6 najczęściej zadawanych pytań na temat scoringu kredytowego

Do naliczenia scoringu kredytowego nie wykorzystuje się informacji o dochodach konsumenta.


Co to jest scoring kredytowy?

Scoring kredytowy jest to ocena Twojego ryzyka kredytowego tzn. ryzyka tego, że przestaniesz spłacać swoje kredyty lub będziesz miał poważne opóźnienia w ich obsłudze (zazwyczaj co najmniej 90-dniowe opóźnienia).

Mówi się też, że scoring kredytowy to ocena skłonności osoby do spłaty kredytów.

Do wyliczenia tej oceny wykorzystywane są modele statystyczne, a sama ocena ma postać liczby.

Im wyższy masz scoring, tym Twój poziom ryzyka kredytowego jest niższy, a zatem jesteś bardziej pożądany przez banki jako kredytobiorca.

Osoby z niskim scoringiem często mają trudności z otrzymaniem kredytu, bo niski scoring oznacza wysokie ryzyko wystąpienia u nich kłopotów ze spłatą kredytu.

Więcej informacji na temat znaczenia scoringu przy podejmowaniu decyzji kredytowej przez bank znajdziesz tutaj 4 ważne różnice pomiędzy zdolnością i wiarygodnością kredytową


Jakie dane są używane do wyliczania scoringu?

Scoring kredytowy jest oceną opartą na Twojej historii kredytowej lub innych danych, których wartość dla prognozy ryzyka kredytowego kredytobiorcy została potwierdzona np. dane socjo-demograficzne (wiek, stan cywilny, wykształcenie, staż pracy itp.) lub dane dotyczące korzystania z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Najczęściej stosowany jest scoring kredytowy obliczany na danych o Twojej historii i aktywności kredytowej (dostępnej w bazach banku, jak i pobranej z bazy BIK) i do tego typu scoringu tutaj się ograniczam.

Oczywiście ten rodzaj scoringu może być wykorzystany do oceny Twojego ryzyka tylko wtedy, kiedy masz już jakąś historię kredytową.

Jeśli jej nie masz, to bank zapewne skorzysta z modeli, które wykorzystują informacje o Twoim wieku, wykształceniu, stanie cywilnym itp., czyli skorzysta z informacji, które może podać każdy kredytobiorca we wniosku kredytowym.

Trzeba wspomnieć, że coraz częściej podejmuje się próby wykorzystania danych alternatywnych (innych niż te, o których pisałam powyżej) do oceny ryzyka kredytowego klienta, przy czym jest to bardziej rozpowszechnione w firmach pożyczkowych niż w bankach. Dane alternatywne to między innymi dane z portali społecznościowych czy dane o Twoim ruchu w sieci.


Czym różni się scoring kredytowy od scoringu BIK?

Scoring kredytowy oznacza każdy scoring, który banki wykorzystują do oceny Twojego ryzyka kredytowego.

Banki mogą mieć własne scoringi, ale mogą też korzystać ze scoringów dostarczanych przez firmy zewnętrzne np. BIK.

Zatem „scoring kredytowy” jest to bardzo szeroka kategoria obejmująca wiele różnych modeli scoringowych przeznaczonych do oceny Twojego ryzyka kredytowego, czyli skłonności do spłaty kredytu.

Scoring BIK jest scoringiem kredytowym budowanym i udostępnianym bankom przez polskie biuro kredytowe, czyli przez Biuro Informacji Kredytowej i jest to specyficzny rodzaj scoringu kredytowego. Zatem mówiąc „scoring BIK” mamy na myśli szczególny rodzaj scoringu kredytowego.

Więcej informacji na temat tego czym jest BIK (Biuro Informacji Kredytowej) znajdziesz tutaj: 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej


Jak często mój scoring może się zmieniać?

Scoring kredytowy może się zmieniać w każdym czasie, zgodnie z tym jak zarządzasz swoją historią i aktywnością kredytową i jak często jest ona aktualizowana w bazie BIK.

Wiele zmian w Twojej historii kredytowej będzie powodowało zmianę Twojego scoringu, ale nie wszystkie.

Uwaga! Brak zmian w historii kredytowej też może powodować zmiany Twojego scoringu.

Zatem pamiętaj, że nie posiadasz jednej wartości scoringu przez cały czas. Twój scoring się zmienia, a wartość scoringu jest odzwierciedleniem Twojej historii kredytowej, która jest dostępna w bazach banku lub bazie BIK w danym momencie.

O możliwych przyczynach zmiany „scoringu BIK” pisałam w 5 możliwych przyczyn zmiany Twojego „scoringu BIK”


Jak mogę poprawić swój scoring?

Najlepszą drogą do poprawy scoringu jest dbanie o regularne, terminowe spłacanie kredytów, nie wykorzystywanie maksymalnie dostępnych limitów i nie otwieranie zbyt wielu kredytów w krótkim czasie.

Ważne jest też, aby aktywnie korzystać z praw do zarządzania swoją historię kredytową tj. wykorzystywać prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych o kredycie spłaconym. Jak to robić opisałam w:

Kredyt już zamknięty, ale w jego historii jest informacja, że było długie przeterminowanie. Ta informacja nie zawsze jest problemem

Co zrobić, aby krótkie opóźnienia w spłacie na kredytach już zamkniętych nie psuły Twojej historii kredytowej?

Generalnie — jeśli ważny jest dla Ciebie poziom Twojego scoringu – warto, abyś znał podstawowe zasady zarządzania swoją historią kredytową tak, aby utrzymywać scoring na wysokim poziomie.


Czy rzeczywiście scoring BIK ma decydujący wpływ na to czy otrzymam kredyt?

Scoring banku czy scoring BIK jest tak samo ważny przy podejmowaniu decyzji kredytowej przez bank, jak ocena Twojej zdolności finansowej do spłaty kredytu.

Jeśli bank korzysta ze scoringu BIK i jego wysokość – w ocenie banku – wskazuje na wysokie ryzyko tego, że będziesz miał problemy ze spłatą kredytów, to bank może Ci odmówić udzielenia kredytu.

Zatem scoring BIK, w tych bankach gdzie jest wykorzystywany, może mieć znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu Ci kredytu.

Napisałam „może” ponieważ część banków korzystających ze scoringu BIK wkłada tą ocenę do swoich modeli scoringowych jako cecha w modelu. Wtedy wpływ scoringu BIK na decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia Ci kredytu jest mniejszy niż gdyby ten sam scoring był wykorzystany przez bank wprost do podjęcia decyzji kredytowej.

Pamiętaj, że zawsze możesz zapytać bank o przyczyny odmowy udzielenia kredytu i jeśli ta przyczyna wynika z informacji pobranych przez bank z baz zewnętrznych, to bank jest zobowiązany powiedzieć Ci z której bazy te dane pochodzą.

Jeśli te informacje pochodzą z bazy BIK, to już wiesz, że problem tkwi w Twojej historii kredytowej, co zapewne ma odzwierciedlenie w scoringu BIK (czyli masz raczej niski scoring).

Więcej szczegółów na temat zarządzania swoją historią kredytową tak, aby osiągnąć i utrzymać wysoki scoring znajdziesz tutaj 6 prostych zasad skutecznego zarządzania historią kredytową.

.

Czy te informacje Cię zainteresowały? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie”.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych, aby więcej osób mogło poznać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące scoringu kredytowego.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *