5 istotnych różnic pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a biurem informacji gospodarczej

W procesie oceny ryzyka kredytowego klienta banki zawsze korzystają z bazy BIK i często z bazy przynajmniej jednego biura informacji gospodarczej.

BIK, BIG. Bardzo podobnie brzmiące nazwy różnych instytucji zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem danych o naszej historii płatniczej, w tym naszych kredytach. Często wykorzystywane zamiennie i mylone. Rzeczywiście trudno się nie pomylić.

Jednak w rzeczywistości skróty te odnoszą się do różnych instytucji, których działanie jest dość odmienne, chociaż konsekwencje tego działania mogą być tak samo uciążliwe dla niesolidnych dłużników.

Dla osób solidnie spłacających długi, funkcjonowanie tych firm również nie powinno być obojętne, bowiem sam fakt posiadania i udostępniania innym naszych danych dotyczących dość wrażliwego obszaru – finansów, powinien nas skłaniać przynajmniej do kontroli poprawności i aktualności tych danych.

A jeśli chcemy zawsze móc się wykazać wysoką wiarygodnością płatniczą i – w razie potrzeby – mieć swobodny dostęp do kredytów, pożyczek, atrakcyjnych ofert telekomunikacyjnych czy ubezpieczeniowych, to powinniśmy również znać trochę szczegółów, które pozwolą świadomie kształtować nam dobrą historią płatniczą, w tym kredytową. Podstawa tej wiedzy to prawidłowe rozróżnienie BIK-u i BIG-ów oraz znajomość zakresu ich działania i wpływu jaki mogą mieć na Twoje życie finansowe.

Poniżej opisuję 6 – moim zdaniem – najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć, aby poznać działanie tych instytucji.

1. Rozwijamy skróty – BIK i BIG

Skróty BIK i BIG oznaczają różne instytucje. I tak:

 • BIK oznacza Biuro Informacji Kredytowej, czyli jest to nazwa konkretnej, jednej instytucji. BIK jest rejestrem kredytowym, czyli firmą, która gromadzi i udostępnia dane o kredytach i pożyczkach. Szerzej na temat BIK-u pisałam w tekście: 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowej
 • BIG oznacza biuro informacji gospodarczej i jest to nazwa pewnego rodzaju firm, których działanie polega na gromadzeniu i udostępnianiu informacji gospodarczej, czyli danych szerszych niż tylko dane o kredytach. Biur informacji gospodarczej w Polsce jest obecnie 5. Każde z tych biur ma w nazwie rozszerzenie „Biuro Informacji Gospodarczej” (bo taki jest wymóg ustawy, która reguluje działanie tych biur), ale nazwa każdego z biur jest inna np. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. Więcej informacji o biurach informacji gospodarczej zawarłam w tekście: Biuro informacji gospodarczej – 7 rzeczy, które musisz znać, aby kontrolować swoją wiarygodność płatniczą

2. BIK i BIG-i działają na podstawie różnych przepisów

Działanie BIK-u i BIG-ów regulują różne przepisy. Wskazałam je poniżej. Można z nich dowiedzieć się m.in. co te instytucje mogą robić, jakie dane gromadzić i na jakich zasadach, komu je udostępniać oraz jakie mają obowiązki wobec konsumentów.

Dodatkowo są przepisy, które bezpośrednio nie określają działania BIK-u i BIG-ów, ale wskazują na możliwość lub potrzebę wykorzystania zgromadzonych w nich danych do oceny Twojej zdolności i wiarygodności kredytowej. Takie wskazania znajdziesz w:

 • Ustawie o kredycie konsumenckim (Rozdział 2, art. 9 pkt. 2)
 • rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego wydanych dla banków oraz SKOK-ów:
  • Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji
  • kredytowych (głównie Rekomendacja 10)
  • Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (głównie Rekomendacja 11)
  • Rekomendacja A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (głównie Rekomendacja 12)

3. BIK i BIG-i gromadzą w większości inne dane

Szczegóły dotyczące danych jakie znajdują się w BIK opisałam w tekście: Jakie dane o Polakach na prawdę gromadzi BIK i komu je udostępnia?

Jeśli się chwilę zastanowimy, to zauważymy, że jest wspólny zakres danych, które mogą się znaleźć w BIK oraz w BIG-ach – są to dane o niespłacanych kredytach, pożyczkach, ratach leasingowych, których zaległość wynosi co najmniej 200 zł i upłynęło co najmniej 60 dni od dnia, kiedy powinny być one spłacone. W praktyce banki, firmy pożyczkowe i firmy leasingowe często przekazują takie dane zarówno do BIK oraz do co najmniej jednego BIG-u, a czasami nawet do kilku BIG-ów. A zatem informacja o długu w banku czy firmie pożyczkowej może być dostępna nie tylko dla banków, firm pożyczkowych i leasingowych, ale również dla każdej innej firmy, która ma umowę z BIG i Twoją zgodę na pobranie danych z tego BIG-u.

4. Obowiązują inne zasady przekazywania danych do bazy BIK i BIG

Baza BIK i bazy biur informacji gospodarczej zasilane są danymi dostarczanymi w większości przez inne firmy. Wspólnym dostawcą danych mogą być tylko banki, firmy pożyczkowe oraz firmy leasingowe. I co najważniejsze, obowiązują inne zasady przekazywania tych danych.

Nie łatwo się zorientować co kto może przesłać i na jakich zasadach. W przypadku BIK wydaje się to nieco łatwiejsze, ale zasady przekazywania danych do BIG-ów są dość skomplikowane. Generalnie musisz pamiętać, że do BIK trafia każdy Twój kredyt, a do BIG-ów tylko te „złe” informacje, które spełniają warunki opisane w ustawie o BIG-ach, a na pozytywne informacje musisz wyrazić zgodę. I jeszcze jedno – sądy, gminy, starostwa mają inną ścieżkę przekazywania danych do BIG-ów niż firmy.

5. BIK i BIG-i obowiązują inne zasady udostępniania danych

Jak widać szczegółowych różnic pomiędzy BIK-iem a BIG-ami jest bardzo dużo. Niestety trzeba się orientować jakie dane, w której bazie mogą się znaleźć. Musisz pamiętać, że w wielu przypadkach udostępnienie Twoich danych przez te instytucje wymaga Twojej zgody. A to oznacza, że musisz czytać co podpisujesz w banku, firmie pożyczkowej, telekomie itd. Jeśli wiesz na co wyraziłeś zgodę, to wiesz, która zgodę możesz odwołać, bo nie zawsze udzielanie na wszystko zgody jest dobre dla Ciebie. Zarządzanie zgodami jest nierozłącznym elementem zarządzania swoją wiarygodnością kredytową.

Czy dowiedziałeś się czegoś nowego? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie”.

Jeśli chcesz być informowany o nowych treściach ważnych dla budowania wysokiej wiarygodności kredytowej zapisz się na Newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas opublikowane nowości oraz użyteczne porady.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *