6 rzeczy, które musisz wiedzieć o budowaniu historii kredytowej

Historia kredytowa zaczyna być tworzona już na etapie ubiegania się o kredyt.

Dzisiaj historia kredytowa nie jest tylko historią, której nikt nie pamięta i nikomu nie jest potrzebna, historią, o której można zapomnieć.

Twoja dobra historia kredytowa to przepustka do kredytów i pożyczek, dobrych warunków kredytowania, atrakcyjnych cen usług telekomunikacyjnych i specjalnych ofert na najnowsze telefony czy tablety, czasami do tańszego ubezpieczenia. A w przyszłości może – podobnie jak to już jest w Stanach Zjednoczonych – będzie miała wpływ na decyzję o tym, czy ktoś Cię zatrudni, czy też wynajmie mieszkanie.

Bez wątpienia historię kredytową musisz kształtować i nią zarządzać po to, aby móc korzystać z pojawiających się coraz częściej dobrodziejstw wysokiej wiarygodności kredytowej.

Abyś mógł budować świadomie dobrą historię kredytową musisz wiedzieć kilka rzeczach, których znajomość będzie Ci bardzo pomocna w tych działaniach.


Historię kredytową zaczynasz tworzyć już na etapie ubiegania się o kredyt czy pożyczkę

 

Kiedy przychodzisz do banku lub SKOK-u po kredyt, bank lub SKOK zawsze wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej (BIK) o Twoją historię kredytową. Ten fakt zostaje zapisany w bazie BIK i ta informacja jest udostępniana innym bankom, gdy złożą zapytanie do BIK o Twoje dane.

Również jak ubiegasz się o pożyczkę w firmie pożyczkowej, to w wielu przypadkach informacja o tym zostanie zapisana w bazie BIK ponieważ wiele firm pożyczkowych przekazuje dane do BIK i pobiera je z BIK.

Musisz wiedzieć, że bank lub SKOK zawsze pobiera aktualny raport kredytowy z BIK, gdy ubiegasz się o kredyt i nie potrzebuje na to Twojej zgody (takie prawo daje mu ustawa Prawo bankowe).

Natomiast firma pożyczkowa nie zawsze sprawdza Twoją bankową historię kredytową w BIK, ale jeśli już to robi, to musi mieć na to Twoją zgodę (to też wynika z ustawy Prawo bankowe). Czyli sprawdzając (na etapie składania wniosku o pożyczkę) na co wyrażasz zgodę firmie pożyczkowej, możesz się zorientować, czy firma ta chce pobrać Twój raport kredytowy z BIK czy nie.

Zatem, nawet jeśli nie masz żadnych kredytów i pożyczek, a ubiegałeś się o nie, to już stworzyłeś historię swojej aktywności w sektorze bankowym lub pożyczkowym.

Pamiętaj jednak, że same informacje o tym, że ubiegałeś się o kredyt lub pożyczkę są niewystarczające do uzyskania scoringu BIK, ale są ważną informacją dla banków i firm pożyczkowych, które dowiedzą się z raportu kredytowego BIK jak często ubiegałeś się o kredyt, kiedy to było, o jaki produkt wnioskowałeś.

W takim razie bank czy firma pożyczkowa mogą na ich podstawie dowiedzieć się np. że w ciągu ostatniego miesiąca już trzykrotnie próbowałeś uzyskać kredyt w bankach.

A tak częste ubieganie się o kredyt w krótkim okresie ma swoje konsekwencje dla oceny Twojego ryzyka kredytowego – zazwyczaj świadczy o tym, że usilnie poszukujesz kredytu i masz problem z jego uzyskaniem. Wobec tego istnieje duże ryzyko, że kolejny bank odmówi Ci finansowania.

Firmy pożyczkowe nie są tak rygorystyczne w tej kwestii, bo w końcu są m.in. po to, aby finansować te osoby, które nie mogą uzyskać kredytu w bankach (oczywiście też trzeba spełnić pewne warunki).

O szczegółowych wymaganiach, jakie musisz spełnić, aby uzyskać scoring BIK napisałam tutaj: 3 warunki jakie musisz spełnić, aby uzyskać scoring BIK


Otwarcie pierwszego kredytu w banku lub SKOK to dopiero początek budowania historii kredytowej

 

Jeśli bank lub SKOK udzielił Ci kredytu, to niezwłocznie – w ciągu 7 dni –przekaże on do bazy BIK informacje o tym zdarzeniu. W ten sposób zaczynasz budować swoją najbardziej wartościową historię kredytową – historię pokazującą w jaki sposób radziłeś i radzisz sobie ze spłatą kredytów.

Nie wystarczy pokazać, że masz otwarty właśnie kredyt w banku czy SKOK, bo to dopiero początek budowania historii kredytowej. Musisz pokazać, że przez dłuższy czas potrafiłeś zarządzać swoimi finansami w taki sposób, że porodziłeś sobie z poprawną spłatą kredytu.

I dopiero taka historia kredytowa ma ogromne znaczenie przy ubieganiu się o kredyt, bo od tego czy radziłeś sobie do tej pory ze spłatą kredytów, w dużym stopniu zależy decyzja kredytowa banku przy udzielaniu kolejnego kredytu.

Im masz lepszą i dłuższą historię kredytową, tym większa szansa na nowy kredyt.

Generalnie posiadanie co najmniej jednego kredytu w banku lub SKOK od co najmniej 6 miesięcy jest warunkiem koniecznym dla uzyskania scoringu BK.


Otwarcie pożyczki w firmie pożyczkowej coraz częściej wpływa na ocenę Twojej historii kredytowej

 

Zapewne zastanawiasz się czy fakt posiadania pożyczki w firmie pożyczkowej buduje Twoją historię kredytową i czy jest ważny dla banków. Odpowiedź brzmi – i tak i nie.

Tak, ponieważ:

1.Chociaż większość aktualnych modeli scoringowych BIK nie uwzględnia danych z firm pożyczkowych, to BIK rozwija cały czas nowe modele scoringowe, gdzie te dane mogą być uwzględnione. I jeśli bank albo firma pożyczkowa pobierze Twój scoring z takiego modelu to fakt, że miałeś lub masz pożyczkę w firmie pożyczkowej prawdopodobnie wpłynie na Twoją punktację, a zatem Twoją ocenę ryzyka. Zatem w tej sytuacji fakt posiadania pożyczki poza bankiem jest ważny.

Więcej szczegółów o modelach BIK znajdziesz w tekście Scoring BIK, a właściwie scoringi BIK.

2. Nawet jeśli bank lub firma pożyczkowa nie będą korzystać z nowych scoringów BIK uwzględniających dane z firm pożyczkowych, to i tak mają dostęp do informacji o Twoich pożyczkach w tym sektorze, gdyż mogą one te dane otrzymać z BIK na raporcie kredytowym razem z informacjami o Twoich kredytach w bankach.

Zatem jeśli korzystałeś z pożyczek poza bankami i te firmy przekazały o tym informacje do bazy BIK, to bank jak tylko chce, to może dowiedzieć się o tym i uwzględnić te informacje przy ocenie Twojego ryzyka kredytowego. Coraz większa liczba klientów sektora pożyczkowego w Polsce sprawia, że banki coraz częściej chcą mieć dostęp do tych danych i je uwzględniać w ocenia ryzyka kredytowego osób ubiegających się o kredyt. Dlatego też, jeśli już korzystasz z finansowania w sektorze pożyczkowym, to warto zadbać, aby spłata pożyczki była zgodna z umową, czyli terminowa.

Nie, ponieważ:

1.Nie wszystkie firmy pożyczkowe współpracują z BIK co oznacza, że nie wszystkie przekazują dane o udzielonych pożyczkach do tej bazy. Jeśli w takiej firmie masz pożyczkę i ją poprawnie spłacasz, to nie buduje to Twojej historii kredytowej.

BIK nie podaje z jakimi firmami z sektora pożyczkowego współpracuje, ale są możliwości dowiedzenia się tego.

Po pierwsze zawsze możesz zapytać firmę, w której zaciągasz pożyczkę (jeśli nie ma tej informacji na stronie firmy pożyczkowej), czy współpracuje z BIK tj. czy przekazuje dane do bazy BIK. Na pewno otrzymasz taką informację.

Jeśli firma pożyczkowa prosi Cię o zgodę na pobranie z BIK danych o Twojej historii kredytowej w bankach (bo na to zawsze musi mieć Twoją zgodę!), to jest to jednoznaczny sygnał, że firma ta współpracuje z BIK.

Ostatecznie po zaciągnięciu pożyczki możesz pobrać swoją Informację Ustawową z BIK i sprawdzić, czy informacje o tej pożyczce są w bazie BIK.

2. Nie dla wszystkich banków informacje z sektora pożyczkowe mogą być aktualnie istotne ponieważ nadal ilość klientów tych banków, którzy finansują się w firmach pożyczkowych jest na tyle mała, że bankom nie zawsze opłaca się przystosowywać do pobierania tych danych z bazy BIK.

Banki nie muszą też korzystać z ocen punktowych BIK, które uwzględniają dane z firm pożyczkowych. Stąd nie zawsze Twoja historia z sektora pożyczkowego, nawet najlepsza, będzie dawała Ci korzyści.

Podsumowując, moim zdaniem powinieneś tak samo przykładać wagę do poprawnej obsługi kredytów w bankach i SKOK, jak i pożyczek w firmach pożyczkowych, bo choć te ostatnie nie są zawsze przekazane do bazy BIK, to ich wartość w Twojej ocenie ryzyka kredytowego staje się coraz większa. A jak sektor pożyczkowy w Polsce będzie się rozwijał w takim tempie jak obecnie, to każdy bank będzie zainteresowany tymi danymi.


Prawdziwie wartościową historię kredytową tworzysz spłacając kredyt

 

Zaciągasz kredyt na jakiś czas, który jest określony w umowie. W tym czasie bank ma obowiązek przekazywania do BIK wszelkich informacji o istotnych zmianach związanych z Twoim kredytem, w tym:

  • całkowitej spłacie kredytu,
  • korekcie jego wysokości – na skutek spłaty raty zgodnie z harmonogramem lub na skutek spłaty większej kwoty niż przewiduje harmonogram (nadpłaty kredytu),
  • zmianie poziomu wykorzystania limitu,
  • zmianie warunków spłaty kredytu np. daty całkowitej spłaty kredytu, kwoty raty,
  • zmianie kondycji zobowiązania np. liczby dni opóźnienia w spłacie, kwoty zaległości,
  • zmianie danych klienta np. nazwiska, adresu.

Te informacje bank musi przekazać do BIK w ciągu 7 dni od ich wystąpienia, a BIK ma kolejne 7 dni na ich wprowadzenie do bazy. Zatem informacje o kredytach są dość często aktualizowane w bazie BIK, a zatem dość szybko powstaje Twoja bogata historia kredytowa.

Jeśli do tego dodamy informacje z firm pożyczkowych (jeśli finansujesz się również w tym sektorze), to w bazie BIK jest naprawdę dużo aktualnych informacji o tym jakim jesteś kredytobiorcą i pożyczkobiorcą.

Właśnie informacje o tym, jak radzisz sobie z systematyczną obsługą kredytu są – obok Twojej zdolności finansowej do obsług kredytu – najważniejszą informacją braną pod uwagę przez banki przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu Ci kredytu.


Więcej otwieranych kredytów, nie znaczy lepsza historia kredytowa

 

Niektórzy sądzą, że jak mają dużo kredytów dobrze spłacanych, to jest to najlepszy dowód na to, że mają dobrą historię kredytową, a tym samym wysoką wiarygodność kredytową.

Niestety, duża liczba czynnych kredytów, to wyższe ryzyko tego, że w razie kłopotów finansowych nie poradzisz sobie z ich spłatą. I dane to potwierdzają. Pisałam o tym w Dobrze spłacane kredyty nie gwarantują wysokiego scoringu

Dlatego często mimo, że dobrze spłacasz wiele kredytów jednocześnie, to nie będzie działało na Twoją korzyść. Zatem zanim otworzysz nowy kredyt, postaraj się spłacić i zamknąć przynajmniej część kredytów.


Spłata i zamknięcie kredytu ma ogromny wpływ na Twoją historię kredytową

 

W końcu przychodzi czas całkowitej spłaty kredytu i jego zamknięcia. Ten fakt ma bardzo duże znaczenie dla budowania dobrej historii kredytowej ponieważ na tym etapie możesz zadecydować o tym, czy Twoje dane o poprawnie spłaconym kredycie będą widoczne dla banków i firm pożyczkowych przy ocenie ryzyka kredytowego.

Dlaczego to jest tak ważne?

Bo banki i firmy pożyczkowe (te ostatnie dodatkowo za Twoją zgodą), a co za tym idzie i BIK, mogą – zgodnie z ustawą Prawo bankowe – przetwarzać i wykorzystywać do oceny Twojego ryzyka kredytowego informacje o dobrze spłaconych kredytach tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

I co powinieneś zrobić?

Jeśli poprawnie spłacałeś i spłaciłeś kredyt, to moim zdaniem powinieneś wyrazić taką zgodę, bo te dane pomogą Ci wykazać się wyższą wiarygodnością kredytową, co przecież jest ważne już nie tylko gdy ubiegasz się o nowy kredyt czy pożyczkę, ale również wtedy, gdy bierzesz w telekomie telefon na raty.

Jeśli czasami spóźniałeś się ze spłatą kredytu nie dłużej niż 60 dni, to nie powinieneś wyrażać zgody na przetwarzanie danych o tym kredycie po jego spłacie, bo to opóźnienie będzie przez długi czas wpływało na obniżenie Twojej oceny wiarygodności kredytowej.

Pisałam o tym w  Co zrobić, aby krótkie opóźnienia w spłacie na kredytach już zamkniętych nie psuły Twojej historii kredytowej?

Zauważ, że wskazałam, że to opóźnienie w spłacie nie może być większe niż 60 dni. Ta długość opóźnienia ma znaczenie, bowiem jeśli spóźniałeś się ze spłatą kredytu powyżej 60 dni, to Twoja zgoda na przetwarzanie danych o takim kredycie przez bank, firmy pożyczkowe i BIK nie ma znaczenia. Ustawa Prawo bankowe daje bankom, firmom pożyczkowym i BIK możliwość wykorzystywania tych informacji do celów oceny ryzyka kredytowego przez okres 5 lat, o ile bank poinformował Cię o zamiarze takiego przetwarzania.

Pisałam o tym w Kredyt już zamknięty, ale w jego historii jest informacja, że było długie przeterminowanie. Ta informacja nie zawsze jest problemem

Zatem pamiętaj, że na etapie zamykania kredytu masz możliwość wpływania na to, jak będzie wyglądała Twoja historia kredytowa. Oczywiście wszelkie udzielone zgody możesz odwołać w każdym momencie, jak również w każdym momencie możesz udzielić zgody na przetwarzanie danych o dobrze spłaconym kredycie.

Sądzę, że jeśli będziesz pamiętał o tych 6 zasadach budowy dobrej historii kredytowej, to samodzielnie będziesz potrafił podejmować takie decyzje, które zapewnią Ci wysoką ocenę wiarygodności kredytowej, a co za tym idzie szereg korzyści jakie się z tym wiążą.

.

Czy te informacje są dla Ciebie pomocne? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie”.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych, aby więcej osób mogło dowiedzieć się jak budować dobrą historię kredytową.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *