Bankowy Rejestr – mało znany, ale ważny rejestr kredytowy

Dane o niespłacanych kredytach trafiają nie tylko do bazy BIK, ale również do bazy Bankowego Rejestru.

Jak myślimy o bazie danych, w której znajdują się dane o naszych kredytach i pożyczkach, to praktycznie zawsze myślimy o Biurze Informacji Kredytowej.

Okazuje się jednak, że BIK to nie jest jedyny rejestr kredytowy w Polsce (czyli instytucja powstała w oparciu o art. 105 ust. 4 Prawa bankowego), czyli nie jest to jedyne miejsce, gdzie banki mogą przekazać informacje o Twoich kredytach.

I nie mam tu na myśli biur informacji gospodarczej, bo jak pisałam wcześniej (5 istotnych różnic pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a biurem informacji gospodarczej, Biuro informacji gospodarczej – 7 rzeczy, które musisz znać, aby kontrolować swoją wiarygodność płatniczą) BIG-i nie są rejestrami kredytowymi i ich działanie opiera się na nieco innych zasadach niż działanie BIK-u. Chociaż nie należy zapominać, że w biurach informacji gospodarczej też mogą znaleźć się dane o Twoich kredytach. Jakie to są dane, kiedy i na jakich zasadach mogą być przekazane przez bank do BIG-ów opisałam w tekstach wskazanych powyżej.

Czym zatem jest Bankowy Rejestr i dlaczego powinieneś być świadomy jego istnienia?


Bankowy Rejestr powstał w oparciu o artykuł 105 ust. 4 Prawa bankowego

 

Oznacza to, że jego działanie reguluje ten sam przepis prawa, który jest podstawą funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej. Czyli baza Bankowy Rejestr ma te same prawa, te same ograniczenia i obowiązki co Biuro Informacji Kredytowej.

O zasadach działania BIK pisałam w tekście 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej.

Bankowy Rejestr został utworzony przez Związek Banków Polskich (ZBP), który jest bankową izbą gospodarczą. Jest zatem – podobnie jak BIK – rejestrem prywatnym. Bankowy Rejestr działa od 1992 roku.

Administratorem bazy Bankowy Rejestr jest Związek Banków Polskich.


Do Bankowego Rejestru dane przekazują tylko banki i SKOK-i

 

Ważna rzecz, że do Bankowego Rejestru dane przekazują tylko banki i firmy powiązane z bankami np. firmy leasingowe oraz SKOK-i. Czyli nie ma tam informacji o pożyczkach z sektora pozabankowego.

Banki i SKOK-i nie muszą przekazywać danych do bazy Bankowy Rejestr. Każdorazowo jest to ich indywidualna decyzja.


Bankowy Rejestr gromadzi dane o niespłacanych kredytach

 

Do Bankowego Rejestru banki przekazują informacje o kredytach konsumentów i przedsiębiorców. Przekazywane dane o zobowiązaniach konsumentów obejmują kredyty:

 • których łączna kwota zaległości przekracza 200 zł i
 • zaległość jest wymagalna od co najmniej 60 dni.

Zatem w Rejestrze znajdują się dane o kredytach, z którymi były duże problemy ze spłatą. Są to zarówno kredyty czynne, jak i zamknięte.

Zgodnie z Prawem bankowym przekazanie danych o kredycie czynnym z zaległościami (opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni) nie wymaga Twojej zgody.

Inaczej wygląda sprawa z kredytami, które miały zaległe płatności trwające powyżej 60 dni, a które są już zamknięte (czyli mogą to być kredyty spłacone przez kredytobiorcę, odzyskane lub umorzone przez bank). Tutaj Twoja zgoda na przetwarzanie danych o tym kredycie po jego zamknięciu nie jest wymagana, o ile bank poinformuje Cię skutecznie o zamiarze przetwarzania tych danych dla celów oceny ryzyka kredytowego. Jeśli bank poinformował Cię o tym i od tego momentu upłynęło 30 dni, bank i Bankowy Rejestr mogą dane o takim kredycie przetwarzać przez 5 lat od jego zamknięcia.

Aktualnie w Bankowym Rejestrze znajdują się dane dotyczące 2.202.000 klientów banków. Niestety ZBP nie podaje jaka ich część dotyczy osób prywatnych, a jaka firm.

Oczywiście takie same dane znajdują się również w bazie BIK.


Zasady przetwarzania danych w Bankowym Rejestrze

 

W bazie Bankowy Rejestr obowiązuje zasada, że wszelkie czynności związane z wpisywaniem, aktualizowaniem, poprawianiem oraz usuwaniem danych może wykonać tylko bank, który te dane do Rejestru zgłosił.

Dane z Bankowego Rejestru zostają usunięte m.in.:

 1. W przypadku śmierci kredytobiorcy konsumenta;
 2. Po upływie 5 lat od zamknięcia kredytu;
 3. Gdy zaległość została spłacona i zgłaszający bank podjął decyzję o usunięciu danych z Bankowego Rejestru.

Dane w Bankowym Rejestrze są aktualizowane codziennie.


Dane z Bankowego Rejestru są wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego

 

Ponieważ Bankowy Rejestr działa w oparciu o te same przepisy prawa co BIK, to dane znajdujące się w tym Rejestrze mogą być wykorzystane do tych samych celów, co dane znajdujące się w bazie BIK tj. do oceny i analizy ryzyka kredytowego kredytobiorców.

I na swojej stronie internetowej Związek Banków Polskich deklaruje, że do tego właśnie te dane są wykorzystywane.

W szczególności ZPB podaje, że Bankowy Rejestr „jest niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym Klientem Banku, z sukcesem jest stosowany od lat. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny Klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w Banku.


Masz prawo dowiedzieć się jakie dane o Twoich kredytach znajdują się w Bankowym Rejestrze

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (art. 32) masz prawo do uzyskania od administratora danych, czyli Związku Banków Polskich, informacji o:

 1. Nazwie i siedzibie administratora danych;
 2. Celu w jakim Twoje dane są przetwarzane np. ocena ryzyka kredytowego, cele statystyczne itp.;
 3. Zakresie danych, które są przetwarzane i wykaz tych danych;
 4. Sposobie przetwarzani tych danych;
 5. Okresu od kiedy dane są przetwarzane;
 6. Instytucji, która przekazała dane do bazy;
 7. Udostępnianiach Twoich danych – komu i kiedy ZBP te dane przekazał.

Jeśli uznasz, że Twoje dane w bazie Bankowy Rejestr nie są poprawne, to musisz zwrócić się do banku, który te dane przekazał, z prośbą o ich poprawę albo usunięcie.

Informację o tym, kto Twoje dane przekazał do Bankowego Rejestru znajdziesz w raporcie, który możesz pobrać w Biurze Obsługi Klienta ZBP.

Adres i godziny Pracy Biura znajdziesz na stronie Biuro Obsługi Klienta ZBP. Na tej stronie znajdziesz również regulamin udostępniania informacji.

Informacje o danych przetwarzanych w systemie Bankowy Rejestr są udostępniane na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą.

Będziesz musiał wypełnić specjalny wniosek, który można pobrać ze strony, którą podałam powyżej.

Raport będziesz mógł odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta albo zostanie Ci przesłany listem poleconym. Obie opcje są darmowe jeśli pobierasz raport w trybie art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych tzn. korzystasz z prawa do bezpłatnej informacji o swoich danych gromadzonych i przetwarzanych w danej bazie.

Bezpłatnie raport o swoich danych w Bankowym Rejestrze możesz pobrać raz na 6 miesięcy.

Jeśli chcesz pobrać go częściej, to trzeba będzie za to zapłacić – 10 zł, gdy odbierzesz go osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Warszawie i 18 zł jeśli ma być on wysłany listem poleconym.

.
Porównanie Bankowego Rejestru i BIK

 

Dane zgromadzone w Bankowym Rejestrze znajdują się również w bazie BIK, ale nie wszystkie dane będące w BIK są w Bankowym Rejestrze. Podobieństwa i różnice obu tych baz zestawiłam poniżej.

Jakie wnioski dla Ciebie?

 

Pamiętaj, jeśli sprawdzasz i porządkujesz swoją historię kredytową, to nie zapomnij o Bankowym Rejestrze.

Jest to ważne jeśli miałeś opóźnienia w spłacie na kwotę co najmniej 200 zł i spóźniałeś się z tą spłatą dłużej niż 60 dni. Bank z dużym prawdopodobieństwem – oprócz tego, że przekazał te informacje do BIK – przekazał je również do bazy Bankowy Rejestr. A ponieważ dane z tej bazy są czasami wykorzystywane także przez banki, to mogą skutecznie zablokować dostęp Ci do kredytu.

Jeśli Twoje dane już się tam znalazły, to spłać opóźnione zadłużenie i zwróć się do banku z prośbą o usunięcie informacji z bazy Bankowy Rejestr. Bank ma taką możliwość, jest to tylko decyzja indywidualna banku.

No i pojawia się pytanie: po co jest baza Bankowy Rejestr skoro wszystkie dane, które się w niej znajdują są również w bazie BIK? I skoro obie bazy działają w oparciu o ten sam przepis prawa, to jaka jest wartość dodana dla banków z danych zawartych w Bankowym Rejestrze? Nie staram się odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje się, że ta sytuacja jest niepotrzebnym utrudnieniem dla konsumenta.

.

Czy te informacje są dla Ciebie pomocne? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie”.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych, aby więcej osób mogło dowiedzieć się o istnieniu Bankowego Rejestru.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *