkowych, to BIK rozwija cały czas nowe modele scoringowe, gdzie te dane mogą być uwzględnione.

I jeśli bank albo firma pożyczkowa pobierze Twój scoring z takiego modelu to fakt, że miałeś lub masz pożyczkę w firmie pożyczkowej, prawdopodobnie wpłynie na Twoją punktację, czyli Twoją ocenę ryzyka. Zatem w tej sytuacji fakt posiadania pożyczki poza bankiem jest ważny.

Więcej szczegółów o modelach BIK znajdziesz w tekście Scoring BIK, a właściwie scoringi BIK.

2. Nawet jeśli bank lub firma pożyczkowa nie będą korzystać z nowych scoringów BIK, uwzględniających dane z firm pożyczkowych, to i tak mają dostęp do informacji o Twoich pożyczkach pozabankowych. Mogą one  otrzymać te dane z BIK na raporcie kredytowym, razem z informacjami o Twoich kredytach w bankach.

Zatem jeśli korzystałeś z pożyczek poza bankami i te firmy przekazały o tym informacje do bazy BIK, to bank jak tylko chce, to może dowiedzieć się o tym i uwzględnić te informacje przy ocenie Twojego ryzyka kredytowego.

Coraz większa liczba klientów sektora pożyczkowego w Polsce sprawia, że banki coraz częściej chcą mieć dostęp do tych danych i je uwzględniać w ocenia ryzyka kredytowego osób ubiegających się o kredyt. Dlatego też, jeśli już korzystasz z finansowania w sektorze pożyczkowym, to warto zadbać, aby spłata pożyczki była zgodna z umową, czyli terminowa.

Nie, ponieważ:

1.Nie wszystkie firmy pożyczkowe współpracują z BIK co oznacza, że nie wszystkie przekazują dane o udzielonych pożyczkach do tej bazy. Jeśli w takiej firmie masz pożyczkę i ją poprawnie spłacasz, to nie buduje to Twojej historii kredytowej.

BIK nie podaje z jakimi konkretnie firmami z sektora pożyczkowego współpracuje, ale są możliwości dowiedzenia się tego.

Po pierwsze zawsze możesz zapytać firmę, w której zaciągasz pożyczkę (jeśli nie ma tej informacji na stronie firmy pożyczkowej), czy współpracuje z BIK tj. czy przekazuje dane do bazy BIK. Na pewno otrzymasz taką informację.

Jeśli firma pożyczkowa prosi Cię o zgodę na pobranie z BIK danych o Twojej historii kredytowej w bankach (bo na to zawsze musi mieć Twoją zgodę!), to jest to jednoznaczny sygnał, że firma ta współpracuje z BIK.

Ostatecznie po zaciągnięciu pożyczki możesz pobrać swoją Kopię Danych z BIK i sprawdzić, czy informacje o tej pożyczce są w bazie BIK.

2. Nie dla wszystkich banków informacje z sektora pożyczkowe mogą być aktualnie istotne. Jest tak dlatego, że   ilość klientów tych banków, którzy finansują się w firmach pożyczkowych, jest nadal na tyle mała, że bankom nie zawsze opłaca się przystosowywać do pobierania tych danych z bazy BIK.

Banki nie muszą też korzystać z ocen punktowych BIK, które uwzględniają dane z firm pożyczkowych. Stąd nie zawsze Twoja historia z sektora pożyczkowego, nawet najlepsza, będzie dawała Ci korzyści.

Podsumowując, moim zdaniem powinieneś tak samo przykładać wagę do poprawnej obsługi kredytów w bankach i SKOK, jak i pożyczek w firmach pożyczkowych. Bo choć te ostatnie nie zawsze są przekazane do bazy BIK, to ich wartość w Twojej ocenie ryzyka kredytowego staje się coraz większa. A jak sektor pożyczkowy w Polsce będzie się rozwijał w takim tempie jak obecnie, to banki będę zainteresowane tymi danymi.


Prawdziwie wartościową historię kredytową tworzysz spłacając kredyt

 

Zaciągasz kredyt na jakiś czas, który jest określony w umowie. W tym czasie bank ma obowiązek przekazywania do BIK wszelkich informacji o istotnych zmianach związanych z Twoim kredytem, w tym:

  • całkowitej spłacie kredytu,
  • korekcie jego wysokości – na skutek spłaty raty zgodnie z harmonogramem lub na skutek spłaty większej kwoty niż przewiduje harmonogram (nadpłaty kredytu),
  • zmianie poziomu wykorzystania limitu,
  • zmianie warunków spłaty kredytu np. daty całkowitej spłaty kredytu, kwoty raty,
  • zmianie kondycji zobowiązania np. liczby dni opóźnienia w spłacie, kwoty zaległości,
  • zmianie danych klienta np. nazwiska, adresu.

Te informacje bank musi przekazać do BIK w ciągu 7 dni od ich wystąpienia, a BIK ma kolejne 7 dni na ich wprowadzenie do bazy. Zatem informacje o kredytach są dość często aktualizowane w bazie BIK, a zatem dość szybko powstaje Twoja bogata historia kredytowa.

Jeśli do tego dodamy informacje z firm pożyczkowych (jeśli finansujesz się również w tym sektorze), to w bazie BIK jest naprawdę dużo aktualnych informacji o tym, jakim jesteś kredytobiorcą i pożyczkobiorcą.

Właśnie informacje o tym, jak radzisz sobie z systematyczną obsługą kredytu są – obok Twojej zdolności finansowej do obsług kredytu – najważniejszą informacją braną pod uwagę przez banki przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu Ci kredytu.


Więcej otwieranych kredytów, nie znaczy lepsza historia kredytowa

 

Niektórzy sądzą, że jak mają dużo kredytów dobrze spłacanych, to jest to najlepszy dowód na to, że mają dobrą historię kredytową, a tym samym wysoką wiarygodność kredytową.

Niestety, duża liczba czynnych kredytów, to wyższe ryzyko tego, że w razie kłopotów finansowych nie poradzisz sobie z ich spłatą. I dane to potwierdzają.

Pisałam o tym w Dobrze spłacane kredyty nie gwarantują wysokiego scoringu

Dlatego często mimo, że dobrze spłacasz wiele kredytów jednocześnie, to nie będzie działało na Twoją korzyść. Zatem zanim otworzysz nowy kredyt, postaraj się spłacić i zamknąć część aktualnie posiadanych kredytów.


Spłata i zamknięcie kredytu ma ogromny wpływ na Twoją historię kredytową

 

W końcu przychodzi czas całkowitej spłaty kredytu i jego zamknięcia. Ten fakt ma bardzo duże znaczenie dla budowania dobrej historii kredytowe, ponieważ na tym etapie możesz zadecydować o tym, czy Twoje dane o poprawnie spłaconym kredycie będą dostępne dla banków i firm pożyczkowych przy ocenie Twojego ryzyka kredytowego.

Dlaczego to jest tak ważne?

Bo banki i firmy pożyczkowe (te ostatnie dodatkowo za Twoją zgodą), a co za tym idzie i BIK, mogą – zgodnie z ustawą Prawo bankowe – przetwarzać i wykorzystywać do oceny Twojego ryzyka kredytowego informacje o dobrze spłaconych kredytach tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Co powinieneś zrobić?

Jeśli poprawnie (nawet bez dnia opóźnienia) spłacałeś i spłaciłeś kredyt, to w większości przypadków powinieneś wyrazić taką zgodę. Dane o takim kredycie pomogą Ci uzyskać wyższą ocenę wiarygodności kredytowej. A to jest ważne już nie tylko, gdy ubiegasz się o nowy kredyt czy pożyczkę, ale również wtedy, gdy bierzesz w telekomie telefon na raty.

Jeśli czasami spóźniałeś się ze spłatą kredytu i opóźnienie było nie dłużej niż 60 dni, to nie powinieneś wyrażać zgody na przetwarzanie danych o tym kredycie po jego spłacie. Jeżeli zgodę wyrazisz, to w czasie jej obowiązywania takie opóźnienie będzie wpływało na obniżenie Twojej oceny wiarygodności kredytowej.

Pisałam o tym w  Co zrobić, aby krótkie opóźnienia w spłacie na kredytach już zamkniętych nie psuły Twojej historii kredytowej?

Zauważ, że wskazałam, że to opóźnienie w spłacie nie może być dłuższe niż 60 dni. Czas trwania opóźnienia ma znaczenie. Jeżeli spóźniałeś się ze spłatą kredytu powyżej 60 dni, to Twoja zgoda na przetwarzanie danych o takim kredycie przez kredytodawców i BIK, nie ma znaczenia. Ustawa Prawo bankowe daje bankom, firmom pożyczkowym i BIK możliwość wykorzystywania tych informacji do celów oceny ryzyka kredytowego przez okres 5 lat, o ile bank poinformował Cię o zamiarze takiego przetwarzania.

Pisałam o tym w Kredyt już zamknięty, ale w jego historii jest informacja, że było długie przeterminowanie. Ta informacja nie zawsze jest problemem

Pamiętaj więc, że na etapie zamykania kredytu też masz możliwość wpływania na to, jak będzie wyglądała Twoja historia kredytowa. Oczywiście wszelkie udzielone zgody możesz odwołać w każdym momencie. W każdym momencie możesz również udzielić zgody na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie.

Myślę, że jeśli będziesz pamiętał o tych 6 zasadach budowy dobrej historii kredytowej, to samodzielnie będziesz potrafił podejmować takie decyzje, które zapewnią Ci wysoką ocenę wiarygodności kredytowej, a co za tym idzie szereg korzyści, jakie się z tym wiążą.

.

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *