Biuro informacji gospodarczej – 7 rzeczy, które musisz znać, aby kontrolować swoją wiarygodność płatniczą

Do baz biur informacji gospodarczej mogą trafić dane o niepłaconych kredytach, pożyczkach, ale i zaległych fakturach z firm telekomunikacyjnych, od dostawców gazu, energii itp.

Biura informacji gospodarczej (w skrócie BIG) – instytucje mało znane, ale mające coraz większe znaczenie dla nas. A dzieje się tak dlatego, że tych biur jest kilka, posiadają coraz więcej danych na temat naszych płatności, a nawet dla pewnych instytucji pojawił się obowiązek przekazywania do biur informacji gospodarczej danych o niezapłaconych przez konsumentów należnościach. I co najważniejsze, coraz więcej firm wykorzystuje te dane do oceny naszej wiarygodności płatniczej. A od tej wiarygodności uzależnione są decyzje o udzieleniu kredytu, pożyczki, sprzedaży usług telefonicznych w dobrej cenie itp.

Zatem już nie tylko informacje o Twojej historii kredytowej są istotne, bo często decydują o dostępności dla Ciebie różnych produktów i usług, bez których coraz trudniej się obyć we współczesnym świecie, ale również informacje o Twojej solidności płatniczej z innych sektorów zaczynają pełnić podobną rolę. Płacisz raty kredytu solidnie, ale już z opłatami czynszowymi zalegasz. Niestety, rzetelność kredytowa może być niewystarczająca dla banku, jeśli z danych biura informacji gospodarczej bank dowie się, że w innym obszarach swojego życia już tak solidny nie jesteś.

Poniżej opisałam 7 rzeczy dotyczących biur informacji gospodarczej, które trzeba znać, aby rzeczywiście być świadomym swojej wiarygodności płatniczej i dobrze nią zarządzać.

Biura informacji gospodarczej działają w oparciu o ustawę

Biura informacji gospodarczej mają swoją ustawę – Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych), która określa co te biura mogą robić, jakie dane gromadzić i na jakich zasadach, komu te dane udostępniać i na jakich zasadach. Jest to dość wygodne, bo – w przypadku wątpliwości do jakiegoś działania biura informacji gospodarczej – w jednym miejscu znajdziesz prawie wszystkie potrzebne informacje, aby wyjaśnić swoje zastrzeżenia.

Jeśli coś nie zostało uregulowane w tej ustawie, to trzeba sięgnąć do Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Ustawy o ochronie danych osobowych), która chroni interesy konsumentów, których dane są przetwarzane również właśnie przez biura informacji gospodarczej.

BIG-i gromadzą dane o zaległych płatnościach, ale także o dobrze spłaconych należnościach

Do biur informacji gospodarczej przekazywane są dane o :

 • niezapłaconych płatnościach – są to płatności, które powinieneś zapłacić od co najmniej 60 dni i kwota tej płatności wynosi co najmniej 200 zł,
 • dobrze spłaconych zobowiązaniach – są to płatności, które zapłaciłeś w terminie albo z opóźnieniem nie większym niż 60 dni.

Dane mogą dotyczyć:

 • przedsiębiorców,
 • konsumentów.

Ponieważ celem ScoringExpert jest edukacja finansowa konsumentów, to ograniczę się tylko do rzeczy odnoszących się do konsumentów.

Przytoczona powyżej ustawa ściśle reguluje jakie szczegółowe dane o Tobie oraz Twoich zapłaconych i niezapłaconych zobowiązaniach mogą być przekazane do BIG. I tak, kluczowe dane jakie mogą być przekazane do BIG obejmują:

Należy podkreślić, że przekazanie do BIG danych o tym, że zapłaciłeś należności na czas, może być na Twój wniosek albo na wniosek firmy, ale za Twoją zgodą. Czyli możesz poprosić np. firmę telekomunikacyjną, aby przekazała do BIG dane o tym, że płacisz terminowo faktury albo też firma telekomunikacyjna może Ci to zaproponować i Ty możesz wyrazić na to zgodę.

Inaczej jest, gdy nie wywiązałeś się z płatności. Wtedy firma nie potrzebuje Twojej zgody na przekazanie takich danych do BIG, o ile wypełni warunki wskazane w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (m.in. zostaniesz o tym zamiarze powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem).

Nie każdy może umieścić Twoje dane w BIG

Do BIG-u Twoje dane może przekazać tylko firma, która zawarła umowę z danym biurem informacji gospodarczej. Generalnie przekazywanie danych do BIG jest dowolne, poza poniższymi wyjątkami:

 • Gminy przekazują obowiązkowo do wszystkich BIG-ów informacje o niepłaconych alimentach;
 • Sądy przekazują obowiązkowo do wszystkich BIG-ów informacje o niezapłaconych grzywnach, kosztach sadowych itp.

W praktyce z BIG-ami współpracują m.in.:

 • Banki;
 • Firmy pożyczkowe;
 • Firmy telekomunikacyjne;
 • Ubezpieczyciele;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe;
 • Dostawcy energii;
 • Dostawcy gazu;
 • Telewizje kablowe;
 • Firmy windykacyjne;
 • Firmy leasingowe.

Podkreślam, że banki i firmy pożyczkowe współpracują z BIK, ale mogą też przekazywać do BIG-ów dane o niezapłaconych ratach, o ile te zaległości wynoszą co najmniej 200 zł i trwają co najmniej 60 dni albo o poprawnie spłaconych ratach kredytów czy pożyczek.

Wszystkie banki przekazują dane do BIK, ale nie wszystkie współpracują z wszystkimi biurami informacji gospodarczej.

W przypadku firm pożyczkowych część z nich współpracuje tylko z BIK, część z BIK i BIG-ami, a część tylko z jednym bądź kilkoma BIG-ami. Aby się zorientować, która firma z którym BIG-iem współpracuje, warto zwrócić uwagę na zgody jakie się podpisuje na etapie składania wniosku o kredyt lub pożyczkę lub przy podpisywaniu umowy.

Kilka przydatnych informacji o Biurze Informacji Kredytowej opisałam w 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej

Nie każdy może pobrać Twoje dane z BIG

Tak, jak nie każdy może przekazać Twoje dane do BIG, tak i nie każdy może pobrać te dane z BIG. Uprawieni do pobierania z BIG danych są:

 • Firmy, które zawarły z BIG-iem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych;
 • Inne BIG-i;
 • BIK;
 • I cała lista urzędów uprzywilejowanych jak np. Generalny Inspektor Kontroli Finansowej, Komendant Główny Policji, Prokurator Generalny, Przewodniczący KNF, komornicy.

Zatem każdy bank, firma pożyczkowa, telekomunikacyjna, ubezpieczyciel w każdej chwili mogą pobrać Twoje dane z biura informacji gospodarczej, o ile mają z takim biurem podpisaną stosowną umowę.

Obecnie funkcjonuje aż 5 biur informacji gospodarczej

W Polsce funkcjonuje obecnie 5 biur informacji gospodarczej:

 1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA (firma w całości zależna od BIK) http://www.infomonitor.pl/
 2. Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej SA (ERIF) https://erif.pl/
 3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (KRD) http://krd.pl/
 4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) https://www.kbig.pl/
 5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA http://www.kidt.pl/

I ważna rzecz – w każdym z tych BIG-ów mogą być zarówno te same informacje o Tobie, jak i różne informacje. Wynika to z tego, że firmy przekazujące dane do BIG-ów nie muszą współpracować z wszystkimi BIG-ami – mogą sobie wybrać jedno biuro, dwa, trzy, cztery albo wszystkie. To jest ważna rzecz dla Ciebie jeśli chciałbyś sprawdzić czy i jakie dane o Twoich płatnościach są zgromadzone w bazach tych firm. Niestety, wtedy musisz odpytać wszystkie BIG-i.

Masz prawo bezpłatnego dostępu do informacji o swoich danych w BIG

Tak, jak w przypadku wszystkich Twoich danych gromadzonych przez jakiekolwiek firmy, tak samo w przypadku BIG-ów masz prawo raz na 6 miesięcy uzyskać bezpłatną informację o:

 • dacie udostępnienia przez BIG Twoich danych gospodarczych (o spłaconych lub niezapłaconych należnościach),
 • odbiorcy tych danych tj. komu BIG je udostępnił,
 • zakresie udostępnionych danych.

Należy pamiętać, że zweryfikować można tylko udostępnienia danych, które miały miejsce w ostatnich 12 miesiącach. Wynika to z tego, że – zgodnie z ustawą – BIG może przechowywać informacje o tym, komu udostępnił dane, tylko przez okres 12 miesięcy.

Jeżeli potrzebujesz takiej informacji częściej niż raz na 6 miesięcy, to będziesz musiał za to zapłacić. Na pewno nie będzie to więcej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli na dzisiaj będzie to nieco ponad 9 zł.

Aby móc zarządzać swoją wiarygodnością płatniczą, w tym kredytową, powinieneś mieć świadomość w jakich bazach znajdują się Twoje dane, które są wykorzystywane do oceny tej wiarygodności.

Teraz wiesz, że dane są w bazie BIK oraz mogą być w bazach biur informacji gospodarczej, których jest obecnie 5. Wiesz też, że dostępne dla banków czy firm pożyczkowych są nie tylko dane o spłacanych przez Ciebie kredytach i pożyczkach, ale również dane o Twoich płatnościach z innych sektorów. A to oznacza, że powinieneś się troszczyć już nie tylko o dobrą historię kredytową, ale dbać również o wywiązywanie się z płatności w innych obszarach swojego życia.

I w każdym przypadku, powinieneś okresowo sprawdzać, czy Twoje dane przekazywane do bazy BIK czy biur informacji gospodarczej są prawidłowe i aktualne. To zdecydowanie zmniejszy Twój stres w momencie ubiegania się o nowy kredyt czy pożyczkę, bo nawet jeśli jakieś negatywne wpisy się pojawią w tych bazach, to będziesz miał szansę wcześniej na nie zareagować.

Przydatny link: 5 istotnych różnic pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a biurem informacji gospodarczej

Uwaga! Powstało nowe biuro informacji gospodarczej BISNODE mBIG, o czym napisałam w artykule BISNODE mBIG – nowe biuro informacji gospodarczej.

.

Czy dowiedziałeś się czegoś nowego i ważnego? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie”.

Jeśli chcesz być informowany o nowych treściach ważnych dla budowania wysokiej wiarygodności kredytowej zapisz się na Newsletter. Otrzymasz od nas opublikowane nowości oraz użyteczne porady.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *