Bankowy Rejestr – mało znany, ale ważny rejestr kredytowy

Bankowy Rejestr ZBP

Jak myślimy o bazie danych, w której znajdują się dane o naszych kredytach i pożyczkach, to praktycznie zawsze myślimy o Biurze Informacji Kredytowej.

Okazuje się jednak, że BIK to nie jest jedyny rejestr kredytowy w Polsce (czyli instytucja powstała w oparciu o art. 105 ust. 4 Prawa bankowego). Zatem nie jest to jedyne miejsce, gdzie banki mogą przekazać informacje o Twoich kredytach.

I nie mam tu na myśli biur informacji gospodarczej. Bo jak pisałam wcześniej (5 istotnych różnic pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a biurem informacji gospodarczej, Biuro informacji gospodarczej – 7 rzeczy, które musisz znać, aby kontrolować swoją wiarygodność płatniczą), BIG-i nie są rejestrami kredytowymi i ich działanie opiera się na nieco innych zasadach niż działanie BIK-u.

Chociaż nie należy zapominać, że w biurach informacji gospodarczej też mogą znaleźć się dane o naszych kredytach. Jakie to są dane, kiedy i na jakich zasadach mogą być przekazane przez bank do BIG-ów, opisałam w tekstach przywołanych powyżej.

Czym zatem jest Bankowy Rejestr i dlaczego powinieneś być świadomy jego istnienia?


Bankowy Rejestr powstał w oparciu o artykuł 105 ust. 4 Prawa bankowego

 

Oznacza to, że jego działanie reguluje ten sam przepis prawa, który jest podstawą funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej. Wobec tego baza Bankowy Rejestr ma te same prawa, te same ograniczenia i obowiązki co Biuro Informacji Kredytowej.

O zasadach działania BIK pisałam w tekście 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej.

Bankowy Rejestr został utworzony przez Związek Banków Polskich (ZBP), który jest bankową izbą gospodarczą. Jest zatem – podobnie jak BIK – rejestrem prywatnym.

Bankowy Rejestr działa od 1992 roku.

Administratorem bazy Bankowy Rejestr jest Związek Banków Polskich.


Do Bankowego Rejestru dane przekazują tylko banki i SKOK-i

 

Pamiętajmy, że do Bankowego Rejestru dane przekazują tylko banki, SKOK-i i firmy powiązane z bankami np. firmy leasingowe. Czyli nie ma tam informacji o pożyczkach z sektora pozabankowego.

Banki i SKOK-i nie muszą przekazywać danych do bazy Bankowy Rejestr. Każdorazowo jest to ich indywidualna decyzja.


Bankowy Rejestr gromadzi dane o niespłacanych kredytach

 

Do Bankowego Rejestru banki przekazują informacje o kredytach konsumentów i przedsiębiorców.

Przekazywane dane o zobowiązaniach konsumentów obejmują kredyty:

  • których łączna kwota zaległości przekracza 200 zł i
  • zaległość jest wymagalna od co najmniej 60 dni.

Zatem w Rejestrze Bankowym znajdują się dane o kredytach, z którymi były duże problemy ze spłatą. Są to zarówno kredyty czynne, jak i zamknięte.

Zgodnie z Prawem bankowym przekazanie danych o kredycie czynnym z zaległościami (opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni) nie wymaga Twojej zgody.

Inaczej wygląda sprawa z kredytami, które miały zaległe płatności trwające powyżej 60 dni, a które są już zamknięte (czyli mogą to być kredyty spłacone przez kredytobiorcę, odzyskane lub umorzone przez bank).

Tutaj Twoja zgoda na przetwarzanie danych o tym kredycie po jego zamknięciu nie jest wymagana, o ile bank poinformuje Cię skutecznie o zamiarze przetwarzania tych danych dla celów oceny ryzyka kredytowego. Jeśli bank poinformował Cię o tym i od tego momentu upłynęło 30 dni, bank i Bankowy Rejestr mogą dane o takim kredycie przetwarzać przez 5 lat od jego zamknięcia.

Aktualnie w Bankowym Rejestrze znajdują się dane dotyczące 2.202.000 klientów banków. Niestety ZBP nie podaje jaka ich część dotyczy osób prywatnych, a jaka firm.

Dane, które znajdują się w Bankowym Rejestrze, znajdują się również w bazie BIK.


Zasady przetwarzania danych w Bankowym Rejestrze

 

W bazie Bankowy Rejestr obowiązuje zasada, że wszelkie czynności związane z wpisywaniem, aktualizowaniem, poprawianiem oraz usuwaniem danych może wykonać tylko bank/SKOKtóry te dane do Rejestru zgłosił.

Dane z Bankowego Rejestru zostają usunięte m.in.:

  1. W przypadku śmierci kredytobiorcy konsumenta;
  2. Po upływie 5 lat od zamknięcia kredytu;
  3. Gdy zaległość została spłacona i zgłaszający bank podjął decyzję o usunięciu danych z Bankowego Rejestru.

Dane w Bankowym Rejestrze są aktualizowane codziennie.


Dane z Bankowego Rejestru są wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego

 

Ponieważ Bankowy Rejestr działa w oparciu o te same przepisy prawa co BIK, to dane znajdujące się w tym Rejestrze mogą być wykorzystane do tych samych celów, co dane znajdujące się w bazie BIK tj. do oceny i analizy ryzyka kredytowego kredytobiorców.

I na swojej stronie internetowej Związek Banków Polskich deklaruje, że do tego właśnie te dane są wykorzystywane.

W szczególności ZPB podaje, że Bankowy Rejestr „jest niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym Klientem Banku, z sukcesem jest stosowany od lat. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny Klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w Banku.


Masz prawo dowiedzieć się, jakie dane o Twoich kredytach znajdują się w Bankowym Rejestrze

 

Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo do uzyskania od administratora danych kopii swoich danych, jakie zostały zgromadzone w bazie administratora.

W przypadku zbioru Bankowy Rejestr tym administratorem jest Związek Banków Polskich. Zatem po kopię swoich danych trzeba zwrócić się do ZBP.

Kopia danych udostępniana jest na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą. ZBP przygotował formularz takiego wniosku, który trzeba wypełnić. Jest on dostępny na stronie Związku Banków Polskich

Zgodnie z RODO pierwszą kopię danych powinieneś otrzymać za darmo, a za kolejne administrator może pobrać opłatę.

Z Bankowego Rejestru bezpłatną kopię swoich danych możesz otrzymać raz na 6 miesięcy.

Jeśli chcesz pobrać ją częściej, to trzeba za to zapłacić:

  •  10 zł gdy odbierzesz ją osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Warszawie albo zostanie Ci wysłana drogą elektroniczną z e-podpisem,
  • 18 zł jeśli ma być wysłana listem poleconym.

Adres i godziny pracy Biura Obsługi Klienta znajdziesz na stronie Biuro Obsługi Klienta ZBP.

Jeśli stwierdzisz, że Twoje dane w bazie Bankowy Rejestr nie są poprawne, to musisz zwrócić się do banku/SKOK, który te dane przekazał z prośbą o ich poprawę albo usunięcie.

.
Porównanie Bankowego Rejestru i BIK

 

Dane zgromadzone w Bankowym Rejestrze znajdują się również w bazie BIK, ale nie wszystkie dane będące w BIK są w Bankowym Rejestrze. Podobieństwa i różnice obu tych baz zestawiłam poniżej.

Jakie wnioski dla Ciebie?

 

Pamiętaj, jeśli sprawdzasz i porządkujesz swoją historię kredytową, to nie zapomnij o Bankowym Rejestrze.

Jest to ważne, jeśli miałeś opóźnienia w spłacie na kwotę co najmniej 200 zł i spóźniałeś się z tą spłatą dłużej niż 60 dni. Bank z dużym prawdopodobieństwem – oprócz tego, że przekazał te informacje do BIK – przekazał je również do bazy Bankowy Rejestr. A ponieważ dane z tej bazy są niekiedy wykorzystywane także przez banki, to mogą skutecznie zablokować Ci dostęp do kredytu.

Jeśli Twoje dane już się tam znalazły, to spłać opóźnione zadłużenie i zwróć się do banku/SKOK z prośbą o usunięcie informacji z bazy Bankowy Rejestr. Bank ma taką możliwość, jest to tylko indywidualna decyzja banku/SKOK.

No i pojawia się pytanie: po co jest baza Bankowy Rejestr skoro wszystkie dane, które się w niej znajdują, są również w bazie BIK? I skoro obie bazy działają w oparciu o ten sam przepis prawa, to jaka jest wartość dodana dla banków z danych zawartych w Bankowym Rejestrze?

Nie staram się odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje się, że ta sytuacja jest niepotrzebnym utrudnieniem dla konsumenta.

A to, że jest to utrudnienie, przekonał się jeden z Czytelników. Usunął on dane o zamkniętym kredycie z Bankowego Rejestru. Niestety nie udało mu się usunąć danych o tym kredycie z bazy BIK. Czy taka sytuacja jest możliwa opisałam w Bank usunął dane o kredycie zamkniętym z Bankowego Rejestru, a z BIK nie chciał. Czy może tak zrobić?

.

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *