Bankowy Rejestr – mało znany, ale ważny rejestr kredytowy

Dane o niespłacanych kredytach trafiają nie tylko do bazy BIK, ale również do bazy Bankowego Rejestru.

Jak myślimy o bazie danych, w której znajdują się dane o naszych kredytach i pożyczkach, to praktycznie zawsze myślimy o Biurze Informacji Kredytowej. Okazuje się jednak, że BIK to nie jest jedyny rejestr kredytowy w Polsce (czyli instytucja powstała w oparciu o art. 105 ust. 4 Prawa bankowego), czyli nie jest to jedyne miejsce, gdzie banki mogą przekazać informacje o Twoich kredytach. I nie mam tu na myśli biur informacji gospodarczej, bo jak pisałam wcześniej (5 istotnych różnic pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a biurem informacji gospodarczej, Biuro informacji gospodarczej – 7 rzeczy, które musisz znać, aby kontrolować swoją wiarygodność płatniczą) BIG-i nie są rejestrami kredytowymi i ich działanie opiera się na nieco innych zasadach niż działanie BIK-u. Chociaż nie należy zapominać, że w biurach informacji gospodarczej też mogą znaleźć się dane o Twoich kredytach. Jakie to są dane, kiedy i na jakich zasadach mogą być przekazane przez bank do BIG-ów opisałam w tekstach wskazanych powyżej.

Czym zatem jest Bankowy Rejestr i dlaczego powinieneś być świadomy jego istnienia?

Bankowy Rejestr powstał w oparciu o artykuł 105 ust. 4 Prawa bankowego

Oznacza to, że jego działanie reguluje ten sam przepis prawa, który jest podstawą funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej. Czyli baza Bankowy Rejestr ma te same prawa, te same ograniczenia i obowiązki co Biuro Informacji Kredytowej. O zasadach działania BIK pisałam w tekście 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej.

Bankowy Rejestr został utworzony przez Związek Banków Polskich (ZBP), który jest bankową izbą gospodarczą. Jest zatem – podobnie jak BIK – rejestrem prywatnym. Bankowy Rejestr działa od 1992 roku.

Administratorem bazy Bankowy Rejestr jest Związek Banków Polskich.

Do Bankowego Rejestru dane przekazują tylko banki i SKOK-i

Ważna rzecz, że do Bankowego Rejestru dane przekazują tylko banki i firmy powiązane z bankami np. firmy leasingowe oraz SKOK-i. Czyli nie ma tam informacji o pożyczkach z sektora pozabanowego.

Banki i SKOK-i nie muszą przekazywać danych do bazy Bankowy Rejestr. Każdorazowo jest to ich indywidualna decyzja.

Bankowy Rejestr gromadzi dane o niespłacanych kredytach

Do Bankowego Rejestru banki przekazują informacje o kredytach konsumentów i przedsiębiorców. Przekazywane dane o zobowiązaniach konsumentów obejmują kredyty:

 • których łączna kwota zaległości przekracza 200 zł i
 • zaległość jest wymagalna od co najmniej 60 dni.

Zatem w Rejestrze znajdują się dane o kredytach, z którymi były duże problemy ze spłatą. Są to zarówno kredyty czynne, jak i zamknięte.

Zgodnie z Prawem bankowym przekazanie danych o kredycie czynnym z zaległościami (opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni) nie wymaga Twojej zgody. Inaczej wygląda sprawa z kredytami, które miały zaległe płatności trwające powyżej 60 dni, a które są już zamknięte (czyli mogą to być kredyty spłacone przez kredytobiorcę, odzyskane lub umorzone przez bank). Tutaj Twoja zgoda na przetwarzanie danych o tym kredycie po jego zamknięciu nie jest wymagana, o ile bank poinformuje Cię skutecznie o zamiarze przetwarzania tych danych dla celów oceny ryzyka kredytowego. Jeśli bank poinformował Cię o tym i od tego momentu upłynęło 30 dni, bank i Bankowy Rejestr mogą dane o takim kredycie przetwarzać przez 5 lat od jego zamknięcia.

Aktualnie w Bankowym Rejestrze znajdują się dane dotyczące 2.202.000 klientów banków. Niestety ZBP nie podaje jaka ich część dotyczy osób prywatnych, a jak firm.

Oczywiście takie same dane znajdują się również w bazie BIK.

Zasady przetwarzania danych w Bankowym Rejestrze

W bazie Bankowy Rejestr obowiązuje zasada, że wszelkie czynności związane z wpisywaniem, aktualizowaniem, poprawianiem oraz usuwaniem danych może wykonać tylko bank, który te dane do Rejestru zgłosił.

Dane z Bankowego Rejestru zostają usunięte m.in.:

 1. W przypadku śmierci kredytobiorcy konsumenta;
 2. Po upływie 5 lat od zamknięcia kredytu;
 3. Gdy zaległość została spłacona i zgłaszający bank podjął decyzję o usunięciu danych z Bankowego Rejestru.

Dane w Bankowym Rejestrze są aktualizowane codziennie.

Dane z Bankowego Rejestru są wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego

Ponieważ Bankowy Rejestr działa w oparciu o te same przepisy prawa co BIK, to dane znajdujące się w tym Rejestrze mogą być wykorzystane do tych samych celów, co dane znajdujące się w bazie BIK tj. do oceny i analizy ryzyka kredytowego kredytobiorców. I na swojej stronie www Związek Banków Polskich deklaruje, że do tego właśnie te dane są wykorzystywane.

W szczególności ZPB podaje, że Bankowy Rejestr „jest niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym Klientem Banku, z sukcesem jest stosowany od lat. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny Klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w Banku.

Masz prawo dowiedzieć się jakie dane o Twoich kredytach znajdują się w Bankowym Rejestrze

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (art. 32) masz prawo do uzyskania od administratora danych, czyli Związku Banków Polskich, informacji o:

 1. Nazwie i siedzibie administratora danych;
 2. Celu w jakim Twoje dane są przetwarzane np. ocena ryzyka kredytowego, cele statystyczne itp.;
 3. Zakresie danych, które są przetwarzane i wykaz tych danych;
 4. Sposobie przetwarzani tych danych;
 5. Okresu od kiedy dane są przetwarzane;
 6. Instytucji, która przekazała dane do bazy;
 7. Udostępnianiach Twoich danych – komu i kiedy ZBP te dane przekazał.

Jeśli uznasz, że Twoje dane w bazie Bankowy Rejestr nie są poprawne, to musisz zwrócić się do banku, który te dane przekazał, z prośbą o ich poprawę albo usunięcie.

Informację o tym, kto Twoje dane przekazał do Bankowego Rejestru znajdziesz w raporcie, który możesz pobrać w Biurze Obsługi Klienta ZBP. Adres i godziny Pracy Biura znajdziesz na stronie Biuro Obsługi Klienta ZBP. Na tej stronie znajdziesz również regulamin udostępniania informacji.

Informacje o danych przetwarzanych w systemie Bankowy Rejestr są udostępniane na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą. Będziesz musiał wypełnić specjalny wniosek, który można pobrać ze strony, którą podałam powyżej. Raport będziesz mógł odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta albo zostanie Ci przesłany listem poleconym. Obie opcje są darmowe jeśli pobierasz raport w trybie art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych tzn. korzystasz z prawa do bezpłatnej informacji o swoich danych gromadzonych i przetwarzanych w danej bazie.

Bezpłatnie raport o swoich danych w Bankowym Rejestrze możesz pobrać raz na 6 miesięcy. Jeśli chcesz pobrać go częściej, to trzeba będzie za to zapłacić – 10 zł, gdy odbierzesz go osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Warszawie i 18 zł jeśli ma być on wysłany listem poleconym.

Porównanie Bankowego Rejestru i BIK

Dane zgromadzone w Bankowym Rejestrze znajdują się również w bazie BIK, ale nie wszystkie dane będące w BIK są w Bankowym Rejestrze. Podobieństwa i różnice obu tych baz zestawiłam poniżej.

Jakie wnioski dla Ciebie?

Pamiętaj, jeśli sprawdzasz i porządkujesz swoją historię kredytową, to nie zapomnij o Bankowym Rejestrze. Jest to ważne jeśli miałeś opóźnienia w spłacie na kwotę co najmniej 200 zł i spóźniałeś się z tą spłatą dłużej niż 60 dni. Bank z dużym prawdopodobieństwem – oprócz tego, że przekazał te informacje do BIK – przekazał je również do bazy Bankowy Rejestr. A ponieważ dane z tej bazy są czasami wykorzystywane także przez banki, to mogą skutecznie zablokować dostęp Ci do kredytu.

Jeśli Twoje dane już się tam znalazły, to spłać opóźnione zadłużenie i zwróć się do banku z prośbą o usunięcie informacji z bazy Bankowy Rejestr. Bank ma taką możliwość, jest to tylko decyzja indywidualna banku.

No i pojawia się pytanie: po co jest baza Bankowy Rejestr skoro wszystkie dane, które się w niej znajdują są również w bazie BIK? I skoro obie bazy działają w oparciu o ten sam przepis prawa, to jaka jest wartość dodana dla banków z danych zawartych w Bankowym Rejestrze? Nie staram się odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje się, że ta sytuacja jest niepotrzebnym utrudnieniem dla konsumenta.

Czy te informacje są dla Ciebie pomocne? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie”.

Jeśli chcesz być informowany o nowych treściach ważnych dla budowania wysokiej wiarygodności kredytowej zapisz się na Newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas opublikowane nowości oraz użyteczne porady.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *