Co bank otrzymuje z BIK jeśli nie zostanie naliczony Twój scoring BIK?

Brak scoringu BIK

 

W jednym z wcześniejszych tekstów pisałam o kryteriach jakie powinny być spełnione, aby został naliczony scoring BIK (3 warunki jakie musisz spełnić, aby uzyskać scoring BIK). Oznacza to, że gdy nie spełniasz tych kryteriów, Twój scoring BIK nie zostanie wyznaczony, a bank nie otrzyma Twojej oceny ryzyka.

Ale czy to oznacza, że bank nie otrzyma z BIK żadnej informacji na Twój temat?

Jak najbardziej często otrzyma pewne informacje.

Jakie to są informacje i jakie mogą mieć dla Ciebie konsekwencje opisuję poniżej.

Jeśli kiedykolwiek pobierałeś swój scoring z BIK, to być może trafiłeś na sytuację, że zamiast scoringu (czyli liczby składającej się z trzech cyfr np. 536) zobaczyłeś pewien kod np. OE.

Właśnie w ten sposób – za pomocą różnych kodów – BIK przekazuje do banków sumaryczne podsumowanie Twojej historii kredytowej w sytuacji, gdy nie spełniasz warunków uzyskania scoringu BIK.

Niektóre kody mają pozytywny wydźwięk, niektóre neutralny, a inne negatywny.

Bank otrzymując taki kod ma również informację o tym, co on oznacza. Podobnie jest z konsumentami — na raporcie pobranym z BIK otrzymujesz jeden z kodów oraz jego opis.

——————————————————————————

Uwaga!

Od 21.12.2017 roku BIK wycofuje się systematycznie z do tej pory sprzedawanych konsumentom raportów Profil Kredytowy Plus oraz BIK Pass. W zamian sprzedaje nam Raport BIK.

O szczegółach tej zmiany pisałam w BIK zmienia ofertę dla konsumentów – nowy Raport BIK.

A w Raporcie BIK udostępniana jest nowa ocena punktowa, która jest prezentowana w  sposób inny niż dotychczas. O nowej ocenie punktowej BIK dla konsumentów pisałam w 8 ważnych informacji potrzebnych do zrozumienia nowej oceny punktowej, którą BIK sprzedaje konsumentom

Wycofywane raporty będą dostępne jeszcze tylko w okresie przejściowym i tylko dla części konsumentów.

—————————————————————————–

Nie podaję tutaj konkretnych symboli tych kodów, bo dla różnych modeli scoringowych BIK kody te mają różne oznaczenia, choć często opisują podobne sytuacje (więcej na temat różnych modeli BIK przeczytasz tutaj: Scoring BIK, a właściwie scoringi BIK). Nie trudno byłoby więc o zamieszanie.

Najważniejsze jest to, abyś znał znaczenie przyczyn braku naliczenia oceny scoringowej, bo wtedy będziesz mógł ocenić czy Twoja historia kredytowa wymaga poprawy, czy być może potrzebny jest tylko czas, abyś mógł pokazać swoją rzetelność w spłacaniu kredytów i umiejętność mądrego zarządzania swoimi finansami.

Generalnie są 4 sytuacje, kiedy nie otrzymasz scoringu z BIK, a zamiast scoru otrzymasz jakiś kod albo informację, że scoringu BIK nie można Ci naliczyć.


Już jesteś „złym” klientem

 

Oznacza to, że posiadasz lub poręczasz przynajmniej jeden kredyt, który ma aktualnie (w niektórych modelach ten okres jest rozciągnięty na 3 miesiące) duże opóźnienia w spłacie lub jest on w windykacji lub egzekucji. Nie ważne jest przy tym, jak długo taki kredyt masz lub poręczasz.

W tej sytuacji BIK przekazuje do banku jeden z dwóch kodów, z których jeden wskazuje, że opóźniasz się ze spłatą swoich kredytów, a drugi, że z opóźnieniem spłacany jest kredyt, który poręczasz.

Te dwie sytuacje oznaczone są różnymi kodami, bowiem inne znaczenie ma dla banku fakt, że nie spłacasz swoich kredytów, a inne, że nie spłacane są kredyty poręczane przez Ciebie.

Zazwyczaj ten drugi przypadek jest przez banki traktowany łagodniej (a firmy pożyczkowe może w ogóle go pomijają), bowiem nie zawsze poręczyciel ma szansę zareagować na czas na problemy ze spłatą kredytu poręczanego, bo często nawet nie wie, że właściciel tego kredytu nie płaci rat w terminie uzgodnionym z bankiem.

Zatem oba te kody wskazują, że powinieneś uporządkować sprawy związane z kredytami.

Jeśli poręczasz kredyt niespłacany, to porozmawiaj z jego właścicielem co zamierza z tym zrobić, powiedz o konsekwencjach dla Ciebie tej sytuacji i zachęć go do zapoznania się z poradami jak wyjść z długów.

Oczywiście jeśli to Ty zalegasz ze spłatą, to również powinieneś najpierw uporządkować kwestię zaległych długów, a później uporządkować swoją historię kredytową.


Dawno nie byłeś kredytobiorcą

 

Jeśli masz tylko kredyty zamknięte dość dawno (najczęściej oznacza to ponad 6 miesięcy), to scoringu nie otrzymasz, bez względu na to ile tych kredytów miałeś i jak długą masz historię kredytową.

Wynika to z tego, że mało skuteczne jest przewidywanie jak poradzisz sobie ze spłatą nowego kredytu jedynie na podstawie informacji o Twoich doświadczeniach kredytowych sprzed np. 1 roku.

W tej post017sytuacji BIK do banku nie wyśle prognozy Twojego ryzyka kredytowego, bo scoringu nie naliczy, ale przekaże informację o tym, jaka była Twoja historia kredytowa.

Ponieważ historia ta może być dobra (poprawnie dość dawno spłacone kredyty) albo zła (nie spłaciłeś kredytu zgodnie z umową z bankiem i bank musiał tą kwotę windykować i odzyskał ją w drodze egzekucji albo ją umorzył), to BIK odpowiednio te sytuacje oznaczy, nadając im różne kody.

Jeśli otrzymasz kod wskazujący na to, że w przeszłości nie poradziłeś sobie ze spłatą kredytu, to powinieneś ocenić na ile tą historię możesz uporządkować.

Na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji opisałam tutaj:

Kredyt już zamknięty, ale w jego historii jest informacja, że było długie przeterminowanie. Ta informacja nie zawsze jest problemem

Co zrobić, aby krótkie opóźnienia w spłacie na kredytach już zamkniętych nie psuły Twojej historii kredytowej?

Jeśli kod będzie wskazywał, że ta historia jest dobra, to zazwyczaj nie musisz nic z nią robić. Pracuje ona na Twoją korzyść, nawet jeśli nie jest ona zbyt aktualna.


Zbyt krótko jesteś kredytobiorcą

 

Ta sytuacja oznacza, że posiadasz tylko bardzo świeżą historię kredytową tzn. otworzyłeś kredyt w ostatnim czasie (zazwyczaj jest to 6 miesięcy).

Tak krótkie doświadczenie w spłacaniu kredytów to za mało, aby przewidywać czy poradzisz sobie z obsługą kolejnego kredytu. Dlatego BIK scoringu Ci nie naliczy, ale poinformuje bank, że masz krótkie, ale dobre doświadczenie w spłacaniu kredytów.

Posiadanie kredytu przez krótki okres i spłacanie go terminowo działa na Twoją korzyść. Zatem nic z historią kredytową nie powinieneś robić, tylko nadal kredyt spłacać regularnie i czekać aż będzie możliwe naliczenie Ci scoringu, który zapewne potwierdzi Twoją wysoką wiarygodność kredytową.


Nigdy nie byłeś kredytobiorcą albo nie chcesz pokazać swojej historii kredytowej

 

Te sytuacje obsługiwane są zazwyczaj przez jeden kod, który wskazuje, że w bazie BIK nie ma danych możliwych do wykorzystania do oceny Twojego ryzyka kredytowego.

Warto tutaj wspomnieć, że to, jakie dane mogą być wykorzystane do tego celu przez BIK, banki i firmy pożyczkowe oraz jakie warunki muszą być przy tym spełnione, reguluje Prawo bankowe. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tekście: Jakie dane o Polakach gromadzi BIK, na jakich zasadach i komu je udostępnia?

Ogólnie sytuacja ta obejmuje trzy przypadki:

  1. Rzeczywiście nigdy nie miałeś kredytów i w związku z tym nie masz historii kredytowej;
  2. Miałeś kiedyś kredyty i je dobrze spłaciłeś, a po ich zamknięciu nie wyraziłeś zgody na wykorzystanie informacji o tych kredytach do oceny ryzyka kredytowego;
  3. Miałeś kiedyś kredyty i spłaciłeś je z dużymi problemami albo nie spłaciłeś w całości, a bank nie poinformował Cię o zamiarze przetwarzania informacji o tych kredytach w celu oceny ryzyka kredytowego albo poinformował Cię o tym, ale nie przekazał takiej informacji do BIK albo poinformował Cię o tym, a Ty spłaciłeś w ciągu 30 dni od poinformowania wskazaną zaległość.

Przypadek pierwszy jest dla Ciebie neutralny. Bank poradzi sobie z oceną Twojego ryzyka kredytowego wykorzystując inne informacje niż historia kredytowa np. dane opisujące Twój wiek, wykształcenie, stan cywilny, zawód itp.

W drugim przypadku warto, abyś wyraził zgodę na wykorzystanie przez BIK i banki informacji o dobrze spłaconych kredytach ponieważ to świadczy pozytywnie o Tobie i będzie miało dobry wpływ na ocenę Twojego ryzyka kredytowego, zwłaszcza jeśli są to kredyty zamknięte niedawno.

W trzecim przypadku nic nie rób z tymi danymi i pamiętaj, aby w przyszłości nie dopuszczać do wystąpienia opóźnień w płaceniu rat kredytowych, bo los może nie być tak łaskawy i bank dopełni obowiązku informacyjnego wobec Ciebie, a wtedy BIK i banki będą mogły wykorzystywać te informacje do oceny ryzyka kredytowego przez 5 lat od zamknięcia kredytu. A to oznacza, że przez długi okres będziesz miał bardzo ograniczony dostęp do kredytów i pożyczek.

Najważniejsze co powinieneś z tego zapamiętać to, że nie zawsze dostaniesz scoring BIK, ale BIK zawsze jakąś informację na Twój temat udostępni do banku. I ta informacja nie zawsze musi być dla Ciebie korzystna.

Dlatego jeśli nie masz scoringu BIK, to warto dowiedzieć się jaki kod otrzymałeś i co on konkretnie oznacza.

Wtedy będziesz mógł go zinterpretować i ocenić czy Twoja historia kredytowa wymaga zmiany, czy w ogóle nie masz doświadczeń z kredytami, czy też ten pozorny brak doświadczeń jest wynikiem braku zgody na przetwarzanie danych o kredycie zamkniętym. A może po prostu jesteś dobrym kredytobiorcą z krótkim stażem kredytowym, a wtedy upływający czas pozwoli na pokazanie siebie jako osoby wiarygodnej.

Pamiętaj, że informacja o braku historii kredytowej, którą możesz się okazać, też jest ważną informacją dla banku.

I na koniec trochę zamieszania. Jak pisałam wcześniej, BIK udostępnia bankom scoringi z kilku modeli scoringowych, które różnią się od siebie szczegółami, w tym kodami udostępnianymi w sytuacji braku możliwości naliczenia scoringu.

Ale zasada funkcjonowania tych kodów jest podobna i ich opis pozwala zorientować się co jest przyczyną braku scoringu. Niestety, widzę tu jednak pewien problem. Jeśli nie jest to scoring sprzedawany konsumentom, to trudno Ci będzie dowiedzieć się jaki ewentualnie kod uzyskałeś, bo większość banków nie udzieli Ci takiej informacji. Dobrze byłoby, aby banki miały obowiązek udzielenia takiej informacji konsumentowi.

.

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *